نمایشگاه بین المللی آبکاری و رنگ شانگهای

نمایشگاه بین المللی آبکاری و رنگ شانگهای

نمایشگاه بین المللی آبکاری و رنگ شانگهای

۱۳ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/04)
۱۵ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/06)
نمایشگاه بین المللی شانگهای

نمایشگاه بین المللی آبکاری و رنگ شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی آبکاری و رنگ شانگهای از 13 الی 15 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی آبکاری و رنگ شانگهای

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی آبکاری و رنگ شانگهای (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی