نمایشگاه بین المللی انرژی بادی توکیو

نمایشگاه بین المللی انرژی بادی توکیو

نمایشگاه بین المللی انرژی بادی توکیو

۸ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/27)
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/01)
نمایشگاه بین المللی توکیو

نمایشگاه بین المللی انرژی بادی توکیو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی انرژی بادی توکیو از 8 الی 10 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی توکیو انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی انرژی بادی توکیو

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی انرژی بادی توکیو (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی