نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان ازبکستان

نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان ازبکستان

نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان ازبکستان

۲۹ فروردین ۱۳۹۸ (2019/04/18)
نمایشگاه بین المللی تاشکند
١١:٠٠ الی ١٨:٠٠

نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان ازبکستان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان ازبکستان از 27 الی 29 فروردین 1398 در نمایشگاه بین المللی تاشکند انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان ازبکستان

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان ازبکستان (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی