نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی تهران

نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی تهران

نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی تهران

۲ آذر ۱۳۹۶ (2017/11/23)
۴ آذر ۱۳۹۶ (2017/11/25)
نمایشگاه بین المللی تهران
58 غرفه
2.900 مترمربع
3 کشور

نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی تهران

چهارمین نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی تهران از تاریخ 2 الی 5 آذر 1396 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی