4
نمایشگاه بازی و اسباب بازی چین هنگ کنگ

نمایشگاه بازی و اسباب بازی چین هنگ کنگ

نمایشگاه بازی و اسباب بازی چین هنگ کنگ

۱۹ دی ۱۴۰۱ (2023/01/09)
۲۲ دی ۱۴۰۱ (2023/01/12)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه بازی و اسباب بازی چین هنگ کنگ

برگزاری نمایشگاه بازی و اسباب بازی هنگ کنگ از تاریخ 19 الی 22 دی 1401 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بازی و اسباب بازی هنگ کنگ

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بازی و اسباب بازی هنگ کنگ

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی