سیزدهمین نمایشگاه کودک و نوجوان، اسباب بازی، سرگرمی و اوقات فراغت شیراز

خدمات برای رویداد

سیزدهمین نمایشگاه کودک و نوجوان، اسباب بازی، سرگرمی و اوقات فراغت شیراز

سیزدهمین نمایشگاه کودک و نوجوان، اسباب بازی، سرگرمی و اوقات فراغت شیراز

سیزدهمین نمایشگاه کودک و نوجوان، اسباب بازی، سرگرمی و اوقات فراغت از تاریخ 2 الی 5 خرداد 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز برگزار گردید.

ثبت نام در سیزدهمین نمایشگاه کودک و نوجوان، اسباب بازی، سرگرمی و اوقات فراغت شیراز

غرفه سازی در سیزدهمین نمایشگاه کودک و نوجوان، اسباب بازی، سرگرمی و اوقات فراغت شیراز

سیزدهمین نمایشگاه کودک و نوجوان، اسباب بازی، سرگرمی و اوقات فراغت شیراز

سیزدهمین نمایشگاه کودک و نوجوان، اسباب بازی، سرگرمی و اوقات فراغت شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، سیزدهمین نمایشگاه کودک و نوجوان، اسباب بازی، سرگرمی و اوقات فراغت شیراز با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی آموزشی و پژوهشی، رشد و نگهداری کودک، ایمنی، هوش، استعداد، اسباب بازی، کتاب و نرم افزار از تاریخ 2 الی 5 خرداد 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز با فضایی بالغ بر 6000 متر مربع و تعداد 200 غرفه گذار برگزار گردید.

تقویم نمایشگاهی شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی