نمايشگاه بين المللی تجهیزات و فن آوریهای نوین بهداشت، ايمنی، محيط زیست، آتش نشانی، امداد و نجات تهران

نمايشگاه بين المللی تجهیزات و فن آوریهای نوین بهداشت، ايمنی، محيط زیست، آتش نشانی، امداد و نجات تهران

نمايشگاه بين المللی تجهیزات و فن آوریهای نوین بهداشت، ايمنی، محيط زیست، آتش نشانی، امداد و نجات تهران

۲ اسفند ۱۳۹۶ (2018/02/21)
۵ اسفند ۱۳۹۶ (2018/02/24)
نمایشگاه بین المللی تهران
1.500 مترمربع

نمايشگاه بين المللی تجهیزات و فن آوریهای نوین بهداشت، ايمنی، محيط زیست، آتش نشانی، امداد و نجات تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمايشگاه بين المللي تجهیزات و فن آوریهای نوین بهداشت، ايمني، محيط زیست، آتش نشانی، امداد و نجات از تاریخ 2 الی 5 اسفند 1396 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی