نمایشگاه بین المللی تولید قطعات الکترونیکی شیلی

نمایشگاه بین المللی تولید قطعات الکترونیکی شیلی

نمایشگاه بین المللی تولید قطعات الکترونیکی شیلی

۶ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/26)
۱۱ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/31)
نمایشگاه بین المللی سانتیاگو

نمایشگاه بین المللی تولید قطعات الکترونیکی شیلی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تولید قطعات الکترونیکی شیلی از 6 الی 11 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی سانتیاگو انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تولید قطعات الکترونیکی شیلی

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تولید قطعات الکترونیکی شیلی (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی