نمايشگاه بين المللی پزشکی تبریز

نمايشگاه بين المللی پزشکی تبریز

نمايشگاه بين المللی پزشکی تبریز

۱۲ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/03)
۱۵ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/06)
نمایشگاه بین المللی تبریز
6.280 مترمربع

نمايشگاه بين المللی پزشکی تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمايشگاه بين المللي پزشکی تبریز از تاریخ 12 الی 15 مرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمايشگاه بين المللي پزشكي تبریز

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی پزشکی تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی