4
نمایشگاه بین المللی تجهیزات امنیت و فناوری پلیس امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات امنیت و فناوری پلیس امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات امنیت و فناوری پلیس امارات متحده عربی- دبی

۲۵ بهمن ۱۴۰۱ (2023/02/14)
۲۸ بهمن ۱۴۰۱ (2023/02/17)
نمایشگاه بین المللی دبی
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاهی امارات
اخبار نمایشگاهی دبی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات امنیت و فناوری پلیس امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات امنیت و فناوری پلیس دبی از تاریخ 23 الی 26 اسفند 1401 انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات امنیت و فناوری پلیس دبی

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات امنیت و فناوری پلیس دبی و ارائه محصولات و دستاوردها

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی