نمایشگاه بین المللی ابزار و تجهیزات پزشکی چین پکن

نمایشگاه بین المللی ابزار و تجهیزات پزشکی چین پکن

نمایشگاه بین المللی ابزار و تجهیزات پزشکی چین پکن

۳ خرداد ۱۴۰۰ (2021/05/24)
۵ خرداد ۱۴۰۰ (2021/05/26)
محل دائمی نمایشگاه پکن

نمایشگاه بین المللی ابزار و تجهیزات پزشکی چین پکن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی ابزار و تجهیزات پزشکی چین پکن، در تاریخ 31 فروردین الی 2 اردیبهشت 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی ابزار و تجهیزات پزشکی چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی ابزار و تجهیزات پزشکی چین پکن

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی