نمایشگاه بین المللی انرژی باکو آذربایجان

نمایشگاه بین المللی انرژی باکو آذربایجان

نمایشگاه بین المللی انرژی باکو آذربایجان

۱۱ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/01)
۱۳ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/03)
نمایشگاه بین المللی باکو آذربایجان

نمایشگاه بین المللی انرژی باکو آذربایجان

برگزاری نمایشگاه بین المللی انرژی باکو آذربایجان از 11 الی 13  خرداد 1401 در نمایشگاه بین المللی باکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی انرژی باکو آذربایجان

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی انرژی باکو آذربایجان

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی