رابطه ها و رقیب شما در نمایشگاه بین المللی

رابطه ها و رقیب شما در نمایشگاه بین المللی

رابطه ها و رقیب شما در نمایشگاه بین المللی

برقراری رابطه ی بازرگانی واجتماعی، مسئولیت تک تک کارکنان غرفه ی شما، ازجمله مدیران ارشد،است. جلسه های رودررو با مشتری ها، اصحاب رسانه، دانشجویان وافراد صاحب نفوذ صنعت نمایشگاهی، برای فروش آینده ورشد شرکت بسیار مفید است. بنابراین هرروز برای این امر مهم وقت بگذارید.

مسئولیت دیگر کارکنان، مشاهده و بررسی فعالیت رقیب در نمایشگاه است. کارکنان باید بدانند رقیب غرفه ی شما در نمایشگاه چه می کند و برای آشنایی با محصولات و خدمات معرفی شده، به نمایش درآمده و فروشی و غیره ی آنها، درصورت امکان بارقبا دیدار داشته باشند. اینکار مخصوصا برای کارمندان جدید شرکت شما مفید است، زیرابه آنها امکان مشاهده ی فعالیت رقیب را می دهد.

نمایشگاه بین المللی رقیب یا حامی ؟

نمایشگاه های بین المللی محلی است که درآن تولیدکنندگان به عرضه و نمایش کالا می پردازند.
نمایشگاه یک صنعت است واغلب شرکت هابه این دلیل در نمایشگاه ها شرکت می کنند تاکارایی کالا وتولیدات خودرابه نمایش بگذارند واز این طریق موفق خواهند بود تا بازارهای جدید راشناسایی کنند.
شرکت های موفق و بزرگ دنیا حضوردر نمایشگاه بین المللی رافرصت طلایی برای ایجاد ارتباط، اطلاع رسانی و پیشبرد فروش می دانند.
کارشناسان بازرگانی معتقدند که حضور شرکت هادر نمایشگاه های بین المللی برفروش جذب مشتری، ایجاد نام وشهرت تجاری، تبلیغات برای محصولات شرکت وهمچنین افزایش حجم مبادلات تاثیردارد.
به اعتقاداین کارشناسان، نمایشگاه یکی ازابزارهای بازاریابی است که می تواند درخدمت صادرات کشور قرار گیردو نمایشگاه بین المللی به عنوان یک مکمل وراه حل مناسب جهت توسعه صادرات غیر نفتی مطرح می باشد.
تعریفی گویا و کوتاه: نمایشگاه را می توان تبلیغ زنده نامید، زیرادر نمایشگاه عواملی چون تولیدکننده، توزیع کننده، مصرف کننده و کالا وخدمات دریک زمان ومکان مناسب گردهم می آیند.
همچنین برگزاری نمایشگاه موجب افزایش و بالا رفتن سطح اطلاعات و دانش عمومی،علمی و فنی بازدید کنندگان می شود.
اغلب کارشناسان تبلیغات و بازاریابی ، نمایشگاه رامهمترین شیوه های بازاریابی تلقی می کنند. بازده مستقیم شرکت در نمایشگاه چندین برابر هزینه های انجام شده ونتایج آن نیز بسیار چشمگیرتر ازروش های تبلیغی دیگر است.
صنعت نمایشگاهی درذات خود حرکتی فرهنگی است وبه همان میزان که پیام های فرهنگی سایر نقاط رابه استان می آورد، صادر کننده پیام های فرهنگی استان نیز است و می تواند درعرصه اقتصادی قابلیت و ظرفیت های منطقه را به نحو بارزی بنمایاند و در رونق اقتصادی استان بسیار تاثیرگذار باشد.
اما آنطور که مردم و اصناف استان بازگو می کنند این است که نمایشگاه بین المللی تبدیل به یک فروشگاه وبازارچه شده واز هدف اصلی خود دور شده است.

نمایشگاه تخصصی :

از اسم نمایشگاه تخصصی بر می آید که یک واحد تولیدی یایک طراح درصنف خاصی به عنوان شرکت کننده به نمایشگاه آمده بازاریابی کند و درخصوص فروش بیشتر محصول بامردم و همصنفان خود تبادل نظر داشته باشد.

شرکت نمایشگاه سازان با بیش از 14 سال سابقه در امر برگزاری نمایشگاه بین المللی ، همایش ، طراحی و غرفه سازی آماده ارائه مشاوره و همکاری با شما عزیزان می باشد.جهت ثبت نام در نمایشگاه بین المللی و غرفه سازی در تهران ، غرفه سازی در تبریز ، غرفه سازی در اصفهان ، غرفه سازی در شیراز ، غرفه سازی در مشهد و غرفه سازی در کیش با ما تماس بگیرید

عضویت در خبرنامه ایمیلی