استقبال از مشتری های احتمالی غرفه در نمایشگاه بین المللیاستقبال از مشتری های احتمالی غرفه در نمایشگاه بین المللی

قانون کلی این است که 86 درصد بازدید کنندگان نمایشگاه قدرت خرید دارند به این معنی که آنها یاخرید شرکت شان رامی کنند یا درتصمیمات خرید نمایشگاه بین المللی مستقیما تاثیرگذارند.از اینرو بازاریابی هوشمندانه این است اگر با هر که وارد غرفه تان در نمایشگاه بین المللی می شود مانند مشتری احتمالی جدیدی برخورد کنید.توجه کنید: اگر فردی برای دیدن غرفه شمادر نمایشگاه بین المللی وقت بگذارد، باید تا حدی به شرکت یا محصولات شما علاقمند باشد.

 پی بردن به موضوع مورد علاقه ی او و تبدیل آن به رابطه ای مثبت، کار بزرگ ودشوار تیم فروش غرفه ی شمادر نمایشگاه بین المللی است.

همچنین تحقیقات نشان داده که 94 درصد خریداران نمایشگاه ها، گاه برای اطمینان ازبابت خرید بهترین جنس موجود، کالاهای مشابه موجود نمایشگاه را مقایسه می کنند.بیشتر این مقایسه های کالا، کارکنان شما و نحوه معرفی و توضیح آنهارا دربرمی گیرد، بنابراین به کارکنان خود یادآوری کنید که دوستانه،آگاهانه و کوتاه با مشتری مراجعه کننده به غرفه شما صحبت کنند. درواقع بیش از نیمی ازمخاطبان نمایشگاه، شامل مشتری های شما، مشغول آزمایش کالاها و دانش کارمندان شرکت شما هستند، درحالیکه 19 درصد درحال بررسی رفتارشان هستند. بنابراین بسیار مهم است که تیم شما بدانند درطول نمایشگاه تنها نمایندگان شرکت شما هستند بنابراین زمانی برای روز بعد ندارند.

نکته ی مهم دیگر در مورد بازدید کنندگاه نمایشگاه بین المللی: فقط پانزده درصد مخاطبان راحتند که تیم فروش حاضردر غرفه ها ی شما مستقیما با آنها گفتگو کنند.بیشتر بازدید کننده ها ترجیح می دهند که خودشان به شیوه ی خود، سراغ کارکنان غرفه های نمایشگاهی بروند. نتیجه ی تحقیق اینکام اینترنشنال از بازدیدکنندگانی نمایشگاه های بین المللی که از غرفه ها بازدید کرده اند اما به اهداف شان نرسیده اند این بوده:

 16درصد به فروشنده ی غرفه اعتماد نداشته اند یا با او راحت نبوده اند.

خوب است کارکنان تان برای استراحت و بانشاط شدن گاهی از غرفه بیرون بروند تا بتوانند تماس چشمی خوبی با مردم داشته باشند وبا صداقت به دیگران لبخند بزنند. همچنین به آنها یادآوری کنید که حالت های چهره ی بازدیدکننده ها را بخوانند و موقع ایستادن درراهروهای سالن ها به مردم خوشامد نگویند.

بیست و هشت درصد گفته اند هنگامی که در غرفه های نمایشگاهی بوده اند، کسی به آنها کمک نکرده.

پیشنهاد: گاهی کارکنان چنان مشغول صحبت با مشتری های قدیمی یا احتمالی هستند که نمی توان برای همه وقت گذاشت هرچند اگر تیم فروش شما وقت مفید راصرف صحبت با یکدیگر یابا تلفن های همراه خود کنند، وقت فروش را از دست داده اید.

اگردر غرفه به ترجمه نیاز باشد، ممکن است درلحظه ای خاص کسی برای کمک به دیگران دردسترس نباشد. زمانی که کارمندان مشغول صحبت با مشتری های احتمالی نیستند، باید نزدیک راهروهای سالن بایستند، آماده ی خوشامد و ارزیابی مشتری های احتمالی باشند.اگر مجموع هزینه های نمایشگاهی از جمله رزرو غرفه ساخت غرفه چاپ کاتالوگ و بروشور خود را تقسیم بر تعداد ساعت های کاری نمایشگاه کنید، بی درنگ ارزش واقعی هر لحظه را در نمایشگاه بین المللی می فهمید.

چهل و دو درصد احساس کرده اند که فروشنده نیازهاشان را درک نکرده.

پیشنهاد: مطمئن شوید که کارکنان با دقت به صحبت های مشتری های احتمالی گوش می دهند وبه درستی پاسخ می دهند. درطول فرآیند فروش نمایشگاه، دقیق گوش دادن، اغلب خریدار را به خرید ترغیب می کند.

شرکت نمایشگاه سازان با بیش از 14 سال سابقه در امر برگزاری نمایشگاه بین المللی ، همایش ، طراحی و غرفه سازی آماده ارائه مشاوره و همکاری با شما عزیزان می باشد.جهت ثبت نام در نمایشگاه بین المللی و غرفه سازی در تهران ، غرفه سازی در تبریز ، غرفه سازی در اصفهان ، غرفه سازی در شیراز ، غرفه سازی در مشهد و غرفه سازی در کیش با ما تماس بگیرید