نمایشگاه بین المللی ابزار آلات دبی امارات

نمایشگاه بین المللی ابزار آلات دبی امارات

نمایشگاه بین المللی ابزار آلات دبی امارات

۱۷ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/07)
۱۹ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/09)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی ابزار آلات دبی امارات

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی ابزار آلات دبی از تاریخ 26 الی 29 اردیبهشت 1400 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی ابزار آلات دبی

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی ابزار آلات دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی