نمایشگاه بین المللی ابزارآلات ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

نمایشگاه بین المللی ابزارآلات ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

نمایشگاه بین المللی ابزارآلات ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

۱۲ فروردین ۱۴۰۰ (2021/04/01)
۱۵ فروردین ۱۴۰۰ (2021/04/04)
نمایشگاه بین المللی استانبول

نمایشگاه بین المللی ابزارآلات ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ابزارآلات ترکیه استانبول (Hardware Eurasia) از 12 الی 15 فروردین 1400 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی تجهیزات ابزارآلات ترکیه، استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی ابزارآلات ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی ابزارآلات ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی