نمایشگاه بین المللی بلاکچین دبی امارات

نمایشگاه بین المللی بلاکچین دبی امارات

نمایشگاه بین المللی بلاکچین دبی امارات

۲۵ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/17)
۲۸ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/20)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی بلاکچین دبی امارات

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی بلاکچین دبی از تاریخ 25 الی 28 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی بلاکچین دبی

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللیبلاکچین دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی