4
جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ایران

جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ایران

جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ایران

۹ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/01)
۱۲ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/04)
نمایشگاه بین المللی تهران
5600 مترمربع
98 شرکت داخلی

جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ایران

برگزاری جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ایران از تاریخ 9 الی 12 مهر 1401در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو تهران

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی