4
نمایشگاه بین المللی موسیاد ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی موسیاد ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی موسیاد ترکیه استانبول

۱۱ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/02)
۱۴ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/05)
نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center

نمایشگاه بین المللی موسیاد ترکیه استانبول

برگزاری نمایشگاه بین المللی موسیاد ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center) از 11 الی 14 آبان 1401 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی موسیاد ترکیه استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی موسیاد ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی موسیاد ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی