نمایشگاه اتوشو تبریز

نمایشگاه اتوشو تبریز

نمایشگاه اتوشو تبریز

۸ آذر ۱۳۹۷ (2018/11/29)
۹ آذر ۱۳۹۷ (2018/11/30)
نمایشگاه بین المللی تبریز
15:00 الی 21:00
9.000 مترمربع
9 شرکت
سالن امیرکبیر

نمایشگاه اتوشو تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه اتوشو تبریز اولین دوره از تاریخ 8 الی 9 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه اتوشو تبریز اولین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه اتوشو تبریز اولین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی