سومین جشنواره روشنایی و نورپردازی، چراغهای تزئینی شیراز

خدمات برای رویداد

سومین جشنواره روشنایی و نورپردازی، چراغهای تزئینی شیراز

سومین جشنواره روشنایی و نورپردازی، چراغهای تزئینی شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، سومین جشنواره روشنایی و نورپردازی، چراغهای تزئینی شیراز از تاریخ 12 الی 15 دی 1396 در نمایشگاه بین المللی شیراز برگزار گردید.

ثبت نام در سومین جشنواره روشنایی و نورپردازی، چراغهای تزئینی شیراز

غرفه سازی در سومین جشنواره روشنایی و نورپردازی، چراغهای تزئینی شیراز

سومین جشنواره روشنایی و نورپردازی، چراغهای تزئینی شیراز

سومین جشنواره روشنایی و نورپردازی، چراغهای تزئینی شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، سومین جشنواره روشنایی و نورپردازی، چراغهای تزئینی شیراز با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی صنعت روشنایی، نورپردازی و چراغ های تزئینی، نمایش جدیدترین و به روز ترین تجهیزات نورپردازی و روشنایی از تاریخ 12 الی 15 دی 1396 در نمایشگاه بین المللی شیراز با فضایی بالغ بر 2800 متر مربع و تعداد 52 غرفه گذار از 3 کشور و همچنین حدود 5000 نفر بازدید کننده برگزار گردید.

تقویم نمایشگاهی شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی