نمایشگاه بین المللی تجهیزات امنیت و فناوری پلیس دبی امارات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات امنیت و فناوری پلیس دبی امارات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات امنیت و فناوری پلیس دبی امارات

۳ تیر ۱۴۰۰ (2021/06/24)
۵ تیر ۱۴۰۰ (2021/06/26)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات امنیت و فناوری پلیس دبی امارات

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات امنیت و فناوری پلیس دبی از تاریخ 3 الی 5 تیر 1400 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات امنیت و فناوری پلیس دبی

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تجهیزات امنیت و فناوری پلیس دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی