جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ایران

جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ایران

جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ایران

۲۱ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/13)
۲۴ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/16)
نمایشگاه بین المللی تهران
8:30 الی 16:30
6000 مترمربع
109 شرکت داخلی و یک شرکت خارجی
1
44

جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ایران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ایران یازدهمین دوره از تاریخ 21 الی 24 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ایران یازدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ایران یازدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی