4
نمایشگاه تیونینگ، کمپینگ، آپشن، مجموعه خودروهای کلاسیک، آفرود، لوازم جانبی و مصرفی تهران

نمایشگاه تیونینگ، کمپینگ، آپشن، مجموعه خودروهای کلاسیک، آفرود، لوازم جانبی و مصرفی تهران

نمایشگاه تیونینگ، کمپینگ، آپشن، مجموعه خودروهای کلاسیک، آفرود، لوازم جانبی و مصرفی تهران

۱ شهریور ۱۴۰۱ (2022/08/23)
۴ شهریور ۱۴۰۱ (2022/08/26)
نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

نمایشگاه تیونینگ، کمپینگ، آپشن، مجموعه خودروهای کلاسیک، آفرود، لوازم جانبی و مصرفی تهران

برگزاری نمایشگاه تیونینگ، کمپینگ، آپشن، مجموعه خودروهای کلاسیک، آفرود، لوازم جانبی و مصرفی تهران از تاریخ 1 الی 4 شهریور 1401 در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه تیونینگ، کمپینگ، آپشن، مجموعه خودروهای کلاسیک، آفرود، لوازم جانبی و مصرفی

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه تیونینگ، کمپینگ، آپشن، مجموعه خودروهای کلاسیک، آفرود، لوازم جانبی و مصرفی

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی