4
نمایشگاه بین المللی بازرگانی و توانمندی های صادرات ایران کیش

نمایشگاه بین المللی بازرگانی و توانمندی های صادرات ایران کیش

نمایشگاه بین المللی بازرگانی و توانمندی های صادرات ایران کیش

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ (2023/05/07)
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ (2023/05/10)
نمایشگاه بین المللی ایران کیش

نمایشگاه بین المللی بازرگانی و توانمندی های صادرات ایران کیش

برگزاری نمایشگاه بین المللی بازرگانی و توانمندی های صادرات ایران کیش از 17 الی 20 اردیبهشت 1402 در نمایشگاه بین المللی کیش انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی بازرگانی و توانمندی های صادرات ایران کیش

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی بازرگانی و توانمندی های صادرات ایران کیش

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی