نمایشگاه بین المللی بازی و اسباب بازی هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی بازی و اسباب بازی هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی بازی و اسباب بازی هنگ کنگ

۱۷ دی ۱۳۹۷ (2019/01/07)
۲۰ دی ۱۳۹۷ (2019/01/10)
نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی بازی و اسباب بازی هنگ کنگ

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی بازی و اسباب بازی هنگ کنگ از 17 الی 20 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی بازی و اسباب بازی هنگ کنگ

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی بازی و اسباب بازی هنگ کنگ (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی