سمینار‏ بین المللی تجهیزات امنیتی، ایمنی، پلیسی و آتش‎نشانی آلمان فرانکفورت

سمینار‏ بین المللی تجهیزات امنیتی، ایمنی، پلیسی و آتش‎نشانی آلمان فرانکفورت

سمینار‏ بین المللی تجهیزات امنیتی، ایمنی، پلیسی و آتش‎نشانی آلمان فرانکفورت

۲ فروردین ۱۴۰۰ (2021/03/22)
۶ فروردین ۱۴۰۰ (2021/03/26)
محل نمایشگاه های بین المللی فرانکفورت

سمینار‏ بین المللی تجهیزات امنیتی، ایمنی، پلیسی و آتش‎نشانی آلمان فرانکفورت

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات امنیتی، ایمنی، پلیسی و آتش‎نشانی آلمان فرانکفورت از تاریخ 9 الی 12 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی فرانکفورت آلمان انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات امنیتی، ایمنی، پلیسی و آتش‎نشانی آلمان فرانکفورت

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تجهیزات امنیتی، ایمنی، پلیسی و آتش‎نشانی آلمان فرانکفورت

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی