نمایشگاه بین المللی سخت افزار و ابزارآلات دبی

نمایشگاه بین المللی سخت افزار و ابزارآلات دبی

نمایشگاه بین المللی سخت افزار و ابزارآلات دبی

۱۷ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/07)
۱۹ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/09)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی سخت افزار و ابزارآلات دبی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی سخت افزار و ابزارآلات دبی از تاریخ 17 الی 19 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی سخت افزار و ابزارالات دبی

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی سخت افزار و ابزارالات دبی و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی