4
نمایشگاه بین المللی آسیا شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی آسیا شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی آسیا شانگهای چین

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ (2022/05/19)
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ (2022/05/21)
مرکز نمایشگاهی شانگهای

نمایشگاه بین المللی آسیا شانگهای چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی