نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و خدمات تجارینمایشگاه بین المللی دیگر رویدادهای تجاری تخصصینمایشگاه بین المللی صنعت مارکتینگ

1349/10/11

شروع نمایشگاه

1349/10/11

پایان نمایشگاه

0   متر

فضای نمایشگاه

0   شرکت

تعداد شرکت کنندگان

نمایشگاه بین المللی اشتغال، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی استغال، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران با هدف ارتقا کمی و کیفی صنعت کار،مشاغل از سوی کارفرما، معرفی کارفرما و ایجاد رقابت از تاریخ 28 الی 30 شهریور 1399 در نمایشگاه بین المللی تهران با حضور 140 شرکت انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی استغال ، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی استغال ، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران

رزرو غرفه در نمایشگاه بین المللی اشتغال، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران

تور بازدید از نمایشگاه بین المللی اشتغال، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی اشتغال ، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران با هدف ارتقا کمی و کیفی صنعت کار،مشاغل از سوی کارفرما، معرفی کارفرما و ایجاد رقابت از تاریخ 28 الی30 شهریور 1399 در نمایشگاه بین المللی تهران با حضور 140 شرکت انجام خواهد شد.

دکتر سمیعی رئیس دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران گفت: هدف ازبرگزاری نمایشگاه بین المللی کار ایران ارائه مشاغل از سوی کارفرما، معرفی کارفرما و ایجاد رقابت در بازار کار است.

وی پیرامون پیشینه برگزاری نمایشگاه کار ایران اظهار داشت: در گذشته نیز این نمایشگاه در دانشگاه ها و سازمان ها برگزار شده است ولی در حال حاضر در نمایشگاه بین المللی اولین بار است که این نمایشگاه به ارائه مشاغل از سوی کارفرما می پردازد.

سمیعی با اشاره به اینکه هدف اصلی برپایی این نمایشگاه ایجاد رقابت دربازار کار برای کارفرماست خاطر نشان کرد: 10 درصد از نمایشگاه بین المللی کار توسط شرکتهای خارجی و دانشگاه های خارجی اداره می شود.

وی پیرامون نحوه همکاری شرکتهای خارجی در نمایشگاه بین المللی کار تصریح کرد: شرکتهای خارجی در دو بخش دور کار و اعزام نیروی کار به خارج از کشور در نمایشگاه ارائه خدمت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه محصولی در این نمایشگاه ارائه نخواهد شد، تاکید کرد: ایجاد فرهنگ سازمانی در حوزه منابع انسانی ، خدمات در حوزه منابع انسانی ، ایجاد رقابت درحوزه منابع انسانی، شرکتها و کارگزاریها، ارائه فرصتهای شغلی از محصولات ارائه شده در این نمایشگاه است.

تقویم نمایشگاهی تهران

برچسب ها:
نمایشگاه های مرتبط در این حوزه
نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران ایران

نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1403/09/23   الی   1403/09/26

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و خدمات تجاری

نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی (Reklama) مسکو روسیه مرکز نمایشگاهی مسکو

نمایشگاه بین المللی مسکو

1403/07/30   الی   1403/08/03

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و خدمات تجاری

نمایشگاه بین المللی تجارت و صنعت (ITIF ASIA) کراچی پاکستان

نمایشگاه بین المللی کراچی

1404/02/20   الی   1404/02/22

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و خدمات تجاری

نمایشگاه بین المللی صنعت تبلیغات و بازاریابی تبریز ایران

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/08/03   الی   1403/08/06

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و خدمات تجاری

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و صنعت تبلیغات اصفهان ایران

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1403/10/11   الی   1403/10/14

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و خدمات تجاری

نمايشگاه بین المللی رسانه، تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته (PARS AMPEX) شیراز ایران

نمايشگاه بین المللی شیراز

1403/11/16   الی   1403/11/19

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و خدمات تجاری

نمایشگاه بین المللی حق امتیاز آلمان فرانکفورت

محل نمایشگاه های بین المللی فرانکفورت

1401/03/27   الی   1402/03/29

مشاهده جزئیات

reserve

رزرو غرفه در  نمایشگاه بین المللی اشتغال، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران

رزرو غرفه

tour-ticket

تور بازدید از  نمایشگاه بین المللی اشتغال، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران

درخواست تور

booth

غرفه سازی در  نمایشگاه بین المللی اشتغال، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران

غرفه سازی

محل برگزاری نمایشگاه

  • نمایشگاه بین المللی تهران

آدرس :