نمایشگاه بین المللی اپتیک چین پکن

نمایشگاه بین المللی اپتیک چین پکن

نمایشگاه بین المللی اپتیک چین پکن

۱۷ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/08)
۱۹ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/10)
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی پکن

نمایشگاه بین المللی اپتیک چین پکن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی اپتیک چین پکن ، در تاریخ 17 الی 19 شهریور 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی اپتیک چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی اپتیک چین پکن

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی