نمايشگاه كتاب شیراز

نمايشگاه كتاب شیراز

نمايشگاه كتاب شیراز

۳ آذر ۱۳۹۷ (2018/11/24)
۸ آذر ۱۳۹۷ (2018/11/29)
نمايشگاه بین المللی شیراز
10:00 الی 19:00

نمايشگاه كتاب شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمايشگاه بزرگ كتاب شیراز هفدهمین دوره از تاریخ 3 الی 8 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام شد.

ثبت نام در نمايشگاه بزرگ كتاب شیراز هفدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمايشگاه بزرگ كتاب شیراز هفدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی