4
نمایشگاه بین المللی سیستمهای ذخیره انرژی اروپا

نمایشگاه بین المللی سیستمهای ذخیره انرژی اروپا

نمایشگاه بین المللی سیستمهای ذخیره انرژی اروپا

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/12)
۲۳ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/14)
نمایشگاه بین المللی دوسلدورف
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه دوسلدورف

نمایشگاه بین المللی سیستمهای ذخیره انرژی اروپا

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی سیستمهای ذخیره انرژی اروپا از تاریخ 21 الی 23 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی دوسلدورف انجام خواهد شد.

فرم تور نمایشگاه بین المللی سیستمهای ذخیره انرژی اروپا

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی سیستمهای ذخیره انرژی اروپا (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی