نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان قزاقستان

نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان قزاقستان

نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان قزاقستان

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ (2019/05/15)
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ (2019/05/17)
نمایشگاه بین المللی آلماتی

نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان قزاقستان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان قزاقستان از 25 الی 27 اردیبشهت 1398 در نمایشگاه بین المللی آلماتی انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان قزاقستان

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان قزاقستان (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی