جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ایران

جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ایران

جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ایران

۱۸ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/10)
۲۱ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/13)
نمایشگاه بین المللی تهران
5600 مترمربع
98 شرکت داخلی

جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ایران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ایران از تاریخ 18 الی 21 مهر 1400در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی فناوری نانو ایران تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی