نمایشگاه بین المللی بسته بندی دارویی خاورمیانه کیش

نمایشگاه بین المللی بسته بندی دارویی خاورمیانه کیش

نمایشگاه بین المللی بسته بندی دارویی خاورمیانه کیش

۱۰ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/30)
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/01)
نمایشگاه بین المللی کیش

نمایشگاه بین المللی بسته بندی دارویی خاورمیانه کیش

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی بسته بندی دارویی خاورمیانه کیش اولین دوره از تاریخ 10 الی 12 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی کیش انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی بسته بندی دارویی خاورمیانه کیش اولین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی بسته بندی دارویی خاورمیانه کیش اولین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی