نمایشگاه بین المللی سخت افزار و ابزارآلات دبی

نمایشگاه بین المللی سخت افزار و ابزارآلات دبی

نمایشگاه بین المللی سخت افزار و ابزارآلات دبی

۲۰ خرداد ۱۳۹۸ (2019/06/10)
۲۲ خرداد ۱۳۹۸ (2019/06/12)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی سخت افزار و ابزارآلات دبی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی سخت افزار و ابزارآلات دبی از تاریخ 20 الی 22 خرداد 1398 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی سخت افزار و ابزارالات دبی

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی سخت افزار و ابزارالات دبی و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی