لیست شرکت کنندگان نمایشگاه قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آلات وابسته تهراناین لیست شامل اسامی شرکت ها، حوزه فعالیت، تلفن و آدرس میباشد.

 

جهت خرید از لینک زیر اقدام فرمایید: