4
نمایشگاه بین المللی آلومینیوم صنایع و تجهیزات چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی آلومینیوم صنایع و تجهیزات چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی آلومینیوم صنایع و تجهیزات چین شانگهای

۱۶ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/07)
۱۸ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/09)
نمایشگاه بین المللی شانگهای
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه شانگهای
فلز-فلزکاری و ریخته گری-متالورژی

نمایشگاه بین المللی آلومینیوم صنایع و تجهیزات چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی آلومینیوم صنایع و تجهیزات چین شانگهای از 16 الی 18 تیر 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی آلومینیوم صنایع و تجهیزات چین شانگهای

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی آلومینیوم صنایع و تجهیزات چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی