نمایشگاه بین المللی آلومینیوم شانگهای

نمایشگاه بین المللی آلومینیوم شانگهای

نمایشگاه بین المللی آلومینیوم شانگهای

۲۷ تیر ۱۳۹۷ (2018/07/18)
۲۹ تیر ۱۳۹۷ (2018/07/20)
نمایشگاه بین المللی شانگهای

نمایشگاه بین المللی آلومینیوم شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی آلومینیوم شانگهای از 27 الی 29 تیر 1397 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی آلومینیوم شانگهای

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی آلومینیوم شانگهای (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی