نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان کیش

نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان کیش

نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان کیش

۵ آبان ۱۳۹۹ (2020/10/26)
۸ آبان ۱۳۹۹ (2020/10/29)

نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان کیش

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان کیش شانزدهمین دوره از تاریخ 5 الی 8 آبان 1399 در نمایشگاه بین المللی کیش انجام خواهد شد.

عضویت در خبرنامه ایمیلی