لیست شرکت کنندگان نمایشگاه لبنیات، نوشیدنیها، چای، قهوه و صنایع وابسته تهراناین لیست شامل اسامی شرکت ها، حوزه فعالیت، تلفن و آدرس میباشد.

 

جهت خرید از لینک زیر اقدام فرمایید: