بایدها و نبایدهای شرکت در نمایشگاه بین المللیبایدها و نبایدهای شرکت در نمایشگاه بین المللی

شرکت در نمایشگاه بین المللی موقعیت بسیار مناسبی را برای تمامی کارآفرینانی که در صدد شناخت فضای رقابت وفروش محصولات خود هستند فراهم می نماید.پیشینه نمایشگاه ها به زمانی باز می گرددکه فروشندگان دوره گرد به فکر افتادند تا محل های عمومی وسیع تری را برای فروش وعرضه محصولات خود میان طیف بیشتری از افراد ایجاد نمایند. اصولاً شرکت در نمایشگاه و یا شیوه های تجاری فرصت های فراوانی را در اختیار شرکت ها و مؤسسات قرار می دهد تا ضمن نمایش حضور خود به ارزیابی موقعیت خود درشرایط بازار و رقبا بپردازد.

برخی وظایف مدیر غرفه نمایشگاه :

 • معرفی و نمایش محصول به آن دسته از خریدارانی که واجد ویژگی های کیفی وموقعیت برتر و بالاتری هستند
 • دیدار و ملاقات با مشتریان فعلی و ارزیابی مستقیم ،ملموس،واقعی وبدون واسطه درزمینه چگونگی کارکرد محصول و یا خدمات مورد عرضه در نمایشگاه بین المللی
 • بررسی و زیر نظر گرفتن شرایط رقبا وارزیابی جایگاه ومزایای رقابتی شرکت نسبت به سایرین. فلسفه وجودی و هدف اصلی نمایشگاه بین المللی بوجودآوردن زمینه های لازم به منظور بررسی وارزیابی آخرین وضعیت بازار وشرایط رقابتی حاکم برآن است.
 • تماس با عوامل توزیع ، فروشندگان عمده ، واسطه ها، بازاریاب ها و سایر عوامل دست اندر کار و اثرگذار در کانال های توزیع وفروش.
 • شناسائی وتهیه فهرستی ازنام وآدرس مشتریان بالقوه ای که در جریان تماسهای صورت گرفته در طول برگزاری نمایشگاه بین المللی با آنها آشنائی پیدا کرده ایم.
 • دیدار با مشتریان عمده و پذیرایی از آنها در محل غرفه سازی و یا هتل محل اقامت.
 • عرضه ونمایش محصول جهت بازدید شرکت کنندگان با هماهنگی و حمایت مسئولین و اداره کنندگان نمایشگاه بین المللی. این کار در بسیاری اوقات موجب افزایش اعتبار شرکت وبالا رفتن درجه اهمیت محصول خواهد شد.
 • ملاقات وتماس با اهالی مطبوعات وخبرنگاران فعال درعرصه صنعت و کسب وکاری که به آن اشتغال داریم.
 • انعقاد قرارداد ویا فروش محصول.

 

اقدامات و برنامه ریزی های لازم جهت شرکت در نمایشگاه بین المللی :

نمایشگاه های مناسب را جهت حضور خود انتخاب کنیم.شرکت در نمایشگاه بین المللی به ویژه برای شرکت های کوچک در بردارنده هزینه های گزافی است.

بنابراین بررسی هزینه ، منفعت وشناخت کافی نسبت به کم وکیف انواع مختلف نمایشگاه یسن المللی وارزیابی تمامی جوانب آنها ضروری واجتناب ناپذیر است. در این ارتباط قبل از اقدام به رزرو غرفه و غرفه سازی ، موقعیت سوق الجیشی وچشم انداز کلی نمایشگاه بین المللی که قصد شرکت درآن رادارید به صورت استراتژیک مورد بررسی وبازبینی قرار دهید.فهرستی از نمایشگاه های عمده باذکر موقعیت مکانی ، ملاحظات لجستکی، پیش بینی شرکت کنندگان، هزینه ها، همراه با شرایط رقابتی خود نسبت به سایرین تهیه نمایید.

بسیاری از اطلاعات مورد نیاز مربوط به شرکت کنندگان قبلی را می توان از مسئولین وگردانندگان نمایشگاه ها درخواست کرد.

زمانی که تمامی اطلاعات مورد نیاز برای شرکت در نمایشگاه بین المللی را جمع آوری نموده ودر پیشروقرار می دهید آن گاه است که بودجه مورد نظرشرایط رابرای تصمیم نهایی مهیا خواهد ساخت. تجربیات به دست آمده حاکی ازآن است که اثر بخشی حضوری قوی ونیرومند دریک نمایشگاه بین المللی مهم درعین حال گران قیمت به مراتب بیش از حضور مکرر و دراندازه متوسط وضعیف درنمایشگاه های کوچک و ارزان است.

درمورد اینکه چه خدمات یا محصولی را می خواهید به نمایش بگذارید تصمیم بگیرید:

بنا بر نظر خانم سوزان فریدمن موسس و مدیر شرکت :  بسیاری از شرکت هائی که برای دفعات اول در نمایشگاه بین المللی شرکت می کنند به طور ناشیانه ای سعی می کنند به جای نمایش محصولات برگزیده و جذاب انبوهی از محصولات ریز ودرشت خطوط تولید موجود درانبار خود را به محل غرفه نمایشگاه ین المللی منتقل نمایند. تحقیقات نشان می دهد 75درصد بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین المللی را افرادی تشکیل می دهند که به دنبال محصولات جدید و فن آوری های نوین هستند.

طرح بودجه تهیه کنید:

برای حضور در نمایشگاه بین المللی هزینه های متنوع و متعددی خواهیم داشت . این موارد هزینه عبارتند از : هزینه اجاره غرفه و غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی، نقل و انتقال افراد تیم، خوراک و محل سکونت برای تیم شرکت کننده در نمایشگاه بین المللی ، هزینه حمل تجهیزات نمایشگاهی و محصولات مورد نمایش ، هزینه های چاپی ورسانه ای مربوط به تبلیغات وبازاریابی ، دستمزد خدمه نمایشگاه ، هزینه های تولید ویژه محصولاتی که در نمایشگاه بین المللی به فروش می رسد.

تجهیزاتی سبک و قابل حمل و غرفه ای جذاب و با چند طرف دید در نمایشگاه بین المللی انتخاب کنید:

امروزه به مدد رشد صنعت نمایشگاهی در عرصه بازاریابی،تجهیزات مختلف نمایشگاهی راحت و قابل حمل در مسافرت های طولانی به بازار عرضه شده است . بهتر است یک مجموعه تجهیزات مختلف نمایشگاهی مشتمل بر اطاقی برای عرضه ونمایش موارد چاپی از جمله بنرها،استندها، پوسترها جهت نمایش محصول(ودرصورت امکان مراحل تولید آن) محلی برای ارائه نامها وآدرس ها تهیه نموده و فضایی متعادل و درعین حال جذاب وپر شور ایجاد کنیدو هیچگاه به دنبال آن نباشید که راه هایی را برای کم کردن مخارج مربوط به تجهیزات نمایشگاهی و پرستیژ محصول خود انتخاب کنید. زیرا آنچه امروز درزمینه معرفی خود ومحصول تولیدی خوذ هزینه می کنید ،دارائی های با ارزش و مهمی هستند که منافع و عایدات آنرا فردا درصورت های مالی شرکت مشاهده خواهید نمود.

هدف از شرکت در نمایشگاه بین المللی و غرفه سازی در نمایشگاه را تعریف کنید:

آیا به قصد فروش در نمایشگاه بین المللی حضور یافته اید؟ برخی از نمایشگاه ها با چنین رویکردی برگزار می شونداین درحالی است که اساساً نمایشگاه ها با هدف ایجاد وگسترش ارتباطات برگزار می شوند .کارکرد نمایشگاه ها شبیه به وعده گاه تله اندازهای قدیمی است که به عرضه پوست خز می پرداختند افرادی که گردهم می آمدند تا موقعیت سایرین رامشاهده کنند،به ناگهان وبطور تصادفی درتله تجارت محصول خز قرار می گرفتند.

اصولاً کارکرد نمایشگاه فراتر از فروش است .

شرکت ها باید بتوانند:

 • محصولات جدید خود را به بازار معرفی و عرضه نمایند.
 • روشها وراهکارهای موثری رابه منظور شناخت هرچه بهتر بازار کشف نمایند.
 • اقدام به شناسایی و جذب کارکنان و مدیران استراتژیک و کلیدی درتمامی حوزه ها نمایند.
 • پرسنل وافراد کلیدی درحوزه فروش رابه منظور ارائه خدمات مناسب به مشتری ازنزدیک تحت آموزش های لازم قرار دهند.

موارد تبلیغاتی و چاپی خود را برای نمایشگاه بین المللی آماده کنید:

چنانچه در تهیه ملزومات چاپی وقفه ای بوجود آمده است سعی کنید آن وقفه را تا قبل از افتتاح نمایشگاه بین المللی برطرف نمائید. موقعی که نمایشگاه های بزرگی درپیش است شرکت ها اغلب بروشورها وتراکتهائی اختصاصی و ویژه حضوردر نمایشگاه بین المللی راکه بتواند با بازدیدکنندگان بطور مستقیم ارتباط برقرار نموده وخبرهاو یا پیشنهادات خاصی رابا آنهادر میان بگذارد تهیه و تدارک می بینند.

تیمی مجرب و حرفه ای برای اداره غرفه در نمایشگاه بین المللی انتخاب کنید:

همیشه سعی کنید بجای اعزام کارکنان دم دستی و معمولی خود لیستی از افراد با تجربه درزمینه فروش تهیه و مناسب ترین افراد راجهت حضورو اداره غرفه گزینش نمائید.

این دسته از افراد همواره شناختشان رااز بازار روزآمد نموده و می توانند عامل موثری جهت فروش بهتر وبیشتر در نمایشگاه باشند.

پس از اختتامیه نمایشگاه پیگیری تا حصول نتیجه را از یاد نبرید:

قبل از شرکت در نمایشگاه بین المللی باید تصمیم بگیریدکه درمورد هر یک از موارد تماس ومذاکره ای که با مراجعین به غرفه صورت می دهید می خواهید چگونه برخورد نمایید.بسیاری از شرکت ها این مواردرا درقالب تعرفی که خود از آنها دارند دسته بندی می کنند.

ظرف 60 روز ،لیست آدرس های قابل تماس ، تهیه و ارسال موارد ویژه و مادامی که هنوز از ذهن و خاطر مشتری وبازدید کننده محو نشده اید رابه انجام برسانید. بهتر است مطابق روش بعضی از شرکت ها آیتم های تبلیغاتی وسایر اطلاعات مورد درخواست بازدید کنندگان رادرهمان زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی به آدرس آنها ارسال نمائید . با این کار بازدید کننده به محض مراجعت از نمایشگاه موارد درخواستی را روی میز خود مشاهده خواهد نمود. ارسال به موقع و سریع موارد درخواستی خاطره خوبی درذهن طرف مقابل بر جای خواهد گذاشت واین پیام منتقل خواهد شد که : شما برای شخصیت ووقت مشتری بالقوه خود ارزش واهمیت ویژه قائل هستید وسیستم ارائه خدمات به مشتری درشرکت شما از کیفیت بالایی برخوردار است.

به محض تمام شدن دوره نمایشگاه بین المللی درجه موفقیت خود را ارزشیابی کنید:

آیا به هدف خود نائل شده اید ؟ آیا مخاطبین شمادر نمایشگاه بین المللی به درستی برگزیده شده اند و به چه میزان می توان آنها رابه درستی درزمره گروه هدف به حساب آورد ؟ مادامی که ذهن وروح شما و تیم همراه هنوز درحال و هوای برگزاری نمایشگاه بین المللی است طی نشستی مشترک دیدگاه های افراد مختلف را به کمک ساز و کار طوفان مغزی جمع آوری نموده ومورد تجزیه وتحلیل قرار دهید.

تا این قسمت رئوس کلی و مناسبات اصلی مربوط به اداره غرفه نمایشگاهی مورد اشاره قرار گرفت.اما الزامات ونکات کلیدی دیگری نیز وجود دارد که می توانند نقش عمده ای را درموفقیت یا عدم موفقیت شرکت ها ایفا نماید این موارد عبارتنداز :

مراحل اداری، سوابق و جزئیات امور راثبت وضبط نمایید:

جزییات مربوط به پیگیری مراحل اداری نمایشگاه بین المللی ونگهداری اسناد مربوطه به ایجاد وآماده شدن یک دفترچه ویژه نمایشگاه بین المللی می انجامد.

یک سیستم منظم شماره گذاری و نگهداری قرار دادها ،صورت حساب ها،اسامی،مواردتماس وشماره تلفن ها،اسناد مرتبط با مسافرت و اطلاعات قبلی مربوط به نمایشگاه،اطلاعات مکتوب مربوط به مکالمات تلفنی شامل تاریخ تماس با افراد مورد مذاکره، اطلاعات وسوابق هر تماس به همراه خلاصه توافقات را تهیه وثبت وضبظ نمایید.

تمامی جزئیات مندرج درکتابچه راهنمای نمایشگاه بین المللی رامطالعه نمائید.

در این کتابچه راهنما اطلاعات با ارزشی درمورد نمایشگاه بدست خواهید آورد ای اطلاعات عبارتند ازفرم های مربوط به ارائه خدمات نمایشگاهی (اثاثیه،سیستم برق رسانی ،فرش وموارددیگر) ساعات برگزاری نمایشگاه،شرایط اسپانسر شدن،هتل،تخفیفات فرودگاهی، درهر صورت سئولات احتمالی خود رامی توانید با سازمان متولی برگزاری و یا اسپانسر نمایشگاه درمیان بگذارید.

مهلت زمانی تعیین شده را به دقت رعایت نمایید:

بسیاری از مواقع عدم توجه به مهلت های تعیین شده ازسوی برگزار کنندگان نمایشگاه ، بالا رفتن هزینه رابه دنبال خواهد داشت تهیه ملزومات لازم جهت چیدمان غرفه ها درست درلحظات قبل از افتتاح نمایشگاه بسیار گران تر تمام خواهدشد.علاوه بر این درچنین مواقعی مجبور می شوید زمان زیاد وقیمتی مضاعف راجهت تهیه امکانات وآماده سازی غرفه نمائید. بنابراین اطلاعات وفرم های مورد درخواست را سریعاً تهیه و ارسال نمائید.خیلی از مواقع مسئولین برگزاری نمایشگاه هابا هدف ایجاد انگیزه لازم تخفیف هایی رابرای آن دسته از شرکت هایی که فرم ها واطلاعات خودرا به موقع ارسال می نمایند درنظر میگیرند.

اسناد مهم رابجای قرار دادن در غرفه نمایشگاه بین المللی درکیف شخصی خود قرار دهید :

این اسناد مهم شامل قرار دادها ،سفارش سرویس های مربوط به غرفه وشماره های مخصوص پیگیری حمل بارهامی شوند.ازفایل های الکترونیکی مربوط به پرزنتیشن خود یک کپی (بک آپ) تهیه نمایید واز همراه داشتن شماره های تماس با عوامل و متصدیان برگزاری نمایشگاه جهت تماس درمواقع لزوم اطمینان حاصل نمائید.

ابزار ها و ملزومات مورد نیاز را به همراه ببرید:

یک جعبه ابزار با برچسبی حک شده بر روی آن با عنوان (ملزومات اولیه )تهیه وآنرا تا غرفه خود به همراه ببرید . محتویات این جعبه را مجموعه ای کاملی شامل ملزومات دفتری و اداری ،وسایل و ابزارهای لازم جهت نصب و راه اندازی غرفه،جعبه کمک های اولیه ،برچسب های حمل که قبلاً چاپ شده اند، غذای آماده،آب معدنی وکارت ویزیت تشکیل میدهند.

برچسب هایی راباعناوین جداگانه بر روی هر یک از جعبه های قابل حمل بچسبانید:

این برچسب ها عناوین مشخصی دارند که از جمله آنها می توان به نام و عنوان شرکت واطلاعات تماس و شماره غرفه اشاره نمود .بدون اطلاعات مناسبی که مشخص کننده هویت شرکت باشد تشخیص و شناسایی دقیق محموله و تحویل به موقع آن از سوی متصدیان بار به محل غرفه بامشکل مواجه خواهدشد.

از ساز و کارهای ارتباطی و روابط عمومی برای جذب مخاطب بهره برداری کنید :

ثمره بکارگیری روشها وتاکتیک های هوشمندانه و اندیشه محور در زمینه امور رسانه و ارتباطات که بسیار ارزان نیز تمام خواهد شد. می تواند با صرف میلیون ها تومان هزینه تبلیغاتی برابر نماید.دراین ارتباط اسپانسر های رسانه ای را شناسائی کنید یک کیت،رسانه ای مفید تهیه و شرایط آسان و راحتی را برای رسانه به منظور پوشش دادن مناسبت وایجاد فضای برخورد و تضارب ایده ها فراهم آورید. شرکت های موفقی که مناسبات تبلیغات وبازاریابی خود را بر محورساز وکارهای رسانه ای تنظیم ومهیا می کنند برنامه ریزی روابط عمومی خودرا هفته ها یا ماه ها قبل از شروع هرگونه نمایشگاه های تجاری آغاز می نمایند.بخشی از این برنامه ریزی ها به چگونگی ارتباط مفید و سازنده با رسانه ها اختصاص خواهد داشت .ارسال دعوت نامه برای رسانه ها جهت حضور در غرفه خیلی از مواقع موقعیت شما را نسبت به سایرین متمایز خواهد نمود .معمولاً تمامی نمایشگاه ها فرد یا افرادی را جهت هماهنگی رسانه ای ویا بخشی را به عنوان روابط عمومی در نظر می گیرند .یکی از محورهای مهم برنامه شما باید به شناسایی این افراد وآگاهی یافتن نسبت به نوع مسئولیت هرکدام وهمچنین امکانت رسانه ای چاپی، پخش از طریق آنتن،وب سایت هایی که در اختیاردارند اختصاص یابند. بدون شک تهیه وارسال خبر یا مقاله به روزنامه های محلی و یا نشریه، ویژه نمایشگاه علاوه بر بالا بردن ضریب اعتماد عمومی نوعی اعلام حضور در نمایشگاه تلقی خواهد شد. خلق وارائه سوژه های بکر و بدیعی که واجد ارزش خبری هستند و شما را متفاوت و متمایز نسب به سایرن معرفی می نماید در جلب توجه و اظهار تمایل رسانه ها در جهت تماس با شما بسیار موثر خواهد بود.

تابلو های نمایشگاهی (بنرها):

بنرهای نمایشگاهی ، موجب جلب توجه مردم و به ذهن سپرده شدن نام شرکت و محصول از سوی مخاطب می شود برای داشتن بنرهای خاطره انگیزوبه یادماندنیباید اصول زیر را در طراحی وساخت آنها رعایت نمود.

طراحی بنرها باید واضح،متمایز، قوی و در عین حال ساده باشند.بنرها باید بتواند توجه مردم رابه بازدید از غرفه شما جلب کندویا حداقل اینکه نام شرکت یامحصول را درذهن مخاطب جا سازی نماید.

بنرهای نمایشی باید از فاصله پانزده متری قابل رویت باشند و(لوگوی) شرکت که معین کننده هویت شرکت است را به وضوح،برجسته ومتمایز از سایر آیتم ها درمعرض دید قرار دهد.

بنرها را با متن وتصاویر زیاد وکپی برداری از جاهای مختلف شلوغ ننمایید.بنرهای شلوغ ودرهم ریخته علاوه بر اینکه نقطه کانونی برای جلب توجه مخاطبین ندارند به نوعی فقدان سازماندهی ومرکز توجه در شرکت را تداعی می کند. اگر مردم قادر نباشندکه پیام شما را فوراً از روی بنر تشخیص بدهند از دیدن آن صرف نظر خواهند نمود.

حتی هوشمندانه ترین وبی نظیرترینبنرها ازنظر طراحی و انتقال پیامنیز زمانی که بصورت کثیف وپاره در معرض دید عموم قرار می گیرند. کارائی واثر بخشی خود را از دست می دهند. بنابراین زمانی که بنرها مورد استفاده نیستند آنها را بسته بندی نموده و در جای مطمئنی نگهداری کنید.

چگونه با طرح های گرافیکی جذاب در محل غرفه توقف ایجاد کنیم :

همیشه در موقع ارائه ایده به منظور طراحی گرافیکی غرفه این مَثَل قدیمی را که می گویند: کم هم زیاد است را بخاطر بسپارید. خودداری از بکاربردن عبارات والفاظ بسیار زیاد بر روی پانل های نمایشی، پرهیز از بکار بردن آیتم والمانهای بصری وتصویری متعدد و شلوغ رمز موفقیت در این زمینه است.

برای تعیین و تخمین دورنمای مناسب جهت طرح های گرافیکی مربوط به غرفه های نمایشگاهی بایستی روش های مورد نظر در نمایش بیلبورد های مورد استفاده در بزرگراهها را مورد استفاده قرار داد. معمولاً در تبلیغات میدانی (out door ad) سعی می شود یک پیام واحد ظرف مدت چند ثانیه در حالیکه وسایط نقلیه با سرعت بیش از 55 مایل در ساعت در حال عبور هستند را انتقال داده می شود،درست شبیه به بیلبوردها،شما نیز تنها چند ثانیه فرصت دارید تا توجه بازدید کنندگانی را که در حال عبور از مقابل غرفه شما هستند را به خود جلب نمائید. انتقال یک پیام اقناع گر و پر معنی به مشتریان بالقوه ای که در حال عبور هستند نیازمند آن است که پیام انتخابی حتی الامکان کوتاه مستقیم و بدون واسطه انتخاب شده و از طرح گرافیکی ساده و در عین حال قوی و نیرومند در تهیه آنها استفاده شود.

همواره سه سئوال در ذهن افراد بازدید کننده در حال عبور از غرفه ها وجود دارد که چنانچه طراحی و چیدمان غرفه و تصاویر گرافیکی به گونه ای انتخاب شوند که بتواند به این سئولات سریعاً پاسخ دهد، شما غرفه ای اثر بخش و قابل رقابت نسبت به سایرین خواهید داشت،این سئوالات به قرار زیر است :

شما که هستید؟ این سئوال بایستی فوراً و به راحتی توسط طرح های گرافیکی که عمدتاً در سر در و قسمت بالایی غرفه و با هدف شناساندن هویت بصری شرکت به کار برده اید پاسخ داده شود.

حوزه فعالیت شما چیست ودر حال فروش چه چیزی هستید؟ به عبارت دیگر چه محصول یا خدماتی را در محل نمایشگاه عرضه نموده ویا به نمایش در می آورید؟

چه انگیزه ای من را برای خرید تحریک می کند؟ افراد معمولاً از خود سئوال می کنند که با خرید این محصول چه مزیت و یا منفعتی نصیبشان می شود چه مزیت و یا منافعی در محصول و یا خدمات ارایه شده از سوی شما وجود دارد که نسبت به سایرین متمایز است؟

* عناصر کلیدی پنج گانه در ترکیب نمایشی غرفه ها:

بنا به تجربیات به دست آمده و نیز نظریات خبرگان صنعت نمایشگاهی شرط کارآیی و اثر بخشی هر شوی تجاری به کار بردن اجزاء پنج گانه زیر در ترکیب بندی نمایشی هر غرفه است.

1-رنگ:رنگ تونالیته انتخابی در ایجاد توقف،نشان دادن موقعیت شما و نیز انتقال پیام نقش بسزایی به عهده دارد .رنگهای سرد نظیر آبی ،سبز وسفید، سادگی صداقت و حرفه ای بودن را تداعی می کند اما در عین حال واجد ویژگی های دلبستگی و ایجاد شور و اشتیاق نیستند. رنگهای گرم مثل قرمز،نارنجی و زرد توجه بیشتری را جلب می کنند اما در عین حال بایستی به صورت گزینشی و متناسب با نوع صنعتی که درآن اشتغال داریم و محصولی که به نمایش می گذاریم انتخاب شوند تا معنای خاص خود را داشته باشند.

2- نور: نور مناسب در کمک به ایجاد تمرکز بر روی غرفه شما موثر است با استفاده از نورافکن های مناسب و انعکاس نورهای تخت بر روی محصولات جدید و ایجاد فضایی گرم و دعوت کننده در واقع بازدیدکنندگان را به کمک اشاره دست به سوی غرفه دعوت می کنید.

3-حرکت : معمولاً تعداد کمی از مسئولین غرفه های نمایشگاهی و یا طراحان غرفه ها به اصل و تکنیک حرکت در جذب بازدید کننده به محدوده غرفه ها توجه می نمایند. این در حالی است که استفاده از ویدئو پروژکتور با صفحه نمایش بزرگ ،دمونسترایش محصول ستون های نوری رنگارنگ در حال حرکت و یا اشیاء متحرک دیگر تاثیر بسیارزیادی را در جلب توجه مخاطب درپی خواهد داشت.

4-صدا:پخش موزیک های مناسب (متناسب با محصول و موضوع نمایشگاه) اجرای موسیقی های زنده و یا دیگر جاذبه های مرتبط با حس شنوایی در کشیدن افراد به داخل غرفه موثر است. اما فراموش نکنید تن صدایی که از غرفه شما پخش می شود باعث آزار و اذیت غرفه های همجوار نشود.

5-بو ورایحه های خوش:شبیه رایحه مطبوع و دلکشی که بعضی بازارگاهای قدیمی وپاساژهای مدرن به مشام می رسد، ساطع شدن بوهای خوش ودل انگیز از محل غرفه شما باعث ایجاد توقف و کشش در بازدیدکنندگان خواهد شد در این رابطه علاوه بررایحه عطرهای خوش ، بعضی از خوراکی ها مثل شیرینی جات با اسانس خاص و معطر نیز می تواند به شما در ایجاد این فضا کمک نماید.

آداب و مناسبات غرفه داری:

آنچه را نباید در محل غرفه ها انجام داد :

 • صنعت نمایشگاهی ونحوه اداره امور غرفه ها به عنوان یکی از ابزار های مهم بازاریابی تابع آداب ومناسبات ویژه است که عدم آشنایی و توجه کافی نسبت به آنها علاوه بر اینکه ما را به عنوان مجموعه ای غیر حرفه ای معرفی خواهد کرد در بسیاری از مواقع اخلال در عملیات بازاریابی و فروش را نیز به همراه خواهد آورد. در زیربایدها ونباید های قابل توجه در این ارتباط مورد اشاره قرار می گیرد.
 • ازتمرین و تکرارپیام فروش خود غفلت ننمایید.اما فراموش نکنیدکه با هر حضور نمایشگاهی تنها یک پیام را می توانیدانتقال دهید بنابراین به مناسبت حضور خود یک پیام مشخص انتخاب نموده وبر انتقال آن به نحو موثر تاکید بورزید وبر روی آن متمرکز شوید.
 • خود را دیر به محل نمایشگاه نرسانید ومطابق با برنامه زمانی نمایشگاه جهت حضور به موقع خود در محل غرفه برنامه ریزی داشته باشید.
 • در داخل یا محدوده نزدیک به غرفه خود از استعمال دخانیات و جویدن آدامس پرهیز نمایید.
 • در داخل غرفه اقدام به خوردن غذا و خوراکی ننمایید(حتی اگرفکر می کنید که خارج از حوزه دید بازدید کنندگان هستید)
 • ننشینید و حتی الامکان حالت ایستاده داشته باشید.
 • با همکاران یا دوستان خود در حین حضور در غرفه صحبت نکنید زیرا این کار به منزله نوعی بی اعتنایی به حضور بازدیدکنندگان تلقی خواهد شد.
 • از نصب اتیکت نام و عنوان به سینه افراد تیم غافل نشوید و همیشه خود را معرفی نمایید.
 • هرگز روزنه ورودی به غرفه خود را مسدود ننمایید.
 • لبخند را در همه اوقات صبح –ظهر- شب فراموش نکنید
 • در موقع صحبت با بازدیدکنندگان از بکار بردن نام آنها در حین مذاکره غفلت نکنید.
 • پرسش در مورد نیازهاومنافعی را که مشتری به دنبال آن است را فراموش نکنیدزیرا که این مسئله اصلی ترین و بنیادی ترین عامل در فرایند فروش به شمار می آید.
 • وقت و زمان ارزشمند خود رابا پیگیری کارهای به تعویق افتاده قبلی بیهوده به هدر ندهیدو فرصت به دست آمده را بهترین موقعیت برای تبدیل فرصت های بالقوه به بالفعل ونهایتاً ایجادزمینه به منظور افزایش فروش درنظر بگیرید.

*وظایف تیم اداره کننده غرفه را مشخص و مسئولیت ها را واگذار کنید:

وظایف مربوطه می تواند قرار زیرتعیین و به افراد محول شوند.

چیدمان و برچیدن غرفه:

یکی از اعضاء تیم را مسئول انتقال تجهیزات و ملزومات مربوطه به سالن نمایشگاه وچیدن و مرتب نمودن غرفه نمایید. این فردبایستی هر روز صبح قبل از مراجعه بازدید کنندگان به محل نمایشگاه، غرفه را آماده نموده و پس ازاختتام دوره نمایشگاه،وسائل را برچیده؛بسته بندی نموده و به محل شرکت انتقال دهد.

پایش شرایط رقابتی و ارزیابی موقعیت رقبا:

فردی را مسئول پایش ارزیابی شرایط رقبا نسبت به وضعیت خود قرار دهید این ارزیابی ها می تواند موارد زیر را شامل شوند:

خطوط تولید ،پیشرفت ها ودستاوردهای جدید،استراتژی های فروش ،تبلیغات چاپی،پیا های تبلیغی وترویجی،و قیمت گذاری حتی اگرشرایط کلی رقابت در بازار را از قبل ،موردبررسی قرار داده و نسبت به آن اشراف داریدبا این حال در بسیاری از موارد اطلاعات دست اول که از محل غرفه ها به دست می آورید می توانند تدابیر واکنشی وآمادگی شما را در عرصه رقابت را افزایش دهند.

مدیریت و نظارت عالی:

بهتر است یکی از افراد مجرب و با سابقه شرکت رهبری و هدایت روزانه اعضای تیم وتوجیه آنها نسبت به وظایف محموله را عهده دار شود. این فرد که می تواند مدیر بازاریابی،مدیر بازرگانی ویا فروش یا مدیر شرکت باشد. بایستی بتواند در اجرا درآوردن هرچه بهتر استراتژی های فروش و ارتباط با مشتری اطمینان حاصل نموده و حداکثر اثر بخشی را از حضور در نمایشگاه به دست آورد. فرد یا افرادی از اعضای تیم را مامور شرکت در جلساتی که در محل نمایشگاه تشکیل می شودنمایید. ضمناً فرصت قاطی شدن و در آمیخن با بازدید کنندگان در محلی خارج از سالن نمایشگاه می تواند در دستیابی شما به اهداف مورد نظر موثر باشد علاوه بذآن فردی را مامورکنید که در سالن نمایشگاه قدم زده و نحوه حضور دیگران رابررسی و با چگونگی حضور شما مقایسه نماید. این فرد تکنیک های فروش ، نحوه چیدمان و گرافیک غرفه ها و استراتژی های ارتباطات بکارگرفته شده از سوی شما و دیگران را ثبت و مستند می نماید.

شناخت ذهن و حالات روحی مخاطب با استفاده از زبان بدن :

طرز قدم زدن بازدید کننده ونحوه نزدیک شدن وی به محل غرفه و سپس طرز ایستادن از حرکات دستها را به دقت نظر بگیرید به عنوان مثال چنانچه بازدیدکنندگان به شکل کند و آهسته حرکت کرده و بدنشان را به سمت غرفه شما حرکت دادند موقعیت خوبی فراهم آمده است مبنی بر اینکه آنها به شنیدن آنچه شما می گویید علاقمند شده اند .درزیر مواردی از نحوه حرکات دستها و معانی ضمنی آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:

مالش دادن کف دستها به همدیگر:

به معنی اظهار تمایل و علاقمندی است و این سیگنال را منتقل می کند که جلو بروید و با وی مذاکره و گفتگو بپردازید.

نگاه و تماس چهره ای :

نشانگر آن است که فرد از جهات ذهنی و روحی در حال ارزشیابی کالای شماست در چنین وضعیتی سعی نکنید خود را بیهوده وارد مذاکره وگفتگوی اضافه تر نمایید. بجای آن منتظر بمانید تا گام بعدی از سوی مشتری برداشته شود

قرار گرفتن دست ها به پایین به حالت سراشیب:

دلالت بر اعتماد و اطمینان داشته و نشان می دهد که شما در حال ارائه اطلاعات مورد درخواست وی هستید.

تاشدن بازوها:

این حالت بیان گر آن است که طرف مقابل خسته شده و به نوعی اظهار می کند که من راحت نیستم در این شرایط آهنگ معرفی و پرزنت کردن خود و محصولتان را آهسته ترنموده ومطمئن باشیدکه به درستی در حال آدرس دادن به نیازهای مشتری هستید. زمانی که بازوها به حالت آزاد در آمدند می توانید مذاکره را به سطح و رتبه بعدی بکشانید.

مشت های گره کرده:

یک سیگنال منفی است بنابراین بهتر است طبق تاکتیک قبلی در ارتباط با تا شدن بازو ها عمل کنید.

پاها بسته و به هم قلاب شده:

این حالت نشان می دهد که مشتری خسته است و از ادامه مذاکره استقبال نمی کنند. در این شرایط هم بهتر است روند گفتگو و معرفی خود را کند و یا متوقف نمایید و سعی کنید توصیه های خود را متناسب با نوع علاقه مندی و منافع خاص مشتری هماهنگ نموده و به پیش ببرید.

ژست ها و حرکات سریع و ناگهانی :

تغییر حالات بدن ودست ها را به عنوان نشانه هایی از افزایش یا کاهش سطح علاقه در طرف مقابل زیر نظر بگیرید. ضمناً سعی کنید شما نیز متقابلاً با ارسال سیگنال های مثبت،گرم، اطمینان بخش دوستانه و توام با تبسم سطح روابط و تفاهم با مشتری را گسترش دهید.

شرکت نمایشگاه سازان با بیش از 14 سال سابقه در امر برگزاری نمایشگاه بین المللی ، همایش ، طراحی و غرفه سازی آماده ارائه مشاوره و همکاری با شما عزیزان می باشد.جهت ثبت نام در نمایشگاه بین المللی و غرفه سازی در تهران ، غرفه سازی در تبریز ، غرفه سازی در اصفهان ، غرفه سازی در شیراز ، غرفه سازی در مشهد و غرفه سازی در کیش با ما تماس بگیرید