لیست شرکت کنندگان نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهراناین لیست شامل اسامی شرکت ها، حوزه فعالیت و آدرس میباشد.

 

جهت خرید از لینک زیر اقدام فرمایید: