4
نمایشگاه بین المللی اشیای عتیقه چین هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی اشیای عتیقه چین هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی اشیای عتیقه چین هنگ کنگ

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/21)
۲ خرداد ۱۴۰۰ (2021/05/23)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی اشیای عتیقه چین هنگ کنگ

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی اشیای عتیقه هنگ کنگ از تاریخ 31 اردیبهشت الی 02 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی اشیای عتیقه هنگ کنگ

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی اشیای عتیقه هنگ کنگ

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی