لیست شرکت کنندگان نمایشگاه ایران سبز ( Iran Green Trade Fair ) تهراناین لیست شامل اسامی شرکت ها، حوزه فعالیت و آدرس میباشد.

 

جهت خرید از لینک زیر اقدام فرمایید: