نمايشگاه بين المللي صنعت دام و طیور، تجهیزات آبیاری، شیلات و ملزومات کشاورزی تبریز

نمايشگاه بين المللي صنعت دام و طیور، تجهیزات آبیاری، شیلات و ملزومات کشاورزی تبریز

نمايشگاه بين المللي صنعت دام و طیور، تجهیزات آبیاری، شیلات و ملزومات کشاورزی تبریز

۱۵ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/06)
۱۸ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/09)
نمایشگاه بین المللی تبریز
6.230 مترمربع

نمايشگاه بين المللي صنعت دام و طیور، تجهیزات آبیاری، شیلات و ملزومات کشاورزی تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، نمايشگاه بين المللي صنعت دام و طیور، تجهیزات آبیاری، شیلات و ملزومات کشاورزی تبریز از تاریخ 15 تا 18 تیر 1400 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمايشگاه بين المللي صنعت دام و طیور، تجهیزات آبیاری، شیلات و ملزومات کشاورزی تبریز

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور، تجهیزات آبیاری، شیلات و ملزومات کشاورزی تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی