جدیدترین اخبار نمایشگاهی

موارد مهم غرفه داری

1402/03/22

مطالعه

غرفه سازی نمایشگاهی چیست؟

1402/03/22

مطالعه

تازه‌های امروز

1402/03/22

مطالعه

موارد مهم غرفه داری

موارد مهم غرفه داری اطلاعات مکتوب نودو پنج درصد بازدیدکننده ها به دنبال اطلاعات مکتوب، درخصوص فروش یا غرفه داران، هستند. این اطلاعات اغلب ، گران هستند، بنابراین توزیع آن در نمایشگاه مقرون به صرفه نیست.متأسفانه 65 درصد تمامی اطلاعات مکتوب جمع آوری شده از غرفه ها بلافاصله دور ریخته شده اند.راه مؤثرتر برای رسیدگی […]

موارد مهم غرفه داری