تقویم نمایشگاه بین المللی تهران (مرکز نمایشگاهی سئول و مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب )تهران دارای چند مرکز نمایشگاهی می باشد که در حال حاضر تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های  دو مرکز اصلی نمایشگاهی در اختیار ما قرار دارد  اولی مرکز نمایشگاهی سئول و دومی مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب می باشد که که در لینک های پایین به صورت مجزا به نمایش گذاشته شده است .

 

برای مشاهده تقویم مرکز نمایشگاهی سئول اینجا کلیک کنید.

 

برای مشاهده تقویم نمایشگاه شهر آفتاب اینجا کلیک کنید.