شرکت کنندگان نمایشگاه فرش دستبافلیست شرکت کنندگان نمایشگاه فرش دستباف

لیست شرکت کنندگان نمایشگاه فرش دستباف

ردیفنام شرکتزمینه فعالیتتلفنآدرسشماره سالنشماره غرفه
1ابريشم هاشم آخوندي و پسرانتوليد - عرضه و صادرات نفيس ترين فرشهاي دستباف ابريشم قم(021)55601411
(021)55602183
تهران - خيابان پانزده خرداد- انتهاي بازار كفاشها- مقابل سراي رحيميه سوم- پلاك 35 سالن 31Aغرفه 30
2اتحاديه توليد كنندگان و صادركنندگان فرش ايران(021)55634343تهران- خيابان خيام- بازار پاچنار- كوچه فراشباشي- شماره 98 سالن 44- طبقه اولغرفه 25
3اتحاديه تعاونيهاي فرش دستباف آذربايجان شرقيفرش دستباف تبريز(041)32826651تبريز- خيابان آذربايجان- بين فلكه بهار و آخوني- نبش بن بست المهدي- پلاك 20سالن 38Aغرفه 12
4اتحاديه توليدكنندگان و بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبيتوليد فرش دستباف خراسان جنوبي(056)32224664بيرجند- بين مطهري 15 و 17- خيابان مطهري 8- طبقه فوقاني حسينيه دارالشفاء فاطمه الزهرا (س) سالن 40
سالن 38B
• غرفه 26
• غرفه 83
5اتحاديه صنف فرشبافان دستباف زنجانفرش دستباف ابريشمي و پشمي(024)33533663زنجان - دروازه ارك - اول خيابان مدرس- ساختمان هدايت- طبقه اول- واحد يك سالن 31Aغرفه32
6اتحاديه مركزي فرش دستباف روستايي ايرانخريد و فروش انواع فرش دستباف(021)33381084-5
(021)33740132
تهران- خيابان فدائيان اسلام- نرسيده به ايستگاه ممتاز- جنب درمانگاه تامين اجتماعي- پلاك 612سالن 35
7اخوان داعيفرش دستباف كرك و ابريشم اصفهان و نائين(031)32212400اصفهان- ميدان امام- بازار رنگرزها- پلاك 48سالن 31Aغرفه 13
8اسپرلوس پلاس (محمد حسين شانه زن)فرش دستباف آنتیک(021)55622158تهران - بازار - سراي رحيميه سوم - پلاك 1/14سالن 44- طبقه اولغرفه 11
9اصغر سعيدي - عليرضا محموديانتوليد انواع فرشهاي بختياري - اصفهان - نائين(031)32227013اصفهان- خيابان حكيم- بازار رنگرزهاي شرقي- پلاك 208سالن 38غرفه 15
10اصفهان- گالري فرش كياتوليد و عرضه فرشهاي دستباف ابريشمي اصفهان(031)32220716اصفهان- ميدان نقش جهان- خيابان حكيم - مركز تجاري فرش اصفهان- پلاك 102سالن 7غرفه 19
11اصفهان- مكاريتوليد فرش دستباف كرك و ابريشم اصفهان(031)35554228اصفهان- خيابان پروين دوم- نبش كوي مهر 83 - پلاك 312سالن 41غرفه 09
12اصفهان- مهدي ئيطراحي و رنگ آميزي و توليد كننده فرش دستباف اصفهان(031)35811234اصفهان - خيابان حكيم- بازارچه نو شرقي- پاساژ اميني- طبقه دوم - سراي گل- پلاك 263سالن 41غرفه 04
13اصفهان - فرش كورشتوليدكننده و فروشندگان فرش اصفهان(031)32209358اصفهان - خيابان ميدان امام بازار چيست سازها كوچه ملكسالن 6غرفه 46
14اصفهان - توليدات فرش كرباسي زادهتوليدات فرش اصفهان(031)32214212اصفهان - خيابان حكيم - پاساژامين- پلاك 106سالن 40غرفه 10
15اصفهان - صفدرزاده حقيقيتوليد آثار هنري فرش دستباف اصفهان(031)32255896اصفهان - خيابان گلزار - كوي كهران - كوچه فاضل هندي - پلاك 52سالن 41غرفه 06
16اصفهان - فرش مؤيديطراحي و توليد فرش دستباف اصفهان(031)32337651اصفهان- خيابان مطهري- كوچه نگار- پلاك 30سالن 41 غرفه 20
17اصفهان حكيميتوليد فرش دستباف ابريشمي اصفهان(031)32212520اصفهان- خيابان حكيم- بازارچه نو- پاساژ امين- پلاك 132سالن 41غرفه 18
18اصفهان زاينده رود - احمد رضا هفت برادرانتوليدات فرش دستباف اصفهان و حومه(031)32237347اصفهان- خيابان حكيم- كوي كازروني - تالار فرش اصفهان - پلاك 103سالن 38Bغرفه 53
19اصفهان فرش انتشاريتوليد فرش اصفهان(031)32226155اصفهان- خيابان حكيم- بازارچه نو شرقي- پلاك217سالن 44- طبقه دومغرفه 15
20اصفهان فرش نصرتوليد فرش دستباف(031)32201612اصفهان - ميدان امام - خيابان حكيم - مركز تجاري فرش اصفهان- طبقه اول- پلاك 216 سالن 38غرفه 54
21اصفهان هنر ايرانيان- سرجوئيكرك و ابريشم اصفهان(031)36613327اصفهان- اتحاديه صنف توليدكنندگان فرش دستباف اصفهانسالن 38Bغرفه 51
22اعلاباف تبريز- مهدي اعلابافتوليد فرش با مارك اعلاباف تبريز(041)35512104تبريز- خيابان خميني - بالاتر از فلكه باغ گلستان - نساجي مازندرانسالن 38غرفه 06
23انجمن فرش و مبل قالي كرمانمجموعه تولیدکنندگان، فروشندگان، طراحان و رنگرزها بعلاوه دست بافته های ایلیاتی(034)32441056-9
(034)32444189
كرمان- ميدان آزادي- ابتداي بلوار جمهوريسالن 38Bغرفه 23
24ايران- حبيبيان- نائينتوليد فرش دستباف نائين(031)36732143اصفهان- ميدان امام - بازار فرش- پاساژ جمشيد داوودي - طبقه همكف - پلاك12سالن 38غرفه 50
25ائل فرش قابل نژادتابلو فرش دستباف(044)46333186آذربايجان غربي - شاهيندژ - خيابان جهاد- روبروي جهاد كشاورزي - ساختمان ائل فرشسالن 18غرفه 23
26آذين فرش - بورس فرش نفيس تبريزفروش فرشهاي دستباف تبريز(021)55151178تهران - بازار كفاشها- سراي بوعلي - صبقه اول - پلاك 37 و 38سالن 7غرفه 37
27آرين فرش پارسهابريشم - پشم(025)37755382قم - خيابان 19 دي- كوچه 2- پلاك 134سالن 38غرفه 56
28آزاد شايانتوليد تابلو فرش و مواد اوليه فرش(021)55629142تهران - بازار كفاشها- سراي بوعلي نو- طبقه 3- پلاك 105سالن 18غرفه 02
29بازرگاني 704 كاشان - پاسبان زادهتوليد فرش دستباف(031)55452045كاشان- بازار بزرگ- كوچه ضرابخانه- سراي سجادسالن 38Bغرفه 38
30بازرگاني اسماعيل خاكزاد و پسرانتوليد و صادرات فرش دستباف(021)55152594تهران - بازار- كوچه كبابيها - سراي روحاني قديم - پلاك36سالن 7غرفه 40
31بازرگاني برهنه پوشانتوليد و صادرات فرشهاي عشاير و بيجار(021)55629025تهران- انتهاي بازار كفاشها- سراي جدا نو- شماره 27سالن 38غرفه 37
32بازرگاني تهراني فردمشاور و مجري خدمات بافت و تكميل بافت و صادرات فرش دستباف(021)55603340تهران - خيابان خيام- بازار پاچنار- كوچه فراشباشي- سراي قدس حسيني- شماره 25- طبقه همكفسالن 40غرفه 13
33بازرگاني رهبرفرش تبريز(021)55614186تهران- انتهاي بازار كفاشها- سراي فاطميه- پلاك 36 و 37سالن 38غرفه 23
34بازرگاني سبحهتوليد فرش چهل تكه(021)55155607-9تهران- خيابان خيام- مقابل سيد نصرالدين- كوچه كربلايي- بن بست امير مختار- پلاك 28سالن 38غرفه 14
35بازرگاني شاهقليتوليد و صادرات فرش اصفهان(021)55817345
(021)55624163
تهران - بازار كفاشها - كوچه كبابيها - كوچه معظم - پلاك 16سالن 38غرفه 33
36بازرگاني فرش 110 قم- داود سليمانيتوزيعي(025)37714020قم- چهارراه بازار- خيابان 19 دي- كوچه 2- پلاك 150سالن 31Bغرفه 30
37بازرگاني فرش اصفهان محموديانتوليد و عرضه نفيس ترين فرشهاي دستباف اصفهان(031)32210750
(031)32227854
اصفهان- خيابان حكيم- كوي مسجد حكيم- سراي فرش ترنج - واحد 3سالن 31Aغرفه 08
38بازرگاني فرش افرنگفرش تبريز(021)55629042تهران- انتهاي بازار كفاشها- سراي وزير- پلاك2سالن 31Bغرفه 02
39بازرگاني فرش امينيفرش و تابلو فرشهاي تبريز و ابريشم قم(021)77503966تهران- ميدان امام حسين- خيابان خواجه نصيرالدين طوسي- نرسيده به چهارراه معينيه- روبروي كوچه فرزانه- پلاك 89سالن 40غرفه 02
40بازرگاني فرش ايران- كاشان - بني احمديتوليدي فرش دستبافت كاشانتهران- بازار- سبزه ميدان- بازار كفاشها- سراي مشكات- پلاك 23 - طبقه همكفسالن 31Bغرفه 16
41بازرگاني فرش بابائي مصلح (فرش همدان)فرشهاي متفرقه همدان(081)38263699همدان - سر گذر- روبروي پاساژ ميدانچي - پلاك 69سالن 31Bغرفه 32
42بازرگاني فرش بادامبرجاهتوليد و صادرات(021)55639030تهران- بازار كفاشها- پلاك 101سالن 44- طبقه اولغرفه 22
43بازرگاني فرش بافندهفرش و تابلو فرش دستباف(021)55636166تهران - بازار عباس آباد- سراي مجتبائي - پلاك 1سالن 38Bغرفه 29
44بازرگاني فرش جعفرزاده (تبريز)توزيعي(041)35258746تبريز- خيابان دارائي- سراي المهدي- طبقه پائين- پلاك 20سالن 38Bغرفه 69
45بازرگاني فرش جواد محمديتوليد و صادرات فرش دستباف(025)37726050
(025)37722828
قم- بازار- پاساژ قائم - حجره چهارمسالن 44- طبقه دومغرفه 37
46بازرگاني فرش ذوالقدرتبريز- اصفهان- قم(021)55638303تهران- بازار كفاش ها - سراي روحاني نو - پلاك 35سالن 6غرفه 18
47بازرگاني فرش راد (محسن و هادي گائيني راد)توليد كننده و صادر كننده نفيس ترين فرشهاي دستباف ايراني(021)55893255
(025)36622685
قم- خيابان هفت تير- بعد از كوچه 33- پلاك 93/ تهران- بازار كفاشها- سراي انقلاب- طبقه بالا- پلاك 45سالن 44- طبقه دومغرفه 17/1
48بازرگاني فرش رضا محمدبيگيبازرگاني فرش ابريشم قم(025)37723637
(025)37710434
قم- چهارراه بازار- خيابان 19 دي- كوچه شماره 2- پلاك21سالن 44- طبقه دومغرفه 19
49بازرگاني فرش شاطرپورتوليد كننده و صادر كننده فرش گبه لري بافت(021)55605209تهران- خيابان خيام- ساختمان بازار فرش ايران- همكف- شماره 11سالن 44- طبقه اولغرفه 08
50بازرگاني فرش صدففرش ابريشم(025)37721616قم- خيابان 19 دي- كوچه 2- پلاك 82سالن 40غرفه 23
51بازرگاني فرش صفا - حلاج زادهفرش ابريشم قم(025)37755982قم - چهارراه بازار - خيابان 19 دي- كوچه شماره 2- بن بست دوم- سمت راست - ساختمان حلاج زادهسالن 44- طبقه دومغرفه 32
52بازرگاني فرش طاهري - برادران افرنگفرش تبريز اعم از ماهي و نقشه و متفرقه(021)55633732
(021)55633732
تهران- سبزه ميدان - انتهاي بازار كفاشها - سراي فاطميه - پلاك 44 سالن 38غرفه 12
53بازرگاني فرش غلامحسين گائينيفرش دستباف تمام ابريشم قم(025)37703329قم- سه راه بازار- سراي محمديانسالن 44- طبقه دومغرفه 31
54بازرگاني فرش كردستان (سنندج)توليد فرش دستباف ابريشم سنندج(087)33235652سنندج- خيابان انقلاب - بازار آصف - فرش محمديسالن 41غرفه 39
55بازرگاني فرش كريميتجاري - توزيعي(021)55638345تهران- خيابان خيام- ساختمان بازار فرش ايران - طبقه 7 و 2- پلاك 141 و 205سالن 6غرفه 31
56بازرگاني فرش كلاهدوزانفرش اصفهان(031)32220519اصفهان- خيابان حكيم- بازارچه نو- پاساژ امين- پلاك 157سالن 41غرفه 52
57بازرگاني فرش مقدمفرشهاي دستباف پشمي(021)33637001تهران - شهر ري - خيابان ابن بابويه - پلاك 178سالن 31Bغرفه 22
58بازرگاني فرش مهدي رادتولید انواع فرشهاي تمام ابریشم پشم ایلیاتی و گبه و گليم(071)36290973شيراز - چمران - كوچه 20 - ساختمان ياس - طبقه همكف - واحد 2سالن 7غرفه 06
59بازرگاني فرش نماييکلیه فرشهای خراسان جنوبی، رضوی، شمالی و تبریز(051)32252446
(051)32257727
مشهد- خيابان خسروي نو- اندرزگوي 18- ساختمان دومسالن 38Bغرفه 17
60بازرگاني فرش نيكو كلامصادرات و توليد فرش ابريشم قم(025)37701263قم- چهار راه بازار- پاساژ صفا- طبقه فوقاني- پلاك 77سالن 44- طبقه دومغرفه 33
61بازرگاني فرش ياقوت ارغوانيتوليد و عرضه انواع فرشهاي نفيس ساروق، كف ابريشم و چله ابريشم و تمام ابريشم و قشقایی(021)33075124
(086)32245118
اراك- بازار چهار سوق- سراي آقايي- پلاك 6793سالن 18غرفه 30
62بازرگاني كياني - فرش بختياري و يلمهفرش بختياري و يلمهشهركرد- سامان- خيابان كارگرسالن 7غرفه 15
63بازرگاني مرعشيفرش كهنه اعلا و آنتیک(021)55601416تهران- بازار كفاشها- سراي رحيميه دوم - پلاك 30سالن 44- طبقه اولغرفه 12
64بازرگاني ناهيديتوليد و عرضه فرشهاي آذربايجان و خانه داري كاشان(021)55624396تهران - خيابان خيام - ساختمان بازار فرش ايران - پلاك6سالن 31Aغرفه 14
65بازرگاني و توليد فرش اعلاء احمدي فردتوليد فرش دستباف تبريز(041)35231874
(041)35249518
تبريز- خيابان دارايي- سراي المهدي- كوچه 66- پلاك 12 و 48سالن 7غرفه 24
66بافته عشقتوليد گليم و انواع گبه و فرش شيراز(071)32228972شيراز- بازار وكيل- قسمت سراجها- سمت چپ- اولين مغازهسالن 7غرفه 31
67برادران مهربخش و محسن فلاحتوليد فرش ابريشمي قم(025)37718913
(025)37757484
قم- خيابان 19 دي - پاساژ مهديه- پلاك 13-19-23سالن 44- طبقه دومغرفه 10
68بورس فرش تبريز - برادران غفاريفروش فرش تبريزتهران- بازار- سراي بوعلي- پلاك 30سالن 31Bغرفه 08
69بورس فرشهاي ايراني برادران غفاريفرش فروشي(021)55161658
(021)55634430
تهران- بازار كفاشها- سراي بوعلي نو- طبقه پايين- پلاك 16 و 17سالن 38Bغرفه 58
70بيات نمادتوليد و صادرات فرش دستباف كلاسيك و مدرن(021)88965159تهران - خيابان فاطمي - خيابان كاج جنوبي- كوچه دوم- پلاك 4سالن 44- طبقه اولغرفه 18
71پديده فرش شرقتوليد فرش دستباف(025)37717078
(025)37717077
قم- چهارراه بازار- پاساژ علوي- طبقه دوم - پلاك 205سالن 44- طبقه دومغرفه 13
72پيغمبر قلي سعادت نژاد (توليدات فرش تركمن سعادت)فرش و گليم دستباف تركمن(017)33229863گرگان- گنبد كاوس- خيابان طالقاني غربي- جنب مخابرات- پلاك 91سالن 7غرفه 38
73تابلو فرش ابريشمي اصفهان (سعيد)فرش(031)32216376اصفهان - بازار رنگرزها - پلاك 111سالن 18غرفه 36
74تابلو فرش آقاجانفرش و تابلو فرش(031)32120125اصفهان- خيابان حكيم- بازار بزرگ حكيم- ورودي 2سالن 18غرفه 38
75تابلو فرش تبريز- كوزه گرتابلو فرش دستباف(041)33368918تبريز- بازار - سراي سجاد - پلاك 8سالن 6غرفه 24
76تابلو فرش تبريز - داريوش محمودپورتابلو فرش(026)32228243كرج- خيابان بهشتي- خيابان ادهم- گالري فرش داريوشسالن 18غرفه 29
77تابلو فرش سيمرغ (ذبيحي)تابلو فرش(031)32120105اصفهان- خيابان حكيم- بازار بزرگ حكيم- ورودي دوم- واحد 109سالن 18غرفه 21
78تابلو فرش شهريار (عليزاده)تابلو فرش دستباف(021)55808694تهران- خيابان 15 خرداد- بازار كفاشها- سراي بوعلي- بالاي بانك سپه- پلاك 99سالن 18غرفه 24
79تابلو فرش محمد (قرباني)تابلو فرش دستبافت(021)77445913تهران- ميدان رسالت - خيابان هنگام - دلاوران - نبش آزادگان - پلاك 76سالن 27غرفه 07
80تابلو فرش و فرش نقاش ارژنگيتابلو فرش و فرش دستباف(041)35246145تبريز- بازار قيزبستي- سراي قند فروشان- پلاك 17سالن 18غرفه 20
81تعاوني بنفشه بافت شهريارقاليچه هاي ابريشم تبريز و قم(021)65258806شهريار- ميدان جهاد- جنب فروشگاه شادمهر- شركت بنفشهسالن 38Bغرفه 35
82تعاوني تابلو فرش دستباف 8500 برادران ابري سردروديتوليد تابلو فرش(041)34208146تبريز- سردرود - خيابان امام- 50 متري رستوران جلاليسالن 27غرفه 11
83تعاوني توليدي فرش دستباف پاينده بافت خراسانفرش دستباف عشايري(051)32252423مشهد- خسروي نو - سراي سعيد - پلاك 13سالن 40غرفه 22
84تعاوني توليدي فرش دستباف گلريز امين بجنوردتوليدي فرش دستباف ترکمن- کردی- بلوچ(058)32228416خراسان شمالي- بجنورد- خيابان منصور حصاري 1- سراي ملكش- پلاك 297سالن 38Bغرفه 15
85تعاوني خانه فرش تبريز- چمنيفرش و تابلو فرش دستباف(041)35246010تبريز- خيابان دارائي (شهيد مدني)- روبروي بانك مسكن - سراي المهدي- پلاك 52سالن 38غرفه 34
86تعاوني زربافان آساك قوچانافشان و لچکمشهد- خيابان خسروي نو- مجتمع تجاري ايران- طبقه دوم- پلاک 60سالن 38Aغرفه 34
87تعاوني فرش ذوالانواريتوليد و صادرات فرش دستبافت(021)56543691-3تهران - جاده قديم قم - كهريزك - خيابان احمدآباد - پلاك110سالن 38غرفه 20
88تعاوني فرش 8481 برادران فتحيفرش دستباف تبریزتبريز- بازار- خيابان دارايي- سراي مجتبايي- طبقه زيرزمين- پلاک 13سالن 38Aغرفه 37
89تعاوني فرش اعلابافان آپاداناتولید فرش و تابلو فرشهای بزرگ گبه، پشم دستريس و تجارت فرش كهنه مناسب بازار مصرف چین و آمریکا(021)55601102تهران- بازار كفاشها- سراي اكبريه - طبقه اول - پلاك 19سالن 40غرفه 31
90تعاوني فرش چهار برج- مجتمع تولیدی قالي هاي ابريشميتولید قالی های ابریشمیاروميه- مياندواب - بخش مرحمت اباد شمالي- چهاربرج - خيابان بهشتيسالن 38Aغرفه 21
91تعاوني فرش دستباف 598 جايدشت فيروزآبادگليم- گبه- قالي قشقاييشيراز - شهرك گلستان- خيابان جهاد- كوچه 3- پلاك 226سالن 38Aغرفه 25
92تعاوني فرش دستباف اصيل نائينفرش اصيل نائيناصفهان- نايين- خيابان شهيد رجايي- روبروي مهمانسراي جهانگردي- فرش اصيل نايينسالن 38Aغرفه 32
93تعاوني فرش دستباف بوكانفرش دستبافآذربايجان غربي - بوكان - خيابان وفايي - بين تبار 2 و 3سالن 38Aغرفه 03
94تعاوني فرش دستباف حسن آبادفرش نائیناصفهان - خيابان حكيمسالن 38Aغرفه 30
95تعاوني فرش دستباف خانه هنرمندان يزدفرش دستباف(035)36272525-30يزد- خيابان انقلاب- كوچه انقلاب- پلاك 91سالن 38Aغرفه 13
96تعاوني فرش دستباف خوش رنگ يزدتوليد فرش دستباف اردكان يزد(035)36222048يزد- خيابان قيام- بازار ملا اسماعيل- فرش نيكخواهسالن 38Aغرفه 04
97تعاوني فرش دستباف سپهر نقش هرمزگانفرش دستبافبندر عباس – آزاد شهر- خيابان غدير- پلاک 15سالن 38Aغرفه 06
98تعاوني فرش دستباف شرق اصفهانفرش دستباف اصفهاناصفهان- خيابان حكيمسالن 38Aغرفه 01
99تعاوني فرش دستباف نقشينه ابريشم البرزفرشهاي نفيس با رج شماره بالا(026)32219867كرج- خيابان شهيد بهشتي- روبروي پاساژ آزادي- خيابان کمالي- پلاك 22- طبقه اولسالن 38Aغرفه 19
100تعاونی فرش دستباف اهل هنر فارسفرش قشقايي(071)38753293شيراز، شهرستان فراشبنده، خيابان کشاورز، جنب اداره آبفاي روستاييسالن 38Aغرفه 07
101تعاونی فرش دستباف سبز دشتفرش بختيارياصفهان- خيابان حكيمسالن 38Aغرفه 10
102تلفيق هنر شرق و غرب - محمد بيگيتوليد فرشهاي دستباف نفيس ابريشمي و گل برجسته(031)32229379اصفهان- خيابان حكيم - بازارچه نو شرقي - پلاك 107سالن 41غرفه 22
103توليد تابلو فرش حميد امينيتوليد تابلو فرش تبريز(021)77609562
(021)77602453
تهران - ميدان امام حسين - خيابان خواجه نصير طوسي - نرسيده به چهارراه معينيه- پلاك 110سالن 40غرفه 38
104توليد فرش ابريشم قم- ابوالفضل صادقيتوليد فرش ابريشم قم(025)37712551قم- بازار- پاساژ بوعلي سينا- پلاك 312سالن 44- طبقه دومغرفه 26
105توليد فرش ابريشم قم- محمد تقي احمديفرش دستباف(025)37704988قم- چهار راه بازار- پاساژ علوي- طبقه همكف- پلاك 131سالن 40غرفه 31/2
106توليد فرش ابريشم قم- مصطفي كرمانشاهيتوليد فرش ابريشم قم(025)32858174قم- قبل از ورودي شهرك قدسسالن 31Bغرفه 25
107توليد فرش ابريشم قم گل رز - محمد رحمانيتوليد فرش ابريشم - گل رز(025)37703031قم- چهارراه بازار- پاساژ صفا- طبقه دومسالن 44- طبقه دومغرفه 29
108توليد فرش اصفهان- اعتزازيانتوليد فرش کرک و ابریشم اصفهان(031)32213260اصفهان - خيابان حكيم - بازارچه نو - پاساژ امين - شماره 233سالن 41غرفه 67
109توليد فرش تقي صادق زاده عطار و پسرانتوليد فرش دستباف ابريشم(025)37712223قم - خيابان 19 دي - پاساژ حجت- طبقه 5- پلاك328سالن 38Bغرفه 34
110توليد فرش عشايري عليرضا شفيعيتوليدات فرش هريس عشايري هريس و گليم فرش سيرجان(021)55153574تهران - بازار پاچنار - كوچه فراشباشي - سراي گلستان - پلاك 4 (خيابان خيام) سالن 7غرفه 08
111توليد فرش قم- رضا رشتي زادهتوليد فرش ابريشم(025)7724450قم- بازار بزرگ پاساژ بو علي پلاك 602سالن 6غرفه 34
112توليد فرش مصطفي دانش پورتوليد فرش ابريشم و فرش پشم چله و گل ابريشم(025)37750959قم- بازار بزرگ - سراي بوعلي- پلاك 418سالن 38Bغرفه 33
113توليد فرش و گليم نوروزي- بختياريفرش دستباف كلاسيك، روستائي و شهري(021)55615418
(021)55628418
تهران - خيابان 15 خرداد- انتهاي بازار كفاشها- پلاك 51سالن 44- طبقه اولغرفه 06
114توليد و بازرگاني فرش بيجار - افشار صمديانتوليد و عرضه نفيس ترين فرشهاي افشار- بيجار(021)55611594تهران- سراي روحاني نو- پلاك 33سالن 6غرفه 41
115توليد و صادرات فرش ابوالفضل محرري - قمتوليد و صادرات فرش ابريشم قم(025)37716464قم- خيابان 19 دي - پاساژ علوي - طبقه همکف- پلاك 135سالن 38Bغرفه 27
116توليد و صادرات فرش ابوالفضل رجبيانتوليد و صادرات فرش ابريشم قم(025)36602190
(025)36612932
قم - خيابان ايستگاه - كوچه 15- پلاك 84سالن 44- طبقه اولغرفه 03
117توليد و صادرات فرش دستباف ابريشم قم- مغازه ايتوليد و صادرات فرش(025)37756283
(025)37700663
قم- چهارراه بازار- كوچه شماره 2 - بن‌بست شماره 2 - ساختمان محرري - طبقه دومسالن 38غرفه 59
118توليد و صادرات فرش قاسم الياسيتوليد فرش ابريشم- گلريز و شاه عباسي(025)37701236قم- چهارراه بازار- سراي احمدزاده- طبقه دومسالن 44- طبقه دومغرفه 11
119توليد و صادرات فرش محمدي پناه (دستبافته هاي ابريشم قم)فرش تمام ابریشم و پشم و چله ابریشم(025)37723456قم- خيابان 19 دي- كوچه 2- پلاك 102سالن 38غرفه 18
120توليدات تابلو فرش جلالي سردرودتوليد تابلو فرش(041)34211488سردرود- تقاطع خيابان باغبان و مطهري- پلاك 221/1سالن 27غرفه 25
121توليدات فرش اصغر دردشتيتوليد فرش ابريشم اصفهان(031)32120050اصفهان - خيابان حكيم- بازار بزرگ حكيم - واحد 124سالن 41غرفه 15
122توليدات فرش اصفهان- احمد احسان دوستتوليد كننده فرش نفيس اصفهان با رنگ آميزي ثابت گياهي(031)32673834اصفهان- بازار رنگرزها - پاساژ داودي - فرش احمد احسان دوستسالن 41غرفه 21
123توليدات فرش اصفهان- انتشاري و پسرانتوليدات فرش اصفهان(031)32214119اصفهان- خيابان حكيم- پاساژ امين- طبقه دوم - شماره 254سالن 31Bغرفه 03
124توليدات فرش اصفهان- صفدريتوليدات فرش اصفهان و نائين(031)33120293
(031)33120330
اصفهان- - بازار بزرگ حكيم- پلاك 154سالن 38Bغرفه 50
125توليدات فرش اصفهان- مجيد شهشهانيتوليدات و فروش فرش كرك و ابريشم اصفهان(031)32201611اصفهان- خيابان حكيم- بازارچه نو- جنب پاساژ امين - پلاك240سالن 41غرفه 49/2
126توليدات فرش اصفهان- محققتوليدات فرش دستباف كرك و ابريشم اصفهان(031)32212642اصفهان- بازارچه نو- پاساژ امين- سراي گل- پلاك 147سالن 6غرفه 35
127توليدات فرش اصفهان- مرويتوليدات فرش كرك و ابريشم اصفهان(031)32618965اصفهان- خيابان حكيم- كوچه كازروني - پلاك 121سالن 7غرفه 30
128توليدات فرش اصفهان ترياكچيتولید فرش کرک و ابریشم اصفهان(031)32120032اصفهان- خيابان حكيم- بازار حكيم- ورودي 2- شماره 144سالن 38Bغرفه 49
129توليدات فرش اصفهان حبيبفرشهاي كرك و ابريشم اصفهان(031)32200336اصفهان - خيابان حكيم - بازارچه نو -خ حكيم 238- فرش حبيب الهيسالن 41غرفه 11
130توليدات فرش اصفهان هزاردستان - امينيتوليد و فروش فرش اصفهان و نائين(031)36622772اصفهان - ميدان آزادي - ابتداي چهارباغ بالا - مقابل بانك سامان- ساختمان جمسالن 38غرفه 44
131توليدات فرش اميني نائينيتوليدي فرش اصفهان - نائين(031)32755953اصفهان - خيابان مشتاق اول - خيابان باغ كاران- شهداي خواجو - پلاك 184سالن 41غرفه 10
132توليدات فرش بختياري و يلمه (اسماعيلي)فرش يلمه و بختياري(038)34221571استان چهارمحال بختياري- شهرستان بروجن- فلكه عبارتسالن 18غرفه 10
133توليدات فرش تركمن سعادت 3فرش دست بافت تركمن(017)33238409گنبد كاووس- خيابان بهشتي غربي- بعد از تقاطع باهنرسالن 31Aغرفه 06/1
134توليدات فرش حسن دردشتيتوليد فرش كلاسيك شهري(031)36240467اصفهان- دروازه شيراز - خيابان بلوار دانشگاه- روبروي درب شمالي دانشگاه- پلاك 19سالن 41غرفه 01
135توليدات فرش دستباف اصفهان- احمد زجاجيتوليدات فرش دستباف كرك و ابريشم اصفهان با رنگ گياهي(031)32338616اصفهان- خيابان عباس آباد- بين چهارراه آذر و ارديبهشت - پلاك185سالن 41غرفه 49
136توليدات فرش دستباف اصفهان- جعفر فخفوريتوليدات فرش دستباف اصفهاناصفهان- خيابان حكيم - بازارچه نو- پاساژ امين- پلاك227سالن 41غرفه 02
137توليدات فرش دستباف صرافانتوليد فرش دستباف(051)32223580
(051)32215222
مشهد- خيابان خسروي نو- بازار فرش فروشها- پاساژ شادكام- پلاك 11سالن 40غرفه 29
138توليدات فرش دستباف عصاچي- اصفهانتوليد نفيس ترين فرش كرك و ابريشم اصفهان(031)32228973اصفهان- خيابان حكيم- مركز تجاري فرش- طبقه دوم- واحد 309سالن 41غرفه 05
139توليدات فرش دستباف فخريتوليد فرش دستباف خراسان(051)37242116
(051)37259229
مشهد- خيابان مطهري شمالي 1- نبش خيابان تعبدي- چهارراه اول- پلاك 4سالن 38غرفه 30
140توليدات فرش دستباف نائين- رضائيتوليد و عرضه فرش دستباف نائين(031)35810531
(031)34406386
اصفهان- خيابان حكيم- پاساژ حكيم- ورودي 2- پلاك 183سالن 38Bغرفه 54
141توليدات فرش شيرمحمديقالي دستباف بزرگ پارچه(051)38595424مشهد- خيابان امام رضا- چهارراه دانش- بازار فرش مشهد- پلاك 38 و 39سالن 6غرفه 19
142توليدات فرش عباس دردشتيتوليد فرشهاي ابريشماصفهان - خيابان سپه - خيابان حكيم - كوي كازروني- پلاك231سالن 41غرفه 14
143توليدات فرش كلاليفرش عشايري ابريشم گل ابريشم(051)32224851مشهد- خيابان خسروي نو- سراي سعيد- پلاك 6سالن 41غرفه 55
144توليدات فرش مرتضويفرش دستباف نائين و اصفهان(031)32220336اصفهان- خيابان حكيم - كوچه جهان - ساختمان نگين فرش مرتضويسالن 31Aغرفه 26
145توليدات فرش مقدمتوليد فرش‌هاي عشايري خراسان ابريشم و پشم(051)32226061مشهد- خيابان خسروي نو- پاساژ سعيد- پلاك 31سالن 40غرفه 21
146توليدات فرش نائين- اخوان قاسميتوليدات فرش نائين اعم از 6 لا و 4 لا و 9 لا(031)32236292اصفهان- خيابان حكيم- بعد از سقف بازارچه نو- ساختمان نگين حكيم- طبقه همكف- پلاك3سالن 31Bغرفه 36
147توليدات فرش نائين مرتضوي (سيد مجتبي)فرشهاي دستباف نائين 4 لا و 6 لا و 9 لا و تمام ابريشم نائين درجه يك(031)46255385
(031)46252246
اصفهان- نائين- خيابان امامسالن 6غرفه 25
148توليدات فرش و تابلو فرش ابريشم جواد الياسيتوليد فرش و تابلو فرش نفيس تمام ابريشم(025)37710048قم- چهارراه بازار- سراي احمدزاده- طبقه فوقانيسالن 31Aغرفه 04
149توليدات گليم فرش مصطفي پورگليم فرش و قالي و قاليچه اصيل خراسان(051)32258596مشهد- خيابان خسروي نو- سراي سعيد- پلاك 4سالن 40غرفه 20
150توليدات ورني جهازيورني بافي(045)33336222اردبيل- خيابان امام خميني- بازار فرش فروشان- پلاك 14سالن 18غرفه 19
151توليدي - ايران - قم - سيد مجتبي سايهابريشمهمدان - كبودر آهنگ - شيرين سوسالن 38Bغرفه 28
152توليدي بازرگاني فرش اسدي- تبريزفرش اعلاء قم و تبريز(021)55628328تهران- انتهاي بازار كفاشها- روبروي سراي فاطميه- پلاك 19سالن 38Bغرفه 26
153توليدي بهراميفرش دستباف ابريشم و كرك(025)37723183قم- چهارراه بازار- نبش پاساژ امجدي- پلاك 20سالن 38غرفه 10
154توليدي تابلو فرش ابراهيمي- مونسي سردرودتوليدي تابلو فرش(041)34201554تبريز- سردرود- خيابان امام- جنب كوي شهيد زمانيسالن 27غرفه 28
155توليدي تابلو فرش اصل عاقلي سردرودتوليدي تابلو فرشتبريز- سردرود- خيابان 25 متري مطهري- جنب پل جواديسالن 27غرفه 12
156توليدي تابلو فرش اعيان سردرودتوليدي تابلو فرشتبريز- سردرود- خيابان امام- پايين تر از فلكه امام حسينسالن 27غرفه 06
157توليدي تابلو فرش الماس فرش آذربايجانسالن 27غرفه 21
158توليدي تابلو فرش امير تاري سردرودتولید تابلو فرشهاي نفيس(041)34201272سردرود- خيابان امام- نبش کوچه زماني- گالري فرش امير تاريسالن 27غرفه 02
159توليدي تابلو فرش پورمقني اصل سردرودتابلو فرش(041)34214284تبريز - سردرود - خيابان امام - خيابان پيوست - بن بست ميخك - پلاك 2سالن 27غرفه 09
160توليدي تابلو فرش حسيني سردرودتابلو فرش(041)35231656سردرود خ سنگستان فرش حسينيسالن 27غرفه 20
161توليدي تابلو فرش حميدي پور سردرودتوليد تابلو فرش(041)34211540تبريز- سردرود - خيابان سنگستان- بن بست شهيد صفايي- پلاك 2سالن 27غرفه 14
162توليدي تابلو فرش رسول اكبري سردرودتوليد تابلو فرش نفيس(041)34201028
(041)34201028
تبريز - سردرود - خيابان باغبان - پلاك 110سالن 27غرفه 27
163توليدي تابلو فرش سلطاني سردرودتابلو فرش دستباف(041)34204761سردرود- اول خيابان پيوستسالن 27غرفه 01
164توليدي تابلو فرش سيديان سردروديتوليد تابلو فرشتبريز- سردرود- خيابان شهيد مطهري- محله القلنديس- بن بست نگين- پلاك 7سالن 27غرفه 04
165توليدي تابلو فرش عابدين نژاد سردرودتوليد تابلو فرش(041)34211269تبريز- سردرود- 25 متري مطهري- كوي بهارستان- پلاك 21سالن 27غرفه 26
166توليدي تابلو فرش عبدالسلام سردرودتابلو فرش(041)34202036تبريز - سردرود - روبروي سرخابي قديم - خيابان امام - نبش كوي شاكري 2 - تابلو فرش عبدالسلامسالن 27غرفه 19
167توليدي تابلو فرش فتحعلي پور سردرودتوليد تابلو فرش سردرود(041)34201064تبريز- سردرود- اول جاده خلجان- 12 متري اول - تابلو فرش فتحعلي پورسالن 27غرفه 18
168توليدي تابلو فرش مجيدي- بي گناه سردرودتوليد تابلو فرشسردرود- خيابان شهيد مطهري- جنب پل جواديه- قلعه بان اول- بن بست اول- پلاك 157سالن 27غرفه 13
169توليدي تابلو فرش مدامي سردروديتوليد تابلو فرشتبريز - سردرود - كوچه مسجد - نبش كوچه ارگ - پلاك 37سالن 27غرفه 08
170توليدي تابلو فرش مرتضوي سردرودتوليد تابلو فرش(041)34204870تبريز- سردرود- خيابان امام- نبش كوي نور- پلاك 1 - ساختمان امينسالن 27غرفه 15
171توليدي تابلو فرش نصراله زادهتابلو فرش(041)34203454تبريز- سردرود- خيابان امام- كوي شهيد زماني- پلاك 23سالن 18غرفه 25
172توليدي تابلو فرش نعيمي سردرودتابلو فرش(041)34201437تبريز- خيابان سردرود - جنب غذاخوري جلاليسالن 27غرفه 17
173توليدي تابلو فرش وليئي و پسرانتوليدي تابلو فرش تبريز و قم(021)77626076-7تهران- ميدان هفت تير- خيابان بهار شمالي- مقابل منبع آب- پلاك 469سالن 41غرفه 08
174توليدي تابلو فرش ياقوتي سردرودتابلو فرش سبك مجلسي(041)34202255تبريز- سردرود- خيابان امام - كوچه آسياب- روبروي مسجد حاج ابراهيمسالن 27غرفه 05
175توليدي زربافان شش بلوكيانواع فرش و صنايع دستي قشقايي(071)38233826شيراز - بلوار مطهري جنوبي -خيابان گلشن - كوچه 13 - پلاك 28سالن 38Bغرفه 13
176توليدي فرش 110 قدس تبريز- روح اله قدستوليد فرشهاي نقشه اصيل تبريز و ابريشم و تابلو فرشهاي دستباف تبريز(041)35241501تبريز- بازار سنتي تبريز - سراي فرش مظفريه - پلاك 1/11سالن 41غرفه 23
177توليدي فرش 110 قدس تبريز- مهدي قدستوليد فرش زميني و تابلو فرش دستباف تبريز(041)35246175تبريز- خيابان دارائي(شهيد مدني) - روبروي بانك كارآفرين - نبش سراي خان(احمديه) - پلاك 45 و 46سالن 38غرفه 31
178توليدي فرش ابريشم اسحاقيتوليدي فرش ابريشم(025)37712888قم- چهارراه بازار- سراي علي شاهيسالن 38غرفه 27
179توليدي فرش ابريشم اصغر رضايي - قمتوليدي فرش ابريشم(025)37752953قم- چهارراه بازار- سراي عليشاهي- طبقه دوم- توليدي فرش ابريشم رضاييسالن 40غرفه 32
180توليدي فرش ابريشم عباسينفيس ترين فرشهاي ابريشم قم(025)37717705قم- خيابان 19 دي- کوچه 3- کوچه اتحاديه فرش- پلاك 53 و 55سالن 38Bغرفه 03
181توليدي فرش ابريشم قم- اكبر اربابيتوليد فرش و تابلو فرش ابريشم(025)37713283قم- چهارراه بازار- سراي عليشاهي- مغازه سوم- سمت چپسالن 6غرفه 15/1
182توليدي فرش ابريشم قم- امير زائريفرش ابريشم دستباف قم(025)37715006قم- چهارراه بازار- سراي عليشاهيسالن 40غرفه 06
183توليدي فرش ابريشم قم- رضا صادق زادهفرش دستباف تمام ابريشم قم(025)37710402
(025)37723133
قم- خيابان 19 دي- پاساژ حجت- بازار قم- طبقه 6- پلاك 396سالن 6غرفه 37
184توليدي فرش ابريشم قم- رضا صالحي و رضا اكبرزادهتوليد فرش دستباف قم(025)37716010
(025)37718046
قم- چهارراه بازار- پاساژ صفا- طبقه سوم- شماره 100 و 93سالن 38غرفه 46/1
185توليدي فرش ابريشم قم- محسن آقامحمديتوليد فرش ابريشم(025)37701117
(025)37704255
قم- خيابان 19 دي- بازار- پاساژ قائم- طبقه همكفسالن 38غرفه 09
186توليدي فرش ابريشم قم - مهدي براتيتوليد فرش ابريشم قم(025)38854534قم - نيروگاه- خيابان سواران غربي-بلوار شهيد ستاري -همكف پلاك 278سالن 7غرفه 22
187توليدي فرش ابريشم قم حسيني نژادتوليد فرش ابريشم گلداني(025)37719999قم- چهارراه بازار- سراي عليشاهيسالن 6غرفه 27
188توليدي فرش ابريشم قم كفاش زادهفرش دستبافت ابريشم(025)37703638قم- خيابان 19 دي- پاساژ مهديه- پلاك 24- همكفسالن 38غرفه 26
189توليدي فرش ابوالقاسم جديتوليد فرشهاي تمام ابريشم قمتهران- خيابان پانزده خرداد- بازار كفاشها- مقابل رحيميه اول - پلاك 69سالن 41غرفه 16
190توليدي فرش احمديفرش ابريشم قم(025)37712770
(025)37729230
قم- خيابان ارم- جنب پاساژ موسي‌ بن جعفر- فروشگاه ايرانسالن 44- طبقه دومغرفه 02
191توليدي فرش اردكان گل محمديفرش اردكان(035)32228541يزد- اردكان- بلوار شهيد بهشتي- جنب خيابان نوابسالن 38Bغرفه 37
192توليدي فرش اردكان و يزد استقامتتوليد فرش دستباف يزد و اردكان(035)36267829يزد- خيابان قيام- خيابان ملا اسماعيل- بازار حضرت عباسي- پلاك 41سالن 6غرفه 21
193توليدي فرش ارشدي- تبريزتوليد تابلو فرش دستباف(041)35457649تبريز- مارالان - كوچه شهيد جاويد - كوچه خدامي - پلاك 5سالن 7غرفه 21
194توليدي فرش اصفهان بلورچيان- مرتضويتوليد فرش کرک و ابريشم اصفهان(031)32224597اصفهان - خيابان حكيم - بازارچه نو- پلاك 202سالن 38Bغرفه 47
195توليدي فرش اصفهان حقيقت نژادتوليد و فروش فرشهاي اصفهان ابريشمي(031)32236306-7اصفهان- خيابان سپه- خيابان حكيم- ورودي بازار فرش - مجتمع تجاري پرديس- واحد 8سالن 40غرفه 11
196توليدي فرش اصفهان مهرابي و پسرانتوليد فرش دستباف كرك و ابريشم اصفهان(031)32213563اصفهان- خيابان حكيم- بازارچه نو- پاساژ امين- پلاك 217سالن 41غرفه 56
197توليدي فرش اصلانيانتوليدكننده فرش پشمي و ابريشمي(045)33335746اردبيل- تازه ميدان- خيابان بهشتي- پاساژ صفاپورسالن 38Bغرفه 63
198توليدي فرش افشارفرش دستبافبوكان- خيابان مولوي شرقي- پاساژ امينيسالن 38Aغرفه 05
199توليدي فرش افشار و بيجار (شاهين دژ) محمود حسن پورتوليدي فرش(044)46329466آذربايجان غربي- شهرستان شاهين دژ- خيابان كشاورزسالن 38Bغرفه 76
200توليدي فرش ايران- احمدي- نائينتوليد فرش نائيناصفهان- نائين- بازار تاريخيسالن 6غرفه 38
201توليدي فرش ايران حسين صادق زادهتوليدي و بازرگاني فرش دستباف قم(025)37750983
(025)37754815
قم- بازار - پاساژ قائم - طبقه همكف - پلاك 16سالن 44- طبقه دومغرفه 28
202توليدي فرش آقا گل ميرمهديفرش دستباف تمام ابريشم- پشم و ابريشم(025)37722362قم - خيابان 19 دي (باجك) - روبروي شهرباني سابق - پاساژ مهديه - پلاك 25سالن 44- طبقه اولغرفه 16
203توليدي فرش باقر محمديتوليد و عرضه فرش دستباف ابريشم(025)37702735قم- خيابان 19 دي (باجك) - پاساژ مهديه- طبقه دوم- پلاك 18سالن 44- طبقه دومغرفه 27
204توليدي فرش بختياري- احمد محموديان دهكرديتوليد فرش بختياري(038)32273495شهر كرد- فلكه آبي- روبروي بانك ملي مركزيسالن 38Bغرفه 10
205توليدي فرش بلنديانتوليد و عرضه فرش نفيس ابريشم(025)37714498قم- چهارراه بازار- پاساژ صفا- طبقه دوم- پلاك 94سالن 44- طبقه دومغرفه 01
206توليدي فرش بهارستان محرريتوليد فرش تمام ابريشم(025)37756282قم- خيابان 19 دي- كوچه 2- پلاك 134- واحد 3سالن 44- طبقه دومغرفه 06
207توليدي فرش بي غمتوليد انواع فرش هاي ابريشمي دستباف(025)37723253قم- چهارراه بازار- خيابان 19 دي- پاساژ ابريشمسالن 44- طبقه دومغرفه 16
208توليدي فرش بيجار (حاج احمد خاني)توليد فرش دستبافت بيجار(021)55807035تهران - بازار - خيابان خيام - سراي روحاني نو - پلاك 36سالن 18غرفه 13
209توليدي فرش پورحيدرفرشهاي بختياري و يلمه و عشايري(038)34239243بروجن- بلوار مدرسسالن 38غرفه 27/1
210توليدي فرش تبريز ميرزاييفرش دستباف تبريز(021)55614958
(041)37726421
تهران- خيابان خيام- بازار كفاشها- بازار سراي روحاني نو- پلاك 12سالن 7غرفه 14
211توليدي فرش تقويتوليدي فرش بيجار(021)55609137تهران- خيابان خيام- ساختمان بازار فرش- همكف - پلاك 34سالن 38غرفه 13
212توليدي فرش جواديتوليد فرش ابريشم و كرك چله ابريشم(025)37727433قم- خيابان 19 دي- روبروي پاساژ علوي- پلاك 19و 21سالن 44- طبقه دومغرفه 14
213توليدي فرش حاجتي - گليم - گبه - لري بافت عشايري فارستوليد كننده دستبافته هاي عشايري فارس، گليم، گبه، لري بافت(071)37803960شيراز - سلطان آباد - بعد از گلخانه - خيابان اول - پلاك 2سالن 18غرفه 06
214توليدي فرش حيدريتوليد کننده فرشهای بختياري با رنگهاي گياهي(031)32221631اصفهان- خيابان حكيم- بازارچه نو غربي- پاساژ فرش رضا- پلاك129 كدپستي: 8147877147سالن 44- طبقه دومغرفه 09
215توليدي فرش خليليفرش مود بيرجند(056)32222682خراسان جنوبي - بيرجند- خيابان جمهوري- جمهوري 17- پلاك 22- كدپستي : 9713974869سالن 6غرفه 16
216توليدي فرش دستباف اصيل نائين- اسديفرش دستباف نائين(021)55153813تهران- خيابان خيام- بازار فرش- سراي جدا نو- پلاک 24سالن 38Aغرفه 38
217توليدي فرش دستباف اميني و پسرانفرش دستباف مود(056)32238379
(056)32432462
خراسان جنوبي- بيرجند- خيابان مدرس- بين مدرس 14- 12سالن 40غرفه 41
218توليدي فرش دستباف ايران- نائين- مفيديتوليد فرش دستباف اصفهان و نائين(031)46257161اصفهان- خيابان آزادگان- خيابان حافظ- روبروي داروخانه دامپزشكي دكتر شفاهيسالن 41غرفه 58
219توليدي فرش دستباف جولاييفرش(031)57425727اصفهان - گلپايگان- خيابان طالقاني- روبروي مدرسه قاسم زادهسالن 38Aغرفه 36
220توليدي فرش دستباف حسن فتحيتوليد كننده و صادركننده نفيس ترين فرشهاي دستباف تبريز(041)35252386تبريز - دارائي- بازار- سراي مجتبائي- طبقه پائين- پلاك 18سالن 38Aغرفه 17
221توليدي فرش دستباف رضي پور و پسرانفرش دستباف تبريز(041)35231039تبريز- خيابان دارايي- پشت مسجد مطهري- سراي مجتبي- همكف- پلاك 6/1-6/2سالن 38Aغرفه 16
222توليدي فرش دستباف ريسمانچيفرش دستباف تبريزتبريز - بازار- خيابان دارايي- سراي مجتبي- پلاك 20سالن 38Aغرفه 09
223توليدي فرش دستباف شبيري- ايمانيتوليدي فرش ابريشم دستباف قم(025)37710807قم - خيابان 19 دي- پاساژ حجت - طبقه 5- پلاك310سالن 38غرفه 52/1
224توليدي فرش دستباف طوفانگليم و گليم فرش و فرش دستبافت- تكه دوزي مدرن(021)55632166تهران - سبزه ميدان - انتهاي بازار كفاشها - كوچه كبابيها - كوچه معظم - سراي سعادت - پلاك34سالن 38Aغرفه 20
225توليدي فرش دستباف عابدینیفرش دستباف تبريز(041)35232840تبريز- خيابان دارايي- جنب مسجد مطهري- سراي مجتبي- طبقه همكفسالن 38Aغرفه 24
226توليدي فرش دستباف عيوضيفرش دستبافت نفيس تبريز(041)35258034تبريز- خيابان دارائي- بازار- سراي سينا- پلاك 16سالن 38Aغرفه 21
227توليدي فرش دستباف فتحيتوليد و صادر كننده نفيس ترين فرشهاي دستباف هنرمندان تبريزي(041)35252386تبريز- خيابان دارائي- سراي سينا- طبقه همكف بازار- پلاك 27سالن 38Aغرفه 14
228توليدي فرش دستباف فخوريفرش تبريزتبريز، بازار حاج علي اکبر، پلاک 37سالن 38Aغرفه 08
229توليدي فرش دستباف كاشان- شاطريانتوليد فرش دستباف كاشان(031)55447630-31كاشان- خيابان محتشم- كوي نيكو- فرش كاشان شاطريانسالن 38Bغرفه 39
230توليدي فرش دستباف كوير مرشدي (كاشان)توليد فرش دستبافت(031)55444738كاشان - بازار - سراي بخشي- پلاك8سالن 41غرفه 28
231توليدي فرش دستباف محموديفرش تبريزتبريز- خيابان دارايي- سراي بوعلي- پلاك 2سالن 38Aغرفه 35
232توليدي فرش دستباف مود بيرجند- برادران برزگرفرش دستباف ريز ماهي و خشتي(056)32310360خراسان جنوبي- بيرجند- خيابان شهيد برگي- روبروي درمانگاه 5 جواديه - پلاك 54سالن 41غرفه 40
233توليدي فرش دستباف ناصر رهبرفرش تبریز(0411)5246546تبريز- بازار - سراي قندفروشان كوچك- پلاك 13سالن 38Aغرفه 31
234توليدي فرش دستباف نصرآباديتوليدي فرش طرح تبريز(051)42229046مشهد- نيشابور- فردوسي جنوبي- پاساژ رضاسالن 38Aغرفه 26
235توليدي فرش دستباف هريس (متانت)(026)37302289ماهدشت- خيابان بي بي سكينه- پلاك 402سالن 18غرفه 17
236توليدي فرش راور كرمان- ابوالهاديتوليدي(034)34330060رفسنجان- ميدان شهدا- مجتمع ستاره- طبقه اول- پلاك 248سالن 38Bغرفه 22
237توليدي فرش رحيميتوليد فرش كردستان عشايري بافت(021)55150652تهران - بازار بزرگ - سراي روحاني نو- طبقه همكف - پلاك 14سالن 38Bغرفه 62
238توليدي فرش رضا ارميتوليد فرش ابريشم قم(025)37722647
(021)55625962
تهران- سبزه ميدان- انتهاي بازار كفاشها- پلاك 12سالن 44- طبقه دومغرفه 12
239توليدي فرش رهبر اصفهانتوليد فرش دستباف اصفهان(031)32210510اصفهان- خيابان حكيم- پاساژ امين- طبقه همكف- پلاك 163سالن 6غرفه 08
240توليدي فرش زهرهتوليد فرش تمام ابريشم قم(025)37724061قم- چهارراه بازار- پاساژ صفا- طبقه همکفسالن 38Bغرفه 04
241توليدي فرش سپاهان رسول عباسيطراح و توليد فرش دستباف كرك و ابريشم(031)32210213اصفهان- خيابان حكيم- پاساژ امين- طبقه فوقاني- پلاك 265 - 267سالن 41غرفه 25
242توليدي فرش سعيد (قم)توليد نفيس ترين فرشهاي دستباف ابريشم(025)37710230قم- چهارراه بازار - ابتداي خيابان 19 دي- پاساژ علوي - طبقه زير همكف- پلاك4سالن 44- طبقه دومغرفه 05
243توليدي فرش سعيد غفاري (فرش نيكا)توليدي فرش كرك قم(021)55600285تهران - خيابان خيام- پاچنار- بازار كفاشها- سراي بوعلي نو- طبقه همكف- پلاك 16سالن 38Bغرفه 24
244توليدي فرش سهيل بيگدليتوليد فرش هاي ابريشم(021)55161987تهران- بازار كفاشها- سراي رحيميه دوم- پلاك 20سالن 44- طبقه دومغرفه 21
245توليدي فرش سيديان سردروديتابلو فرش با مارك توليدي سيديان سردرودي(041)35251290تبريز- بازار- روبروي مظفريه- سراي حاج علي اكبر- پلاك 31 و 33سالن 41غرفه 17
246توليدي فرش طباطبائي و پسرانتوليد فرشهاي ساروق و مشك آباد و فرشهاي طرح تبريز(031)57426130گلپايگان- بازار- گذر كوزه گرانسالن 31Bغرفه 10
247توليدي فرش عباس دانش پور قمتوليد فرش ابريشم و فرش پشم چله و گل ابريشم(021)37702193قم - بازار بزرگ - سراي بو علي سينا - پلاك 409سالن 38Bغرفه 30
248توليدي فرش عشايري برادران لاجورديتوليد انواع فرشهاي عشايري(021)55813360
(021)55632335
تهران- خيابان 15 خرداد- سبزه ميدان- بازار كفاشها- سراي بوعلي قديم- پلاك 46سالن 38غرفه 63
249توليدي فرش علي جديفرش دستبافت ابريشم و پشم(025)37713390قم- چهارراه بازار- پاساژصفا- طبقه زيرزمين- پلاك10سالن 44- طبقه دومغرفه 04
250توليدي فرش عماديتوليد فرش كرك و ابريشم اصفهان(031)33677668اصفهان- خميني شهر- خيابان اشرفي اصفهاني- كوي شهيد محسن شمس- پلاك 21سالن 41غرفه 44
251توليدي فرش فراهان(086)34131260اراك- ميدان سرداران- خيابان دكتر حسابيسالن 38Bغرفه 80
252توليدي فرش قم- بازرگانتوليد فرش ابريشم قم(025)37757414قم - چهار راه بازار - پاساژ علوي - پلاك 331سالن 7غرفه 29
253توليدي فرش قنبري و پسرانتولید و فروش فرش نائین و انواع فرشهای ایرانی(021)55629313تهران- انتهاي بازار کفاشها- سراي مشکوه- پلاک 1/17سالن 38Bغرفه 43
254توليدي فرش كاشان - مهدي رشيديتوليدي فرش دستباف كاشان(031)55457810-1كاشان- بازار كاشان- سراي بروجردي‌ها - روبروي حمام تاريخي خانسالن 7غرفه 41
255توليدي فرش كاشان تقديسيتوليد كننده فرش ابريشم و كرك گل ابريشم(031)55447005كاشان- بازار بزرگ - سراي آب انبارسالن 41غرفه 60
256توليدي فرش كردستان- حاج موسي حبيبيتوليد فرش چله ابريشم تك پود رنگ گياهي سنه بافت(087)33234097
(087)33231577
سنندج- خيابان انقلاب- بازار آصفسالن 41غرفه 38
257توليدي فرش ماهي - داود دليريبورس نفيس ترين فرشهاي دستبافت تبريز - ماهي(021)55898954تهران - بازار -انتهاي بازا كفاشها - سراي بوعلي- حياط بانك سپه- پلاك 53سالن 40غرفه 34
258توليدي فرش متين سنندج چله ابريشم گياهيتوليدي فرش چله ابريشم سنندج و گليم چله ابريشم گياهي و سنه تمام ابريشم گياهي(021)44202539تهران- مرزداران- خيابان ايسار نامدار ششم- پلاک 7- واحد 1سالن 41زيرپله
259توليدي فرش محمود لبافانتوليد فرش ابريشم قم(025)37710697قم- خيابان 19 دي (باجك)- پاساژ علوي- طبقه همكف- پلاك 141سالن 44- طبقه دومغرفه 36
260توليدي فرش محمود نوريفرش ابريشم و پشم و چله ابريشم دستباف قم(021)55624862تهران- انتهاي بازار كفاشها- سراي رحيميه دوم- پلاك 19سالن 38غرفه 04/1
261توليدي فرش مسافرنژاد (كاشمر)توليد و عرضه فرش دستباف(051)55225812مشهد - كاشمر - خيابان قائم - پاساژ ناظميسالن 31Bغرفه 04
262توليدي فرش مسگرزاده اقدمتوليد سوزني و فرش سيرجان(021)55611529تهران- سبزه ميدان- بازار كفاشها- پلاك 61سالن 6غرفه 06
263توليدي فرش مهدي (برادران مسجدي)توليد فرش اصفهان(031)32218918اصفهان- خيابان حكيم- بازارچه نو شرقي- سراي امين - طبقه دوم- پلاك204سالن 40غرفه 19
264توليدي فرش مهدي سعيديتوليدي فرش ابريشم قم(025)37705089قم- چهار راه بازار- پاساژ علوي- طبقه زيرهمكف- پلاك 2سالن 44- طبقه دومغرفه 18
265توليدي فرش مهديهتوليد فرش بختياري(031)32201513اصفهان- خيابان حكيم- روبروي پاركينگ حكيم- فرش مهديهسالن 40غرفه 12
266توليدي فرش مود بيرجند حسين يشتيتوليد فرش دستباف مود بيرجند(056)32222869خراسان جنوبي- بيرجند- خيابان جمهوري 17- كوچه بانك ملي مركزي- جنب مطب دكتر افتخاريسالن 41غرفه 51
267توليدي فرش نائين- پهلوان صفاييتوليد فرشهاي تمام ابريشم و كرك و ابريشم درختي(031)46256677نائين- بلوار مطهري - روبروي پارك لالهسالن 7غرفه 11
268توليدي فرش نذيري- بورس فرش نفیس تبریزتولید و عرضه نفیس ترین فرش‌هاي دستباف تبريز(041)35255605تبريز- خيابان دارايي- سراي المهدي- پلاك 49سالن 38Bغرفه 73
269توليدي فرش نفيس رحمانيفرش و تابلو فرش(021)55157136تهران- بازار بزرگ- انتهاي بازار كفاشها- سراي اكبريه- طبقه دوم - پلاك 2/10سالن 41غرفه 07
270توليدي فرش و تابلو فرش دستباف تبريز- محمديانفرش و تابلو فرش(041)35264259تبريز- بازار- سراي شعربافان كوچك- پلاك 52سالن 18غرفه 26
271توليدي فرش و تابلو فرش دستباف عظيماعرضه و توليد فرش و تابلو فرش دستباف تبريز(041)35257761تبريز- بازار- سراي شعربافان- پلاك 24سالن 31Bغرفه 14
272توليدي فرش و گليم فرش ياقوت (رجب زاده)توليد فرش و گليم فرش(051)32223230مشهد- خيابان خسروي نو- اندرزگوي 6- سراي امير- طبقه اول- پلاك 36سالن 18غرفه 05
273توليدي فرش ياوريتوليدات فرش نقشه قم و رنگهاي گياهي(031)57425725اصفهان - گلپايگان - خيابان سعدي - پلاك 50 - فرش ياوريسالن 7غرفه 34
274توليدي قالي حسينجان ابوالهادي - كرمان - رفسنجانفرش دستباف كرمان(034)34328444كرمان- رفسنجان- خيابان مطهري- مطهري شماره 9 - بعد از مسجد محمدي - كوچه كارگاه قالي بافي حسينجان ابوالهادي - پلاك 7سالن 38Bغرفه 21
275توليدي قشقايي بافتوليد فرشهاي عشايري فارس(071)37743052شيراز- شهرك صنعتي بزرگ - خيابان 208- پلاك D8سالن 38غرفه 30/1
276توليدي نرمين كساءفرش و تابلو فرش و گبه و گليم(021)66454765تهران- خيابان وليعصر- ميدان منيريه- كوچه هور- پلاك 14سالن 6غرفه 20
277توليدي و بازرگاني فرش نائين صفاييتوليد فرش هاي منحصر به فرد نائين با رنگ هاي گياهياصفهان - نائين- خيابان شهيد رجائي - پلاك 172سالن 31Bغرفه 35
278توليدی فرش و تابلو فرش نظريتابلو فرش(041)35230954تبريز- خيابان دارايي- سراي بوعلي- پلاك 10سالن 27غرفه 03
279تولیدات فرش دستباف اصفهان- سماويفرش كرك ابريشم اصفهان(031)32120178اصفهان- خيابان حكيم- بازار بزرگ حكيم- ورودي 2- واحد 129سالن 31Bغرفه 15/1
280تولیدي فرش دستباف سرافرازفرش دستباف اصيل گياهياردبيلسالن 38Aغرفه 18
281تولیدي فرش دستباف آريا پوليسفرش عشايري و شهريتهران- نياوران- خيابان باهنر- نرسيده به ميدان باهنر- خيابان قنات شمالي- مجتمع قنات- واحد 32سالن 38Aغرفه 11
282تولیدي فرش دستباف برادران فتحيفرش دستباف نفیس تبریزتبريز- بازار صادقيه- سراي راستي- طبقه همكف- پلاك 5سالن 38Aغرفه 28
283تولیدي فرش دستباف تقويفرش تبریز(041)35259415تبريز- خيابان دارايي- سراي بوعلي- پلاک 33سالن 38Aغرفه 33
284تولیدي فرش دستباف عباسيانفرش دستباف تبريزتبريز- خيابان دارايى اول- سراى عالى- پلاك 24سالن 38Aغرفه 27
285تولیدي فرش دستباف كرمان -شهر بابكفرش دستباف كرمانكرمان- شهربابک- خيابان ايت ا ...خامنه اي- فروشگاه فرش ميهنسالن 38Aغرفه 30
286تولیدی فرش ابريشم قم- علی معماريانتوليد فرش ابريشم و پشم(025)37710340قم- بازار قم- پاساژ قائم- طبقه چهارم - پلاك 88سالن 31Bغرفه 24/1
287جعفر احديان و پسرانفرش دستباف استان خراسان(021)55637322تهران- انتهاي بازار كفاشها- سراي جدانو- پلاك 20سالن 6غرفه 17
288حجره فرش احمد مرتضويفرشهاي نائين(031)32218079اصفهان- خيابان حكيم- بازار رنگرزهاي شرقي- پلاك 106سالن 6غرفه 33
289حكيمي فرد قشقاييتوليد فرش عشايري و کلاسیک(021)55892232تهران - بازار فرش - سراي روحاني نو - پلاك 26سالن 6غرفه 39
290حميد پوستيفرش عشايري خراسان(051)32257734مشهد- خيابان خسروي نو- سراي سعيد- پلاك 33سالن 40غرفه 40
291خانه عشايري ايران- اوتاديگليم - گليم فرش - دستبافته هاي عشايري ايران(021)55578426تهران- خيام - پشت سيد نصرالدين - كوچه مشتاق - پلاك 28 - واحد 7سالن 41غرفه 54
292خانه فرش دستبافت كاشان - عدالتيفرش دستباف كاشان(031)55449141كاشان - بازار بزرگ - مقابل كوچه ضرابخانه - فرش محمود عدالتيسالن 31Aغرفه 03
293خانه فرش نفيس- مدرس- تيرآورتوليد فرش دستباف اصفهان(031)32120092اصفهان- خيابان حكيم- بازار بزرگ حكيم- پلاك 163سالن 7غرفه 39
294خانه گليم ايرانگليم هاي عشايري- گليم فرش- فرش هاي بافت عشاير(021)55631119
(021)55626594
تهران- سبزه ميدان- انتهاي بازار كفاشها- جنب سراي مشكوة- پلاك 87سالن 31Bغرفه 15
295خوشه فرش دستباف استان گلستانفرش تركمن - گبه - قشقايي - نائين - تابلو فرش(017)34429847گلستان - گرگان - عدالت 12- شركت شهركهاي صنعتيسالن 38Bغرفه 85
296خوشه هاي فرش دستباف ايرانارائه فعاليتهاي خوشه هاي فرش دستباف كشور (14 استان)(071)36541774شيراز- بلوار چمران- خيابان محموديه- كوچه 5- ساختمان امين- واحد 1 و 4سالن 38Bغرفه 86
297درخشان زادهفرش و فرش چهل تكه و گليم(021)56537682تهران - جاده قديم قم - قاسم آباد - جاده واوان - خيابان شهيد اسماعيلي - پلاك 6 - قاليشوئي درخشانسالن 38Bغرفه 65
298دستافرينانواع دستبافته هاي عشايري و روستايي - گليم فرش جاجيم- گبه سوزني- كوسن(021)66469718تهران- خيابان طالقاني غربي- بعد از فلسطين- شماره 530سالن 38غرفه 16/3
299دفتر طراحي و توليدي فرش معراجطراحي و توليد كننده قالي هاي نفيس تبريز(041)32885513تبريز - بازار - سراي جعفريه - پلاك 2سالن 38غرفه 08
300دكارپت - مرتضي عباسي (فرش مدرن)فرشهاي عشايري و قشقايي و مدرن(021)55631921تهران- انتهاي بازار كفاشها- جنب رحيميه دوم- پلاك42سالن 44- طبقه اولغرفه 09
301دكور فرش جواديفرش دستباف تبريز(041)35245366تهران - خيابان دارائي - سراي المهدي - پلاك 23سالن 31Bغرفه 34
302رضا آقازاده- فرش تبريزفرش تبريز(021)55627313تهران - بازار كفاش ها - سراي بوعلي - زيرزمين - پلاك 3سالن 6غرفه 01
303رضا نائل (توليد فرش اصفهان)توليد فرش تمام ابريشم و كرك و ابريشم اعلاي اصفهان(031)32213224اصفهان- خيابان حكيم- بازارچه نو شرقي- پاساژ امين- پلاك 225سالن 41غرفه 27
304رضوي - ريمكسصادرات فرش دستبافت(021)55622802
(021)55575432
تهران - بازار- بازار كفاشها- سراي رحيميه اول - پلاك 13سالن 44- طبقه اولغرفه 14
305رنگارنگ اصفهان- بلوچستانيفرش ابريشم اصفهان(031)32225210اصفهان- خيابان حكيم - بازارچه نو- فرش بلوچستانيسالن 31Bغرفه 11
306ريسندگي و بافندگي آذر فرش نادرتوليدات مواد اوليه فرش دستباف شامل انواع نخ پودر خامه(044)36331885آذربايجان غربي- خوي- خيابان شهيد كوچري- پاساژ آذربايجانسالن 40غرفه 04/1
307سازمان چاپ و انتشارات يادواره اسديدر زمينه كتاب هاي هنري و كتاب هاي فرش(021)76277213تهران - پرديس - ميدان عدالت - پاساژ وليعصر - طبقه دوم - پلاك 140سالن 41غرفه 03/1
308سعيد مشكاتي (فرش اصفهان)فرش اصفهان(031)32221403اصفهان- خيابان حكيم- بازار رنگرزهاي شرقي- پلاك 88سالن 7غرفه 33
309سهامي فرش ايرانتوليد و تجارت فرش دستباف تمام مناطق ايران(021)66705236تهران - خيابان فردوسي - روبروي خيابان نوفل لوشاتو - پلاك 357سالن 38غرفه 40
310سهامي فرش گرهفرشهاي بزرگ پارچه و خاص و دكوراتيو(021)88281090تهران- نياوران- سه راه ياسر- صادق قمي- کوچه نور شمسسالن 41غرفه 19
311شركت تعاوني قاليبافي طرح نصرتيتوليد انواع فرش، قاليچه و تابلو فرش(066)42620761
(066)42615276
لرستان- بروجرد- چهار راه قاآني - بلوار چمران- پلاك 330سالن 7غرفه 35
312شركت توليدي فرش تخت جمشيدتوليدي فرش ابريشم(025)37708019قم- خيابان 19 دي - كوي سيد اسماعيل - پلاك76سالن 44- طبقه دومغرفه 25
313شركت خانه فرش عظيمتوليد و صادرات فرش دستباف(021)22888161-3تهران - بالاتر از چهار راه پارك وي - خيابان شهيد فياضي - روبروي تختي - پلاك 134سالن 38غرفه 60
314شركت فرش امين راه قمصادرات فرش(021)55631889تهران- خيابان خيام- كوچه كربلايي- پلاك 77سالن 38غرفه 07
315شركت فرش ايران سالار (ميرزا آقا غمخواري)فرش فروشي(021)88085519تهران - شهرك غرب - ميلاد نور - طبقه 5 - واحد 7سالن 38غرفه 02
316شركت فرش آستان قدس رضويتوليد فرش دستباف(051)32219333-4مشهد- خيابان شهيد اندرزگو (خسروي نو)- نبش اندرزگو 6سالن 40غرفه 01
317شركت فرش سيرمانتوليد انواع تابلو فرشهاي دستباف، گليم، فرش زيرپايي و...(051)36512693-9مشهد- بلوار طوس- طوس 65- نجف 30- شهيد رحيمي 10- پلاك 25سالن 27غرفه 23
318شركت مهديا- پور حبيبفرش اصفهان(031)32206227اصفهان- خيابان حكيم- مركز تجاري فرش اصفهان- پلاك 302سالن 38غرفه 16/2
319شركت نگين زرين ترنج مهروتوليد و صادرات(025)37714370
(021)86015909
قم - خيابان 19 دي - پاساژ علوي - طبقه دوم - پلاك 201سالن 38غرفه 42
320شيراز گبه- نشاطيانگبه و گليم عشايري(071)36292078شيراز - بازار وكيل- بازار شمشيرگرها - سراي فيل- پلاك 11سالن 38Bغرفه 14
321صادرات فرش ايران- يعقوب كماليصادرات فرش دستبافت(021)55620717تهران- بازار- انتهاي بازار كفاشها- كوچه كبابيها- سراي روحاني نو- طبقه دوم- پلاك 100سالن 31Aغرفه 22
322صادرات فرش بهروزيارائه فرش دستباف ايراني(021)55632762تهران- خيابان خيام- ساختمان بازار فرش ايران- طبقه همكف- پلاك 24 و 23سالن 18غرفه 16
323صادرات فرش رادتوليد و صادرات فرش ابريشم قم(025)37728222قم- بازار- سراي علوي - پلاك 111 و 112سالن 31Bغرفه 21
324صادرات فرش رمضاني مقدمصادرات فرش و گليم دستباف ايران(021)55602039
(021)55608874
تهران - خيابان خيام - ساختمان بازار فرش ايران - شماره 4سالن 44- طبقه اولغرفه 13
325صادرات فرش سياح فرفرش دستباف و تابلو فرش(021)55607058
(021)55614228
تهران- خيابان خيام- كوي فراشباشي- كوي شيرين- مقابل اتحاديه صادركنندگان فرش- پلاك 102سالن 38غرفه 25
326صادرات فرش صحراييفرش و گليم و صنايع دستي(021)66557781ستارخان- مجتمع تجاري مفيد- پلاك 139سالن 18غرفه 03
327صادرات فرش عباس نيشابوريتوليد و صادرات فرش دستباف(021)55602035
(021)55620142
تهران- خيابان خيام- ساختمان بازار فرش ايران- طبقه 8سالن 38غرفه 16/1
328صادرات فرش علي دخيليفرش دستباف ابريشم(021)55578484تهران - سبزه ميدان - بازار كفاشها - جنب رحيميه سوم - پلاك 38 - 36سالن 38غرفه 58
329صادرات قالي امينتوليد فرش گياهي و سنتي(081)33343435همدان- ملاير- بلوار نبوت- نبش كوچه زند عباس‌آباديسالن 38Bغرفه 79
330صنايع فرش دستباف تبريز- ارمغان دلتوليد و توزيع فرش نفيس تبريز در رج شمار بالا 50 و 60(041)35256861تبريز - بازار قيزبستي- جنب تيمچه شعربافان- پلاك 160سالن 6غرفه 07
331صنايع فرش مجيد پورفرش و تابلو فرش دستباف تبريز(041)35255551تبريز - بازار صادقيه - پلاك 165سالن 41غرفه 50
332صنايع قالي رنگ گياهي احمدوند تبريزتوليد قاليهاي اصيل تبريز با رنگهاي 100% گياهي(041)35258917تبريز- خيابان دارائي- سراي خان- پلاك 56سالن 38غرفه 29
333صنعت آفرينان امدادتولید کننده انواع فرشهای دستباف مناطق مختلف کشور(021)88390511تهران- بلوار كشاورز- بعد از بيمارستان ساسان- كوچه شهيد شوريده- پلاك 5- طبقه هفتمسالن 38Bغرفه 07
334طراحي و توليدي عبداللهيفرش ريز ماهي خوي(044)36255608تهران خ پانزده خرداد انتهاي بازار كفاشها كوچه كببابيها سراي روحاني نو
خوي- خيابان طالقاني- جنب بانك سپه- ساختمان محمديه
سالن 40غرفه 15
335فرامرزي - محمد صادقفرشهاي قديمي(021)55614189تهران- خيابان 15 خرداد - انتهاي بازار كفاشها- سراي فاطميه - پلاك 22سالن 38غرفه 61
336فرج ياغچيان و پسرانفرش دستبافت تبريز(021)55625109تهران - بازار - انتهاي بازار كفاشها- سراي مشكات- پلاك2/29سالن 44- طبقه اولغرفه 04
337فرش (سنه) ‌سنندج- جلال صديقيتوليد و فروش فرش سنه سنندج(087)33177310سنندج- بلوار كردستان- كوچه كمانگر- پلاك 2سالن 38Bغرفه 77
338فرش ابراهيم زهدي(021)55812779تهران- بازار کفاشها- سراي روحاني نو- پلاك 8سالن 38غرفه 24/1
339فرش ابرشفرش تبريز و تابلو فرش اصفهان(021)88887783تهران- خيابان وليعصر- پايين تر از مركز بهداشت صدا و سيما- پلاك 2279- واحد 5سالن 31Bغرفه 17
340فرش ابريشم برزگر - قمفرش تمام ابريشم قم(021)55150593تهران- سبزه ميدان- انتهاي بازار كفاشها- كوچه كبابيها- نبش سراي روحاني‌نو - پلاك 1سالن 40غرفه 17
341فرش ابريشم سنندجتوليد فرش تك پود و دو پود چله ابريشم و گليم سنه با رنگ گياهي و پشم محلي(087)33228237سنندج- خيابان انقلاب- بازار آصف- سراي عليديسالن 7غرفه 36
342فرش ابريشم قم- اطمينانتوليد و فروش فرش ابريشم قم(021)55578641تهران- خيابان خيام - انتهاي بازار كفاشها - اول كوچه كبابيها - پلاك 79سالن 31Aغرفه 25
343فرش ابريشم قم- برادران مالكي نژادتوليدي فرش و تابلو فرش(025)37718706
(021)55814156
(025)37724939
قم- چهارراه بازار- پاساژ صفا -طبقه زيرزمين- شماره 11سالن 6غرفه 26
344فرش ابريشم قم - محسن صادق زاده و پسرانفرش و تابلو فرش ابريشم(025)37712229قم- چهارراه بازار قم - پاساژ صفا- طبقه همكفسالن 38غرفه 04
345فرش ابريشم كاظميتوليدي فرش ابريشم قم(025)37703032قم - خيابان ارم - جنب بانك ملي مركزيسالن 44- طبقه دومغرفه 07
346فرش ابریشم قم- عصارپورتوليد كننده فرش و تابلو فرشهاي ابریشم قم(025)37704553قم- سه راه بازار- پاساژ امجدي- شماره 3-2سالن 31Aغرفه 05
347فرش ابریشم قم صباغ نژاد (دستبافته هاي اصيل ايران)فرش تمام ابريشم قم(025)36607139قم- خيابان طالقاني- پاساژ اربابي- پلاك 28سالن 6غرفه 32
348فرش اترك محصلصادرات و توليد فرش ابريشم قم(025)37719925
(025)37701414
قم- چهارراه بازار - پاساژ صفا - پلاك78سالن 31Aغرفه 01
349فرش احمد صادقيفرشهاي دستباف صادراتي(021)55634344تهران- بازار پاچنار- كوچه فراشباشي- پاساژ قدس- پلاك 4سالن 31Aغرفه 18
350فرش اخوان حاتميتوليدات فرش اخوان حاتمي(031)32225122اصفهان- خيابان حكيم- مركز تجاري فرش اصفهان- پلاك 112سالن 38Bغرفه 52
351فرش اديبيانگليم- ابريشم - نوبافت(051)32256944مشهد- خيابان خسروي نو- مقابل هتل خراسان- پاساژ سعيد- شماره 7سالن 40غرفه 39
352فرش ارديبهشت (اسدي)فرش و تابلو فرش(021)88675003تهران- خيابان وليعصر- نرسيده به توانير- پلاك 2281سالن 31Bغرفه 18
353فرش اسماعيل شاطرپورفرش سنندج و كردستان(021)55622933تهران- خيابان خيام- ساختمان بازار فرش ايران- طبقه همكف- پلاك 21سالن 18غرفه 12
354فرش اصفهان- اخوان محموديانتهيه و توليد نفيس ترين فرش دستباف اصفهان(031)32224376
(031)32212365
اصفهان- خيابان حكيم- بازارصباغها- پلاك140سالن 38غرفه 03
355فرش اصفهان- مهدي پور معمارفرش كرك و ابريشم اصفهان(031)32213064اصفهان- خيابان حكيم- بازارچه نو - پاساژ امين- شماره 237- طبقه دومسالن 40غرفه 04
356فرش اصفهان- نائين- ذهبيانصادرات فرش دستباف اصفهان(031)32200631اصفهان- خيابان حكيم - پاساژ حكيم - پلاك 148سالن 31Aغرفه 02
357فرش اصفهان دادخواه (زنبق)تولید فرش نفیس كرك و ابريشم اصفهان(031)36266028اصفهان- خيابان حکيم نظامي- کوچه شهيد برزگر- پلاک 30سالن 41غرفه 43
358فرش اطلس - كرامت نياقاليچه تمام ابريشم و گل ابريشم عشايري(051)38596082مشهد- خيابان امام رضا - چهارراه دانش - بازار فرش مشهد- پلاك 19سالن 40غرفه 16
359فرش افشارتوليد و خريد و فروش و صادرات(021)55576135تهران- كوچه فراشباشي- سراي آزاد- پلاك35سالن 6غرفه 42
360فرش افشار (بيجار) صبريفرش دستباف بيجار(021)55576703تهران- خيابان خيام- پاچنار- كوچه فراش باشي- سراي صدر- همكف - پلاك 7سالن 6غرفه 36
361فرش اكبر صادقيفرش هاي تجاري و صادراتي(021)55601500تهران- بازار- پاچنار- كوچه فراشباشي- سراي قدس- پلاك 7- طبقه همكفسالن 31Aغرفه 17
362فرش امير يزدان(021)88522469-71تهران - سهروردي شمالي - خرمشهر - شهيد عربعلي - نسترن شرقي - پلاك 32 - واحد 4سالن 41غرفه 46
363فرش انصاري اصلتوليد و فروش فرشهاي نقش ماهي خوي(021)55601751
(021)55626823
تهران - سبزه ميدان- سراي بوعلي همكف- پلاك 32- 59سالن 31Bغرفه 09
364فرش ايراني ذوالفقاريفروش فرش و نمايش(021)26216625-28تبريز- مارالان - ميدان سجاديه - طبقه همكفسالن 7غرفه 12
365فرش آبانقالي دستباف مدرن(021)55610912
(021)56530565
55638975
تهران- خيابان 15 خرداد- انتهاي بازار كفاشها- سراي روحاني نو- پلاك 84 و 85 سالن 7غرفه 23
366فرش آپادانا (اسكندري)فرش دستبافت ايراني(021)66591680تهران- خيابان خيام- ساختمان فرش- پلاك 189سالن 40غرفه 33
367فرش آسيا- ايزانلوفرش و گليم كردي خراسان شمالي و تركمن(058)32247129استان خراسان شمالي- بجنورد- خيابان سيد جمال الدين اسدآباديسالن 38Bغرفه 16
368فرش آل احمدفرش تجارتي و ايلياتي(021)55614535تهران- خيابان خيام- بازار پاچنار- كوچه فراشباشي- سراي قدس حسيني - پلاك 22سالن 44- طبقه اولغرفه 13/1
369فرش باقر نژاد و پسراناعلاترين فرشهاي نائين و اصفهان(031)32201613اصفهان- خيابان حكيم- بازارچه نو- بازار فرش امين- سراي گل- پلاك 145سالن 38غرفه 48
370فرش بام ايرانفرش دستباف بيجار(087)33627954كردستان- بيجار - خيابان شهيد اردلان- پاساژ ضيائيسالن 6غرفه 30
371فرش بختياري رضايي 133فرش بختياري(031)32242725اصفهان- خيابان حكيم- بازار رنگرزهاي شرقي- فرش رضاييسالن 18غرفه 09
372فرش بخشعلي حياتيفرش دستبافت تجاري و خانگي(045)33352639اردبيل- خيابان آيت‌اله كاشاني - تازه ميدان- بازار صفاپور سالن 31Aغرفه 19
373فرش برادران احمديفرش بلوچ و تركمن و بافته هاي عشايري پشم و ابريشم(051)32229605مشهد- خيابان خسروي نو- سراي سعيدسالن 40غرفه 28
374فرش برادران زيادي - يوسف زياديتوليد و صادرات فرش‌هاي مدرن(021)55815072
(021)55981880
تهران- بازار بزرگ - بازار كفاشها - كوچه كبابي ها - سراي جدا نو - پلاك 2سالن 31Bغرفه 20
375فرش برادران شبانيفرش- گبه(021)55627566تهران- خيابان خيام- بازار پاچنار- انتهاي بازار كفاشها- كوچه فراشباشي- -سراي جدا- پلاك 9سالن 31Aغرفه 06
376فرش برادران ضيائيقاليچه و قالي و تابلو فرش(051)32254794مشهد - خسروي نو - سراي سعيد - طبقه اول - شماره 25 سالن 31Bغرفه 33
377فرش برادران لاجورديتوليد فرش ابريشم قم(021)55628666تهران- سبزه ميدان- بازار كفاشها- سراي وزير- طبقه دوم- پلاك 2/13سالن 31Bغرفه 19
378فرش به نژاددستباف تبريز(021)66708093تهران- خيابان سرهنگ سخايي- ساختمان 44سالن 38Bغرفه 36
379فرش بهرام قابل نژاد سردرود(041)34213492تبريز- سردرود- خيابان پيوستسالن 27غرفه 10
380فرش بي بي بافتفروش فرش(021)22288861تهران- پاسداران - روبروي نارنجستان ششم - فرش بي بي بافتسالن 41غرفه 29
381فرش بيجار- برادران فريديانانواع فرش دستباف و فرش بيجار(021)55800366تهران- خيابان خيام- بازار پاچنار- كوچه فراشباشي- سراي آزاد- پلاك16سالن 38غرفه 53
382فرش بيجار- حاج قاسم مرادي و پسرانفرشهاي دستباف روستايي بافت افشار و بيجار(021)55818919تهران- بازار بزرگ- خيابان خيام- بازار فرش- كوچه فراشباشي- سراي صدر- پلاك 33سالن 31Bغرفه 23
383فرش بيجار (بازرگاني لك)توليد و صادرات فرش دستباف(087)38224380كردستان- بيجار- خيابان توحيد- مجتمع تجاري، اداري لك- پلاك 918- طبقه 2سالن 38غرفه 50/1
384فرش بيدآباديصادرات فرشهاي ايلاتي و عشايري(021)55601721
(021)55614014
تهران- بازار عباس آباد- كوچه لاجوردي- سراي فرزانه- پلاك 2سالن 31Aغرفه 23
385فرش پارسيان (پارسا)توليد و فروش فرش دستباف ابريشم قم(025)37701732قم- بازار- سراي بوعلي- طبقه پايين- پلاك 151سالن 44- طبقه دومغرفه 17
386فرش پازيريك- عامريتوليد كننده فرش عشايري بختياري قشقايي(021)55804979تهران- بازار كفاشها- سراي بوعلي نو- طبقه دوم- پلاك 58-59سالن 38Bغرفه 12
387فرش تبريزتوليد فرش دستبافت نفيس(021)22253274تهران - خيابان وليعصر- بالاتر از ميرداماد - نبش كوچه يزدان پناه - برج پيروز- طبقه 6- واحد 604سالن 44- طبقه اولغرفه 23
388فرش تبريز- اكبر آقازادهفرش نفيس تبريز(021)55803081تهران- سراي بوعلي- طبقه تحتاني- پلاك 12 و 13سالن 38غرفه 39
389فرش تبريز- صديقتوليد و فروش فرش دستباف(041)35242091تبريز- خيابان دارايي- سراي المهدي- پلاك 62سالن 38Bغرفه 70
390فرش تبريز - لواف زاده و موسي زادهعرضه فرش دستباف(021)55624166
(021)55609266
تهران- بازار- سراي بوعلي- زيرزمين- پلاك 18سالن 6غرفه 32/1
391فرش تقي شفيعيفروش فرش متفرقه(021)55601467تهران- بازار عباس آباد- كوچه كبابيها- سراي جدا قديم- پلاك 22- طبقه همكفسالن 38Bغرفه 66
392فرش تك بافت قمتوليد فرشهاي ابريشم و چله ابريشم(025)37761332-3قم- سه راه بازار- بازار بزرگ- پاساژ بوعلي سينا- طبقه ششم- پلاك 635سالن 44- طبقه دومغرفه 20
393فرش توكليفرش و تابلو تبريز(021)55608814
(021)55163209
تهران- بازار- بازار عباس آباد- سراي مجتبايي- طبقه همكف- پلاك 9سالن 38غرفه 62
394فرش جداخدمات فرش(021)55611570تهران - خيابان خيام- ساختمان بازار فرش ايران- طبقه چهارم- پلاك 194سالن 44- طبقه اولغرفه 01
395فرش جليل زهديتهيه و توزيع فرش دست باف تبريز(021)55899966تهران- سبزه ميدان - انتهاي بازار كفاشها - سراي روحاني نو- پلاك10سالن 38غرفه 24
396فرش جليلي (تبريز)فرش تبريز(021)55621115تهران- بازار- انتهاي بازار كفاشها- كوچه كبابيها- سراي مجتبائي- همكف- پلاك 25سالن 6غرفه 40
397فرش جي (افسري - ملكي)فرش و تابلو فرش تبريز(021)66004170تهران - خيابان آزادي - خيابان 21 متري جي - شماره 266سالن 6غرفه 04
398فرش چمن رختوليد انواع فرش دستباف(021)55163229تهران- خيابان خيام- نرسيده به مترو خيام- كوچه ستاري- پلاك 13- طبقه 3سالن 31Aغرفه 11
399فرش حجت اله عباسي و پسرانفرش دستباف(021)55608807
(021)55158938
تهران- خيابان خيام- ساختمان بازار فرش - طبقه همكف - پلاك 18سالن 41غرفه 61
400فرش حسين ارميتوليد فرش دستباف تمام ابريشم قم(021)55577613-5تهران - بازار كفاشها- جنب سراي اميركبير- شماره 23سالن 44- طبقه دومغرفه 38
401فرش حسين نژادفروش فرش دستباف(021)55800194
(021)55638793
تهران - بازار - كوچه كبابيها - سراي پارك - پلاك 6 و 5سالن 41غرفه 45
402فرش حميد ميرزاييفرشهاي تكه دوزي و تجارتي(021)55805061باقر آباد ورامين خيابان حضرت محمدي كوچه صنعت پنجم پلاك 31سالن 7غرفه 05
403فرش حميدپورفرش و گلیم(021)55810526
(021)55609160
تهران- خيابان خيام- پاچنار- سراي ابوتراب- زير همكف - پلاك11سالن 41غرفه 37
404فرش حميدرضا علي آباديعرضه انواع فرشهاي تجارتي - گبه - بيجار(021)55243673تهران- بازار- سراي آزاد- پلاك 15سالن 40غرفه 30
405فرش حيدر روح الامينيفرش و گلیم فرش سوزنی مرینوس(034)42232142كرمان- سيرجان- چهارراه رضوي- جنب بيمه آسياسالن 38Bغرفه 18
406فرش خسرو رسوليانتوليد فرشهاي دكوراتيو با طرحهاي اصيل و رنگهاي گياهي(021)55608277
(021)55608277
تهران- خيابان خيام- ساختمان فرش - سراي جدانو- پلاك 3سالن 6غرفه 45
407فرش خورسندصادرات فرش(021)55636563تهران -انتهاي بازار كفاشها- سراي اكبريه- پلاك 1/6سالن 31Aغرفه 28
408فرش داستانيفرش دستباف اردكان- نائين- كاشان- كاشمر- تبريز و فرشهاي تجاري(021)77458550تهران- نارمك- خيابان فرجام شرقي- چهارراه خاور- پلاك 678سالن 31Aغرفه 10
409فرش دستباف پرديس تبريزفرش تبريزتبريز- خيابان دارائي- سراي سينا- طبقه همكف بازار- پلاك 14سالن 38Aغرفه 23
410فرش دستباف فروزانتوليد كننده فرش دستبافت عشايري و مدرن - فرش و گليم فرش(031)37882201اصفهان- ابتداي اتوبان ذوب آهن- خيابان نيروگاه- پلاك 481 سالن 44- طبقه دومغرفه 23
411فرش دستباف فيروزه سمنگانگليم سيرجان و گليم فرش و فرش كرمان(034)32447453كرمان - سيرجان - مكي آباد - جنب بانك مليسالن 18غرفه 08
412فرش دستباف كاشان- حسين اسماعيلي و پسرانفرشهاي تمام ابريشم اعلا و كركي و پشمي اعلا(031)55442361كاشان- بازار- سراي بخشيسالن 40غرفه 37
413فرش دستباف كاشان - شركت آسياقالي و قاليچهتهران - بازار كفاش ها - سراي بوعلي نو - پلاك 54سالن 41غرفه 26
414فرش دستباف مارالان تبريزفرش دستباف تبريز(041)35256235آذربايجان شرقي- تبريز- خيابان شهيد مدني- سراي مجتبايي- پلاك 3سالن 38Aغرفه 02
415فرش دقيقيان(021)55570955تهران- خيابان 15 خرداد - سبزه ميدان- بازار كفاشها- سراي بوعلي- پلاك 75سالن 7غرفه 25
416فرش دو رو گره نما (فرش حيدريان)فرشهاي دستباف عشايري(021)88877644
(021)88877645
تهران- خيابان گاندي- كوچه نهم (اعلا رحيمي) - پلاك 12- واحد 6سالن 38غرفه 17
417فرش رحمتيفرش اصفهان- تبريز- تابلو فرش(031)32120019اصفهان- خيابان حكيم- مجتمع حكيم- ورود 2سالن 6غرفه 28
418فرش رسام عرب زادهفرش دستباف(021)22868500تهران - خيابان پاسداران - بوستان يکم - پلاك 4 - گالري فرش رسام عرب‌‌زادهسالن 38غرفه 43
419فرش رمضانيانواع فرش و گليم عشايري(051)38652419مشهد- خيابان اندرزگو- پاساژ فرش سعيد - پلاك 11سالن 40غرفه 07
420فرش زين ساز - كاشان و اردكانفرش كاشان و اردكان(021)55894086
(021)55631346
تهران - بازار كفاشها- سراي بوعلي نو - پلاك 15- طبقه همكفسالن 38Bغرفه 41
421فرش سبحانيتوليد فرش هاي ابريشمي - پشمي و كركي قم(025)37707874قم- چهارراه بازار - خيابان 19 دي- پاساژ علوي- پلاك 129سالن 44- طبقه دومغرفه 35
422فرش سپهريتوليد و بازرگاني فرش دستباف اعلاء تبريز(021)88100208-9تهران- خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي- خيابان بيستون- خيابان شهيد برادران جواد سپهري (14)- پلاك36سالن 38غرفه 22
423فرش سلامتفروش فرش كهنه و نو اركان و كاشان55578209
(021)55608270
تهران- خيابان خيام شمالي- انتهاي بازار كفاشها- سراي انقلاب- پلاك 5سالن 31Bغرفه 06
424فرش سليماني سنندجتوليد و توزيع فرش چله ابريشم سنه كردستان با رنگ گياهي و پشم دست ريس(021)55601219تهران- خيابان خيام- بازار پاچنار- كوچه فراشباشي- سراي صدر- همكف پلاك 10سالن 6غرفه 09
425فرش سنه حميد بيگداشيتوليد نفيس ترين فرشهاي كردستان (سنه) چله ابريشم و تمام ابريشم(021)88886918تهران- خيابان وليعصر- بعد از پل همت- پلاك 2401سالن 38غرفه 11/1
426فرش سيد جعفريفرش تبريز(021)55614440تهران - خيابان پانزده خرداد - سبزه ميدان- بازار كفاشها - سراي بوعلي- زير همكف- پلاك 23سالن 38Bغرفه 75
427فرش شهرزاد - عليميرزائيتوليد فرشهاي بيجار(021)55615418تهران- بازار كفاشها- سراي فاطميه- پلاك 10سالن 38Bغرفه 61
428فرش شيرفرفرش دستبافت(041)35248525تبريز - بازار سراي حاج سيد حسين - پلاك 23سالن 31Bغرفه 24
429فرش صدري (ارشيا- ضياء سياوش پور)فروش فرش دستباف(071)32222916شيراز- بازار وكيل خيري جنب مسجد وكيل پلاك 36سالن 7غرفه 04
430فرش صيرفيانتوليدات كرك و ابريشم اصفهان(031)32214298اصفهان - خيابان حكيم - ساختمان فيروزه - طبقه اولسالن 41غرفه 48
431فرش صيرفيان (كريم)فرش نفيس صيرفيان - مكتب اصفهان(031)32335027
(031)32335970
اصفهان- خيابان مطهري- نبش ارديبهشت- پلاك 159سالن 41غرفه 47
432فرش طائريان - حدادي پورفرش هاي تمام پشم يلمه - فرش كرك ابريشم اصفهان(031)32213961اصفهان - خيابان سپاه - انتهاي گذر تلفنخانه - روبروي كنسولگري روسيه - بازار فرش رضا - پلاك 147سالن 40غرفه 24
433فرش عالي نسب- ستارتوليد فرش تابلويي عالي نسب(041)34422310تبريز- خيابان راه آهن - كوي حافظ- پلاك 60سالن 38غرفه 01
434فرش عباس مشكاتفرش اصفهان كرك و ابريشم(031)32222238اصفهان- ميدان امام- بازار قيصريه- پلاك33سالن 41غرفه 49/1
435فرش عبدالحسيني و پسرانعرضه و ارائه فرش تمام ابريشم قم و صادرات آن به تمام نقاط جهان(025)37727607
(025)37706121
قم- چهارراه بازار- ابتداي خيابان 19 دي- پاساژ علوي- طبقه دوم- پلاك 19سالن 38غرفه 41
436فرش عتيقفرش و تابلو فرش ابريشم و تبريز(025)37723488قم- چهارراه بازار- سراي احمد زادهسالن 38Bغرفه 02
437فرش عرب اردستانيبازرگاني فرش(025)37723179قم- چهارراه بازار- پاساژ صفا- طبقه همكف- پلاك 43سالن 44- طبقه دومغرفه 08
438فرش عشايري كردي قوچان و تركمن عمرانيتوليد فرشهاي عشايري(051)32723520مشهد- خيابان خسروي نو- جنب هتل قدس- سراي سعيد- پلاك 43سالن 7غرفه 13
439فرش علائي- خاكسارتجاري(021)55807081تهران- خيابان پانزده خرداد - انتهاي بازار كفاشها - كوچه كبابيها - سراي پارك- پلاك 99سالن 18غرفه 35
440فرش علي اكبر گرجي فردفروش انواع فرشهاي عشايري استان فارس(021)55607614تهران- بازار- انتهاي بازار كفاشها- كوچه كبابيها- سراي پارك- شماره 101سالن 31Bغرفه 26
441فرش علي بابايي قم(025)37714377قم- خيابان 19 دي- بن بست دوم- پلاك 132سالن 6غرفه 12
442فرش عليجانيفرش دستباف تبريز(021)55636391تهران- بازار عباس آباد- سراي مجتبايي- پلاك 27سالن 38Bغرفه 67
443فرش عمادزادهتوليد فرش دستباف اعلاء اصفهان(021)22660165
(031)32229033
اصفهان - هتل عباسيسالن 41غرفه 12
444فرش فارسيتوليد فرش و گليم عشايري(021)55800198تهران- خيابان پانزده خرداد- انتهاي بازار كفاشها- كوچه كبابيها- سراي پارك - پلاك 31سالن 38غرفه 36
445فرش فاضليتوليد و خريد و فروش فرش دستباف نائين(031)32211087اصفهان- خيابان حكيم- كوچه كازرونيها- تالار فرش- پلاك 205سالن 38Bغرفه 42
446فرش فتح اله زادهفرش و تابلو فرش(021)55608747تهران- خيابان خيام شمالي- جنب مترو خيام- ساختمان بازار فرش ايران - پلاك129سالن 40غرفه 18
447فرش فرزانهفرش و تابلو فرش(021)88570143
(021)88584909
تهران- شهرك غرب- بلوار دادمان - خيابان سپهر- گلبرگ 3- مجتمع يادگار- واحد 4سالن 31Aغرفه 07
448فرش فروهرتوليد فرش و دستگاههاي مربوط به توليد و سرويس فرش(025)37500136قم - خيابان 19 دي - مجتمع فرهنگيان2- خيابان انديشه - كوچه2- پلاك4سالن 41غرفه 32
449فرش فريور تركانلولچك ترنج(058)32210714بجنورد - خيابان چمران - 24 متري آل نبي - جنب پلاك 5سالن 38Bغرفه 56
450فرش قزويني - اصفهانفرش اعلا - چله ابريشم اصفهان(031)32361508اصفهان - خيابان شيخ بهايي - كوچه نيكو - پلاك 61سالن 41غرفه 35
451فرش قلي زاده و پسرانفرش دستباف کاشان و اردکان و کاشمر و نائین(021)55580354
(021)55635950
تهران- بازار كفاشها- سراي بوعلي نو- همكف- پلاك 26سالن 38Bغرفه 81
452فرش كاشان- دهقانفروش فرش دستباف كاشان(031)55456582كاشان- خيابان ميرعماد- ميدان سنگ- بازار- سراي گمرك- پلاك 19سالن 38Bغرفه 57
453فرش كاشان- علي مرشدينفيس ترين فرشهاي ابريشم و پشم دستباف با رنگرزي گياهي و طرحهاي كلاسيك(031)55447580كاشان- بازار بزرگ- سراي چهار گوشسالن 44- طبقه دومغرفه 22
454فرش كاشان- متيني مقدمفرش كاشان(021)55609100
(021)55588909
تهران- انتهاي بازار كفاشها- سراي فاطميه- پلاك44سالن 38Bغرفه 40
455فرش كاشي زادهتوليد فرشهاي تمام ابريشم از 75 الي 150 رج(025)37727985
(025)37704336
قم- بازار بزرگ- چهار بازار- پلاك 5 و 6سالن 38غرفه 28
456فرش كاظم آخونديتوليد و صادرات فرش ابريشم(021)55805983
(021)55805987
تهران- خيابان خيام - جنب مترو خيام - بازار فرش ايران - پلاك 50سالن 38غرفه 38
457فرش كرمان بقاييكرمان - اعلا نو - تجارتي - نو - كهنه(021)55574725تهران- بازار فرش - كوچه كبابيها - سراي روحاني قديم - پلاك 25سالن 38Bغرفه 20
458فرش كشاورزفرش تجاري(021)55635388تهران- خيابان خيام- انتهاي بازار كفاشها- كوچه كبابيها- سراي پارك- پلاك 48-47سالن 7غرفه 27
459فرش كوثرتوليد و صادرات فرش ابريشم قم(021)55630840تهران - سبزه ميدان - انتهاي بازار كفاشها - پلاك 9سالن 31Aغرفه 29
460فرش كوهستانيصادرات و فروش فرش ابريشم قم(025)37704314قم- سه راه بازار - مقابل بانك سپه مركزي- نبش كوچه 116- پلاك 101سالن 44- طبقه دومغرفه 34
461فرش گردونه مهرفرش دستباف عشايري و روستايي(021)55895651-2تهران - بازار - سبزه ميدان - انتهاي بازار كفاشها - سراي رحيميه دوم - پلاك66سالن 44- طبقه اولغرفه 19
462فرش گلستانفرشهاي بختياري و عشايري(021)88432865تهران- شريعتي- بازار عباس آباد - سراي بوستان - پلاك 5سالن 38غرفه 55
463فرش لطيفيفرش دستبافت تبريز(021)55627742
(021)55812628
تهران- بازار عباس آباد- سراي مجتبائي- پلاك 26سالن 38غرفه 35
464فرش ماندگار كاشانتوليد فرش دستباف كاشان(031)55457699كاشان- خيابان باب الحوائج- بازار- سراي ملك- جنب كلانتريسالن 38غرفه 11
465فرش ماهونيا- بهزاد رنجبرعرضه كننده نفيس ترين فرشهاي دستباف ايراني(021)55636657تهران- سبزه ميدان- بازار فرش- انتهاي بازار كفاشها- نبش كوچه كبابيها- سراي اكبريه- پلاك 1/9سالن 31Bغرفه 13
466فرش محرزتابلو فرش و فرش دستباف(021)55629361تهران - سبزه ميدان - انتهاي بازار كفاشها - سراي فاطميه - طبقه همكف- پلاك26سالن 40غرفه 29/1
467فرش محمد باقر نقاش پورفرش و تابلو فرش هاي بسيار اعلاي تبريزتهران- بازار- سراي مجتبايي- طبقه 1- پلاك 7سالن 7غرفه 01
468فرش محمد جمشيديتوليدي فرش(025)37710595قم- خيابان 19 دي - پاساژ مهديه - طبقه فوقاني - پلاك 91سالن 38غرفه 51
469فرش محمدپورفرش تجاري متفرقهتهران- بازار فرش- سراي روحاني- پلاك 92سالن 18غرفه 11
470فرش محمدي مقدم(اورنگ)تابلو فرش(021)55614389
(021)55155435
تهران- بازار- سراي بوعلي- پلاك 41سالن 38Bغرفه 82
471فرش مسگرزادهعرضه فرش و تابلو فرشهاي اعلاء(021)55621535تهران- خيابان 15 خرداد- سبزه ميدان- بازار كفاشها- پلاك 120سالن 38غرفه 52
472فرش مشكاتعرضه نفيس ترين فرشهاي كرك و ابريشم دستباف اصفهان(031)32212025اصفهان- خيابان حکيم- بازارچه نو- سراي امين- پلاك 153سالن 31Aغرفه 27
473فرش معراج (خيري - پورصديقي)خريد و فروش فرش دستبافت تبريز(021)88341488
(021)88834276
تهران- ميدان فردوسي- بازار فرش عباسي- طبقه زيرهمكف- پلاك 19سالن 7غرفه 09
474فرش معصوميتوليد فرش دستباف تمام ابريشم با مارك قم معصومي(025)37723245
(021)55158555
قم - چهارراه بازار- پاساژ صفا - پلاك 39سالن 44- طبقه دومغرفه 30
475فرش معماريان سرخابي- فرش و تابلو فرش نفيس دستباف تبريزتوليد فرش و تابلو فرش دستباف تبريز(041)35256156تبريز- خيابان دارايي- سراي فرش المهدي- پلاك 60سالن 41غرفه 57
476فرش مقدمتوليد فرش دستباف عشايري خراسان - تمام ابريشم - پشم و ابريشم - بلوچ(051)32233996مشهد- خيابان خسروي نو- سراي سعيد- پلاك 31-29سالن 40غرفه 27
477فرش مهدي (جباري- جعفري)فرش دستباف اردكان و كاشان(021)55801133تهران- خيابان خيام- پاچنار- بازار كفاشها- سراي مشكات- پلاك 16- زيرزمينسالن 41غرفه 59
478فرش مهدي زارعيفرش فروشي(021)55633616تهران- بازار عباس آباد- كوچه كبابيها- سراي پارك- طبقه اول- پلاك 39سالن 31Bغرفه 31
479فرش مهماندوستفرش تبريز(021)55895184
(021)55619600
تهران- سبزه ميدان- بازار كفاشها- سراي بوعلي - حياط بانك سپه - پلاك 39 و 40 سالن 40غرفه 08
480فرش ناظم زادهانواع فرش‌هاي دستباف(021)55608313تهران - خيابان خيام- بازار عباس‌آباد - سراي ثانوي - پلاك 2سالن 6غرفه 29
481فرش نائين توسليبازرگاني و توليدي فرش نائين و اصفهان(021)55611851تهران- خيابان خيام- بازار- پاچنار- كوي فراشباشي- جنب سراي صدر- پلاك120سالن 31Aغرفه 21
482فرش نائين قربانيفرش نائين 116 و 119(031)32220807اصفهان- خيابان حكيم- پاساژ فرش ابراهيم پور- طبقه زيرزمين- پلاك 107سالن 31Aغرفه 20
483فرش نسيميفرش دستبافت ابريشم قم و زنجان و بيجار(021)55607232تهران- خيابان خيام- ساختمان بازار فرش - طبقه زير همكف - پلاك 2سالن 31Aغرفه 15
484فرش نفيس تبريز- حسين قدرتيفرش دستبافت نفيس تبريز(021)55898497
(021)55623432
تهران- سبزه ميدان- بازار كفاشها- درب اول- سراي بوعلي- طبقه همكف- پلاك 52سالن 40غرفه 03
485فرش نفيس تبريز- خوانگرتوليد فرش تبريز(041)35245471تبريز- بازار- سراي قندفروشان- پلاك 35سالن 6غرفه 03
486فرش نگارستان الغدير (ميرنظامي)بازرگاني فرش(021)55628645تهران- خيابان خيام شمالي- پاچنار- كوچه فراشباشي- سراي قدس حسيني- طبقه اول- پلاك 11 و 12سالن 44- طبقه اولغرفه 07
487فرش نوريتوليد و فروش فرش دستباف قم و اصفهان(021)55637664تهران- بازار كفاشها- ابتداي بازار خياطها- پلاك 64- طبقه اولسالن 44- طبقه اولغرفه 17
488فرش نيشابوريتوليد و انواع فرش دستباف(021)55631716تهران - انتهاي بازار كفاشها - سراي فاطميه- پلاك34سالن 38غرفه 49
489فرش نيكناميتوليد و خريد و فروش فرش دستباف(031)57423316اصفهان - گلپايگان- خيابان امام - بازار - فرش نيكناميسالن 7غرفه 03
490فرش هاي عشاير بافت قوچان (خراسان)گليم و پلاس و قالي و قاليچه(051)32227005مشهد- فلكه آب - روبروي باب‌الجواد - سراي سعيد - پلاك 42سالن 6غرفه 02
491فرش هريسفرش تبريز(021)22730339
(021)55635880
تهران - خيابان وليعصر - نرسيده به ميدان تجريش - پلاك 3103سالن 44- طبقه اولغرفه 10
492فرش و تابلو فرش ابريشم قم- حسن مالكي نژادتوليدي فرش ابريشم(025)37727773قم- چهارراه بازار- پاساژ صفا- پلاك 51سالن 6غرفه 12/1
493فرش و تابلو فرش تمام ابريشم قم- برادران علي محمديتولیدی و بازرگانی فرش و تابلو فرش تمام ابريشم قم(025)37720524قم- سه راه بازار- پاساژ اربابي- پلاك 23سالن 38Bغرفه 01
494فرش و تابلو فرش محسن جهانيتوليد فرش و تابلو فرش ابريشم(025)37700997قم- نيروگاه - 16 متري ولي عصر - جنب كوچه 1سالن 6غرفه 11
495فرش و تابلو فرش نفيس تبريز (علي فتحي)فروش فرش و تابلو فرش تبريز(021)55622889تهران - ميدان 15 خرداد- سبزه ميدان- بازار كفاشها- سراي بوعلي- حياط بانك سپه- طبقه اول - پلاك 87سالن 31Aغرفه33
496فرش و تابلو فرش نفیس تبريز (حسن دليري- علی اصغر آقازاده)تابلو فرش و فرش دستباف(021)55633845تهران- خيابان پانزده خرداد- سبزه ميدان- بازار كفاشها- سراي بوعلي- طبقه دوم- پلاك 39 و 40سالن 38Bغرفه 08
497فرش و گليم فرش عشايري خراسان- حسن جنگيبورس قاليچه های نو بافت پشمی- بلوچ- تمام ابريشم و گل ابريشم(051)32233378مشهد- خيابان خسروي نو- سراي سعيد- پلاك 36- طبقه دومسالن 40غرفه 35
498فرش وثوق اردبيلفرش دستباف اردبيل(045)33260523اردبيل- عالي‌قاپو - بوستان شيخ صفي- شماره 13سالن 7غرفه 17
499فرش ورامين- رضا عربفرش ورامين(021)36274900
(021)36260587
ورامين- خيابان طالقاني- كوچه نوريسالن 38غرفه 47
500فرش يزديانفرش تبريز(021)55816335
(021)55611793
تهران - بازار - بازار كفاشها- روبروي آتش نشاني - سراي بوعلي - زيرزمين- پلاك 3سالن 41غرفه 31
501فرش یگانه (بامداد)توليد فرشهای عشايري(021)55607244تهران- بازار كفاشها- روبروي آتش نشاني- پلاك 128- طبقه دومسالن 31Bغرفه 27
502فرشكارانتوليد و خريد و فروش فرش ريزبافت تبريز(041)35247664تبريز- بازار فرش- سراي شعربافان- پلاك 55سالن 38غرفه 19
503فروشگاه فرش دستباف برادران امانيفرش دستباف اردكان، نائين، كاشان و كاشمر(021)55802843تهران- بازار كفاشها- سراي بوعلي- حياط بانك سپه- سراي بوعلي- زيرزمين- پلاك 16سالن 7غرفه 43
504قاليبافانتوليد فرش دستباف عشايري و فرشهاي مدرن(021)36283303تهران- ورامين- ميدان امام- خيابان طالقاني- بعد از زيرگذر جاده كلاته- کوچه حيدري- پلاک 13سالن 40غرفه 25
505قاليبافي ايل سون قره داغ ارسباران (سلطاني تبريز)تابلو فرش(041)35247705تبريز- بازار- سراي حاجي علي اكبر- پلاك 3سالن 27غرفه 24
506قرباني - شفيعيفرش نائين و اصفهان(031)32212637
(031)32220523
اصفهان - خيابان حكيم - بازارچه نو - پاساژ امين - پلاك 113/ بازارچه نو- پلاك 91 سالن 44- طبقه دومغرفه 24
507قم- توليدي فرش سيد مرتضي ميرمهديتوليدي فرش دستبافت پشم و ابريشم و كرك(025)37752812
(025)37752859
قم- خيابان 19 دي- كوچه 14- پلاك 2سالن 44- طبقه اولغرفه 16/1
508كارگاه اعلاباف تبريزتوليد فرش اعلا(041)32812396تبريز- خيابان 22 بهمن- جنب بازار مركزي ابزار- بن بست اعلاباف- پلاك 18سالن 41غرفه 03
509كاشان- اصفهانيانتوليد فرشهاي نفيس ابريشمي و پشمي با رنگهاي گياهي و ثابت(031)55331890
(031)55445847
كاشان - بازار - سراي بخشيسالن 41غرفه 13
510كلانتري - فرش نائينتهيه و توليد و عرضه فرش دستباف نائين و غيره(021)55621631تهران- خيابان پانزده خرداد - سبزه ميدان - بازار كفاشها- روبروي آتش نشاني- شماره 130سالن 44- طبقه اولغرفه 20
511كلبه فرش توليدكننده فرش نائين احمديتوليدكننده فرش دستباف نائين(031)32206140اصفهان - خيابان حكيم- كوچه كازروني- تالار فرش اصفهان- طبقه دوم- پلاك 227سالن 7غرفه 20
512كمال بهروزيتوليدات فرش هاي نفيس و هنري(021)88740822تهران- خيابان استاد مطهري- خيابان ميرعماد- كوچه هشتم- پلاك 7- واحد يكسالن 41غرفه 24
513گالري تهران فرش- علي ميرزازادهصادرات فرش دستباف ايراني(021)77532062تهران - خيابان طالقاني شرقي - پلاك 15سالن 44- طبقه اولغرفه 02
514گالري فرش 110- صادقي - بني احمديگالري فرشهاي اعلاي تبريز و ابريشم قم(021)55166734تهران- بازار كفاشها -سراي بو علي-طبقه همكف - حياط وسط - پلاك 9 و 10سالن 40غرفه 05
515گالري فرش اهورافرش دستباف تبريز - كاشان - اردكان - كاشمر - اصفهان - نائين(021)55898996تهران- بازار 15 خرداد - بازار كفاشها- سراي بوعلي- زير زمين- پلاك 3/1سالن 7غرفه 26
516گالري فرش ايلياتي فارس قشقايي (شهبازي)فرش - گليم - گبه(071)36333414شيراز- خيابان شهيد رجايي - (فرهنگ شهر) - بلوار انديشه - كوچه 11/2 پلاك 116سالن 38Bغرفه 11
517گالري فرش بطحائيتوزيع فرش دستباف نائين- اصفهان- تبريز و ساروق(031)57421806اصفهان- گلپايگان- خيابان آيت‌اله سعيدي- نبش كوچه 4سالن 7غرفه 44
518گالري فرش بني جبارفرش و تابلو فرش تبريز(041)33333420تبريز- بازار- بازار تيزبستي- سراي ميراسماعيل- پلاك 5سالن 7غرفه 32
519گالري فرش بهبهانيخريد و فروش(021)22257434
(021)22911705
تهران- خيابان شريعتي- بالاتر از ميرداماد - پلاك 1198سالن 40غرفه 31/1
520گالري فرش پارسه (اصفهان)فرش كرك و ابريشم اصفهان(031)32219595اصفهان- خيابان حكيم- بازارچه نو شرقي - شماره 3سالن 38Bغرفه 48
521گالري فرش پور هاشميبورس و توليد فرشهاي بختياري و ساروق(021)77474732
(021)55628685
تهران- خيابان پيروزي- خيابان اول نيرو هوايي- بين فرعي 1/34 و 1/35- پلاك 175سالن 31Bغرفه 01
522گالري فرش تبريز- ناجي و كهكشانيفرشهاي اعلاء تبريز(021)55639314تهران- سبزه ميدان- انتهاي بازار كفاشها- سراي روحاني نو- همكف- پلاك 31سالن 38غرفه 05
523گالري فرش توكلي (تك ترنج مشرق زمين)انواع فرش هاي دستباف(021)88711405تهران - خيابان خالد اسلامبولي- نبش كوچه 11-پلاك 107سالن 44- طبقه اولغرفه 05
524گالري فرش جاهدي (تبريز)فرش اعلاء تبريز(041)35243740تبريز- خيابان دارايي- سراي محمديه- طبقه پايين- پلاك 7سالن 7غرفه 18
525گالري فرش جباري و پسراناردكان و كاشمر و كاشان(021)55632575تهران- خيابان خيام- بازار پاچنار- بازار كفاشها- سراي بوعلي نو- طبقه اول- پلاك 56سالن 7غرفه 10
526گالري فرش چمني (اتحاديه فرش فروشان تبريز)فرش دستباف تبريز(041)35244608
(041)35231455
تبريز- خيابان دارايي- سراي المهدي- پلاك 64سالن 31Aغرفه 09
527گالري فرش دستباف سطوتيتوليدي ريز بافت تبريز(041)35246522
(041)36600254
تبريز - خيابان دارايي- سراي سينا- طبقه اول- پلاك 3سالن 38Bغرفه 72
528گالري فرش دوستفرش و تابلو فرش دستباف تبريز- كاشان و قم(021)55637242تهران- خيابان خيام- كوچه پاچنار- بازار كفاشها- جنب سراي بوعلي نو- پلاك 112سالن 6غرفه 22
529گالري فرش رضا امينيتابلو فرش تبريز(021)77634513تهران- ميدان امام حسين- خيابان خواجه نصيرالدين طوسي- نرسيده به چهار راه معينيه- پلاك 110سالن 6غرفه 13
530گالري فرش زمرد- قنبري نائينيتوليد و صادرات فرش دستبافت نائين(021)22583631تهران - پاسداران - ميدان احتشاميه - كوي محسنيسالن 31Aغرفه 16
531گالري فرش سيروس حبيبيفرش دستباف نقشه ماهی خوی و تبریز و نقشه های ابریشمی گل دار تبریز(021)55803676تهران- بازار كفاشها- سراي بوعلي نو- طبقه اول- پلاك 53سالن 38Bغرفه 25
532گالري فرش شعارفرش اعلا دستباف تبريز(041)35235463
(041)35241222
تبريز - راسته بازار -دالان خان- پلاك37سالن 38غرفه 57
533گالري فرش صادق حبيبيفرش دستباف كاشمر - اردكان- کاشان و نائین(021)55625314تهران- بازار كفاشها- سراي بوعلي نو- طبقه اول- پلاك 44سالن 38Bغرفه 55
534گالري فرش صالحي - اصفهانانواع فرش دستبافت اصفهان(031)32120027-28اصفهان- خيابان حكيم- بازار بزرگ حكيم- ورودي 2- واحد 145سالن 41غرفه 65
535گالري فرش عشايري هوشنگ دليريفرشهای عشایری و ایلیاتی(021)55630004تهران- سبزه ميدان- بازار كفاشها- سراي بوعلي- پلاک 21سالن 18غرفه 15
536گالري فرش فخفوريتابلو فرش تبريز(031)32216582اصفهان- خيابان حكيم- بازار رنگرزهاي شرقي- تابلو فرش فخفوريسالن 27غرفه 22
537گالري فرش قم- رضا جورابچيفرش ابريشم قم(021)55639291تهران- سراي بوعلي- جنب حوض- پلاك 22سالن 7غرفه 28
538گالري فرش كورش-حيدريتوليد انواع فرشهاي اعلاي اصفهان و نائين و بختيار(031)32212391اصفهان- خيابان حكيم- بازارچه نو- پاساژ امين- پلاك 159-سالن 31Bغرفه 07
539گالري فرش محسن دليريانواع فرش دستباف(021)55161816تهران- بازار- سبزه ميدان- راسته بازار كفاشها-سراي بوعلي- پلاك 25سالن 38Bغرفه 68
540گالري فرش محمد داوريفرش و قاليچه و گليم فرش دستباف استان خراسان(051)32229003مشهد- خسروي نو- اندرزگو 6- سراي امير- پلاك 7سالن 7غرفه 16
541گالري فرش محموديفرش دستباف و تابلو فرش(041)35258271تبريز- خيابان دارايي- پاساژ بوعلي- پلاك 8سالن 38Bغرفه 74
542گالري فرش مهر (بهزاد شكري)توليد و فروش فرش دستبافت تبريز(021)55636541تهران- بازار كفاشها- سراي بوعلي نو- همكف- پلاك 38سالن 40غرفه 09
543گالري فرش نفيس تبريز- برادران جباريفرش خانه داری تبريز(021)55162002-3تهران - بازار پاچنار - بازار كفاشها - سراي بوعلي نو - طبقه دوم- پلاك 46 و 47سالن 38Bغرفه 71
544گالري فرش نفيس تبريز- غفاري و پسرانفرش تبريز اعلاء(021)55153192تهران - بازار كفاشها- سراي بوعلي نو- طبقه زير همكف- پلاك15سالن 6غرفه 44
545گالري فرش نفيس تبريز (آقازاده- مهماندوست)فرش دستباف تبريز(021)55620911تهران- سبزه ميدان- بازار كفاشها- سراي بوعلي نو- طبقه همكف- پلاك 8 و 7سالن 31Aغرفه34
546گالري فرش نفیس تبريز (ميرزايي- شفائیان)فرش و تابلو فرش(021)55694469
(021)55616297
تهران - سبزه ميدان - انتهاي بازار كفاشها - روبروي سراي بوعلي نو - پلاك 105سالن 7غرفه 02
547گالري فرش نقش جهانتوليد كننده نفیس ترین فرشهای نايين و اصفهان(031)32200474اصفهان- خيابان حكيم- بعد از چهار سوق- بازارچه نو- سمت چپسالن 7غرفه 42
548گالري فرش و تابلو فرش حسن زاده (دفينه تبريز)توليد و عرضه نفيس‌ترين فرش و تابلو فرشهای اعلاء تبريز و سردرود(041)33267022
(041)35235215
تبريز- وليعصر جنوبي- خيابان استاد معين- پلاك 2/ تبريز- بازار- سراي امير- پلاک 58سالن 38غرفه 16
549گالري فرش و تابلو فرش راستانيتوليد و عرضه تابلو فرش(041)36554719تبريز- بازار- سراي حاجي علي اكبر- پلاك 17سالن 18غرفه 39
550گالري فرش و تابلو فرش ساروق و جيريافرشهاي دستباف ساروق - جيريا ريز بافت و تابلو فرش(086)32237815اراك - بازار - پاساژ قائم - فرش فروش گذر چهارمسالن 41غرفه 64
551گالري فرش و تابلو فرش نفيس و ريز بافت تبريز - گله داري و پسران (ترنج تبريز)فروش فرش و تابلو فرش اعلاء دستباف تبريز(041)35247354تبريز- بازار- سراي مير اسماعيل- همكف - پلاك 9سالن 6غرفه 10
552گالري فرش وفايي(087)33155297سنندج- خيابان انقلاب- پاساژ يزدانجوبسالن 18غرفه 22
553گبه بياباني فردگبه(021)55155407تهران - انتهاي بازار كفاشها - سراي جدا نو - پلاك 8سالن 41غرفه 53
554گره عشقگليم سوزني و فرش(021)66029840تهران- خيابان آزادي- خيابان شهيد مسلم حسين مردي- كوچه آفرين- پلاك 16سالن 31Aغرفه 24
555گروه توليدي گره قشقاييتوليد فرشهاي قشقاييشيراز - همت شمالي -خيابان شهيد رمضانيسالن 38Bغرفه 09
556گروه تولیدی فرش حسن زاده- تبريزتوليد و عرضه و صادركننده نفيس ترين فرشهاي ابريشم تبريز(041)35235215تبريز- بازار- سراي امير- پلاك58سالن 38غرفه 32
557گروه صادراتي مهبافتوليد كننده و صادركننده فرش دستباف(021)56715070تهران - جاده احمدآباد مستوفي - كوچه گلستان يكم - پلاك 10سالن 44- طبقه اولغرفه 24
558گروه فرش مرتضويعرضه و توليد فرش و تابلو فرش نائين(021)55168666تهران- خيابان خيام شمالي- درب خروجي ساختمان فرش - پلاك 64سالن 31Aغرفه 31
559گلستان رجبيان پور- گلستان كرامتيانتوليد فرش تمام ابريشم(021)33982999
(021)33982326
تهران- ميدان بهارستان- خيابان ملت- كوچه مير شريفي- پلاك 17- واحد 9سالن 44- طبقه دومغرفه 03
560گليم فرش بشارتگليم فرش سيرجان - كردستان - آذربايجان - شيراز(021)55630130تهران- بازار بزرگ- انتهاي بازار كفاشها- سراي اكبريه- طبقه همكف - پلاك 1/2 و 1/3سالن 6غرفه 14
561گليم فرش و فرش مجيد و عليرضا قزوينيگليم فرش قاليچه هاي نوباف پشمي و ابريشمي(051)32223788مشهد - خسروي نو - سراي امير - پلاك 6سالن 40غرفه 36
562گنجينه فرش ايران مافرش و تابلو فرش تبريز و اردكان(021)77844022-4تهران - خيابان گلبرگ غربي- خيابان شهيد ابراهيم نژاد- خيابان مجيد قاري- (آسيا)- پلاک 176سالن 7غرفه 07
563گنجينه فرش كاشانانواع فرش دستباف كاشان(031)55444957كاشان- بازار بزرگ- روبروي حمام خانسالن 31Bغرفه 29
564گوزل بافت قشقايي فارسفرش هاي دستباف عشايري و روستاييشيراز - خيابان مجد وكيل - پلاك 53سالن 6غرفه 05
565لوازم قاليبافي و صنايع دستي ديندارلوازم قالي بافي و صنايع دستي(021)66414139تهران- ميدان انقلاب- خيابان كارگر جنوبي- نبش وحيد نظري- پاساژ نادر- زير همكف- پلاك 34/18سالن 40غرفه 30/1
566محمدرضا حبيبيان (ايران حبيبيان نائين)توليد و فروش فرش دستباف نائين(031)32224437
(031)32215594
اصفهان- ميدان نقش جهان - بازار فرش (رنگرزها قديم) - پلاك 71سالن 38غرفه 45
567مركز تابلو فرش جليل ديانيعرضه تابلو فرش(031)32120330اصفهان- خيابان مسجد حكيم- بازار بزرگ- واحد 102سالن 18غرفه 14
568مصطفي رفيعي (بافته هاي عشايري ايران - برادران رفيعي)صنايع دستي(021)55813966تهران- بازار- بازار عباس آباد- پلاك 27سالن 40غرفه 14
569منصور آقازاده - بورس فرش تبريزفرش نفيس تبريز(021)55637436تهران - بازار كفاشها- سراي بوعلي - طبقه همكف- پلاك7 و 8سالن 31Bغرفه 05
570موسسه صادراتي مختارزاده آل رسولفرشهاي صادراتي و فرشهاي كهنه و قديمي و پر رج 60 و 70 و 80(021)55638711تهران - بازار عباس آباد - سراي مجتبائي - همكف - پلاك 55 و 54سالن 44- طبقه اولغرفه 15
571ميترا رضوي (هنر دستان پايدار دشت سيرجان)گليم و فرش سيرجانسيرجان- جلال آباد- روبرو گمرك (منطقه ويژه اقتصادي)سالن 18غرفه 32
572نساجي تبريزتوليد - صادرات قالي(021)88799979
(021)88784561
تهران - خيابان ميرداماد - ساختمان اسكان - برج 3 - طبقه Tسالن 38غرفه 21
573نظري خناوندي- فرش نفيس ماهيفرش ماهي خوي و تبريز(021)55600618تهران - سبزه ميدان - بازار كفاشها - سراي بوعلي- طبقه زير همكف- پلاك 1سالن 31Bغرفه 12
574نقش جهانفرش تمام ابريشم قم و گليم سيرجان(021)88904181
(021)88908789
تهران- خيابان استاد نجات الهي- نرسيده به كريمخان- پلاك 182سالن 18غرفه 37
575نقش نيلطراحي نقش فرش دستبافمشهد - بلوار وكيل آباد - فارغ التحصيلان 12 - پلاك 9 - طبقه 1سالن 31Bغرفه 01/1
576نگاربافان سيرجانگليم و گليم فرش سيرجان(034)42230546سيرجان- بلوار سيد جمال الدين اسدآبادي- نرسيده به تقاطع قاني- جنب بيمه ايرانسالن 18غرفه 33
577نگارستان فرش محمديتابلو فرش و فرش تبريز(021)55614389تهران- خيابان 15 خرداد- سبزه ميدان- بازار كفاشها- سراي بوعلي- طبقه بالاي بانك سپه - پلاك 41سالن 18غرفه 01
578هما فرش ايرانتولید فرش مدرن(021)88949044
(021)88920816
تهران - خيابان نجات الهي- خيابان لباف - كوچه نارنگ - پلاك 4- واحد 7 و 1سالن 6غرفه 23
579اتحاديه سراسري تعاوني هاي توليدكنندگان فرش دستباف شهري و روستايي ايرانانواع قالي دستباف ايراني در ابعاد و طرح هاي متنوع(021)44252414تهران- آرياشهر- بعد از فلكه اول صادقيه- نبش خيابان هشتم جنوبي- پلاك 2- واحد 2سالن 38A
580اتحاديه صنف توليدكنندگان تابلو فرش دستباف و صنوف همگن شهر سردرودتابلو فرش(041)34215331
(041)34205344
تبريز- سردرود- خيابان امام- نرسيده به كوي شهيد زماني- طبقه فوقانيسالن 27
581فرش احمد جمشيديفرش تمام ابریشم قم (021) 55693787تهران- سبزه ميدان- انتهاي بازار كفاشها- سراي وزير - پلاك 1/29سالن 31Aغرفه 29
لیست مشارکت کنندگان نمایشگاه فرش دستباف