شرکت کنندگان نمایشگاه محصولات پروتئینی حلال و صنایع وابستهاین لیست شامل اسامی شرکت ها، حوزه فعالیت و تلفن میباشد.

 

جهت خرید فایل از لینک زیر اقدام فرمایید: