سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای شیراز

خدمات برای رویداد

سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای شیراز

سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، در سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای در زمینه لوازم گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی این صنعت هم اکنون در حال برگزاری و پذیرای بازدید کنندگان محترم می باشد.

ثبت نام در سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای شیراز

غرفه سازی در سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای شیراز

سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای شیراز

سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، در سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای شیراز در زمینه لوازم گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی این صنعت هم اکنون در حال برگزاری و پذیرای بازدید کنندگان محترم می باشد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس از مشارکت 41 درصدی پرورش دهندگان و تولیدکنندگان گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای استان فارس در این نمایشگاه خبر داد.

تقویم نمایشگاهی شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی