4
نمایشگاه بین المللی ابزار علمی و آزمایشگاهی چین پکن

نمایشگاه بین المللی ابزار علمی و آزمایشگاهی چین پکن

نمایشگاه بین المللی ابزار علمی و آزمایشگاهی چین پکن

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/17)
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/19)
محل دائمی نمایشگاه پکن

نمایشگاه بین المللی ابزار علمی و آزمایشگاهی چین پکن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی ابزار علمی و آزمایشگاهی چین پکن، در تاریخ 27 الی 29 اردیبهشت 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی ابزار علمی و آزمایشگاهی چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی ابزار علمی و آزمایشگاهی چین پکن

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی