4
نمایشگاه بین المللی صنایع بسته بندی دارو چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی صنایع بسته بندی دارو چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی صنایع بسته بندی دارو چین شانگهای

۲۵ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/16)
۲۷ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/18)
نمایشگاه بین المللی شانگهای
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه شانگهای

نمایشگاه بین المللی صنایع بسته بندی دارو چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع بسته بندی دارو چین شانگهای از 25 الی 28 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع بسته بندی دارو چین

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی صنایع بسته بندی دارو چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی