نمایشگاه بین‌المللی صنعت نور و صدا آلمان فرانکفورت

نمایشگاه بین‌المللی صنعت نور و صدا آلمان فرانکفورت

نمایشگاه بین‌المللی صنعت نور و صدا آلمان فرانکفورت

۲۴ فروردین ۱۴۰۰ (2021/04/13)
۲۷ فروردین ۱۴۰۰ (2021/04/16)
محل نمایشگاه های بین المللی فرانکفورت

نمایشگاه بین‌المللی صنعت نور و صدا آلمان فرانکفورت

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت نور و صدا آلمان فرانکفورت از تاریخ 24 الی 27 فروردین 1400 در نمایشگاه بین المللی فرانکفورت آلمان انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت نور و صدا آلمان فرانکفورت

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی صنعت نور و صدا آلمان فرانکفورت

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی